Albert Fjeld AS
Juridisk navn:  Albert Fjeld AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63851111
Fax:
1960 Løken 1960 Løken
Fylke: Kommune: www.albertfjeld.no
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 911666197
Aksjekapital: 1.050.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 31.12.1971
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46,9%
Resultat  
  
272,26%
Egenkapital  
  
3,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.216.000 29.418.000 37.038.000 34.034.000 37.070.000
Resultat: 1.020.000 274.000 3.847.000 -478.000 1.148.000
Egenkapital: 15.842.000 15.272.000 15.710.000 13.380.000 13.656.000
Regnskap for Albert Fjeld AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.216.000 29.418.000 37.038.000 34.034.000 37.070.000
Driftskostnader -41.983.000 -29.317.000 -33.266.000 -34.385.000 -36.598.000
Driftsresultat 1.232.000 101.000 3.772.000 -352.000 473.000
Finansinntekter 93.000 278.000 188.000 27.000 747.000
Finanskostnader -306.000 -104.000 -114.000 -153.000 -72.000
Finans -213.000 174.000 74.000 -126.000 675.000
Resultat før skatt 1.020.000 274.000 3.847.000 -478.000 1.148.000
Skattekostnad -225.000 -61.000 -766.000 202.000 -28.000
Årsresultat 795.000 213.000 3.080.000 -276.000 1.120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.978.000 7.287.000 7.600.000 11.193.000 11.196.000
Sum omløpsmidler 13.549.000 13.519.000 15.234.000 11.424.000 11.781.000
Sum eiendeler 20.527.000 20.806.000 22.834.000 22.617.000 22.977.000
Sum opptjent egenkapital 14.630.000 14.060.000 14.498.000 12.168.000 12.444.000
Sum egenkapital 15.842.000 15.272.000 15.710.000 13.380.000 13.656.000
Sum langsiktig gjeld 267.000 302.000 2.407.000 2.036.000 2.753.000
Sum kortsiktig gjeld 4.419.000 5.233.000 4.717.000 7.202.000 6.568.000
Sum gjeld og egenkapital 20.528.000 20.807.000 22.834.000 22.618.000 22.977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.599.000 28.766.000 32.615.000 33.065.000 35.809.000
Andre inntekter 617.000 652.000 4.423.000 969.000 1.261.000
Driftsinntekter 43.216.000 29.418.000 37.038.000 34.034.000 37.070.000
Varekostnad -34.231.000 -23.046.000 -27.175.000 -26.615.000 -30.570.000
Lønninger -5.052.000 -4.475.000 -4.148.000 -5.010.000 -4.845.000
Avskrivning -309.000 -313.000 -313.000 -302.000 -355.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.391.000 -1.483.000 -1.630.000 -2.458.000 -2.349.000
Driftskostnader -41.983.000 -29.317.000 -33.266.000 -34.385.000 -36.598.000
Driftsresultat 1.232.000 101.000 3.772.000 -352.000 473.000
Finansinntekter 93.000 278.000 188.000 27.000 747.000
Finanskostnader -306.000 -104.000 -114.000 -153.000 -72.000
Finans -213.000 174.000 74.000 -126.000 675.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -225.000 -651.000 -750.000 0 0
Årsresultat 795.000 213.000 3.080.000 -276.000 1.120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.968.000 7.263.000 7.562.000 8.974.000 8.787.000
Maskiner anlegg 9.000 17.000 26.000 34.000 42.000
Driftsløsøre 6.000 12.000 18.000 199.000
Sum varige driftsmidler 6.978.000 7.287.000 7.600.000 9.026.000 9.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.167.000 2.167.000
Sum anleggsmidler 6.978.000 7.287.000 7.600.000 11.193.000 11.196.000
Varebeholdning 9.064.000 6.152.000 7.184.000 9.502.000 7.196.000
Kundefordringer 3.628.000 1.191.000 2.064.000 1.641.000 1.804.000
Andre fordringer 44.000 44.000 159.000 160.000 1.014.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 814.000 6.132.000 5.827.000 122.000 1.767.000
Sum omløpsmidler 13.549.000 13.519.000 15.234.000 11.424.000 11.781.000
Sum eiendeler 20.527.000 20.806.000 22.834.000 22.617.000 22.977.000
Sum opptjent egenkapital 14.630.000 14.060.000 14.498.000 12.168.000 12.444.000
Sum egenkapital 15.842.000 15.272.000 15.710.000 13.380.000 13.656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 267.000 302.000 2.407.000 2.036.000 2.753.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 178.000 0
Sum langsiktig gjeld 267.000 302.000 2.407.000 2.036.000 2.753.000
Leverandørgjeld 2.723.000 1.457.000 2.289.000 2.414.000 2.915.000
Betalbar skatt 260.000 2.166.000 414.000 515.000 630.000
Skyldig offentlige avgifter 533.000 517.000 843.000 508.000 331.000
Utbytte -225.000 -651.000 -750.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 678.000 442.000 420.000 3.587.000 2.692.000
Sum kortsiktig gjeld 4.419.000 5.233.000 4.717.000 7.202.000 6.568.000
Sum gjeld og egenkapital 20.528.000 20.807.000 22.834.000 22.618.000 22.977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.130.000 8.286.000 10.517.000 4.222.000 5.213.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.6 3.2 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 1.7 0.3 0.7
Soliditet 77.2 73.4 68.8 59.2 59.4
Resultatgrad 2.9 0.3 10.2 1.3
Rentedekningsgrad 4.0 1 33.1 -2.3 6.6
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.5 1.8 17.3 -1.4 5.3
Signatur
17.03.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigmund FjeldStyreleder66
Audun Kristian FjeldStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dina Holding As33.33 
Misk Holding As32.38 
Sigmund Fjeld0.9566
Amukar As33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00