Evensen Eiendom AS
Juridisk navn:  Evensen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61252147
Nordsetervegen 444 Nordsetervegen 444 Fax:
2618 Lillehammer 2618 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.ee.no
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 911542331
Aksjekapital: 465.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.01.1968
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Echas Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
86,23%
Resultat  
  
133,5%
Egenkapital  
  
0,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.425.000 2.913.000 2.950.000 2.676.000 2.615.000
Resultat: 5.060.000 2.167.000 1.781.000 1.611.000 546.000
Egenkapital: 14.953.000 14.848.000 13.091.000 11.739.000 10.529.000
Regnskap for Evensen Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.425.000 2.913.000 2.950.000 2.676.000 2.615.000
Driftskostnader -1.176.000 -1.113.000 -1.133.000 -1.165.000 -998.000
Driftsresultat 4.249.000 1.799.000 1.817.000 1.511.000 1.617.000
Finansinntekter 812.000 368.000 163.000 234.000 227.000
Finanskostnader -199.000 -134.000 -1.298.000
Finans 812.000 368.000 -36.000 100.000 -1.071.000
Resultat før skatt 5.060.000 2.167.000 1.781.000 1.611.000 546.000
Skattekostnad -954.000 -410.000 -429.000 -401.000 -434.000
Årsresultat 4.106.000 1.757.000 1.352.000 1.210.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.979.000 4.306.000 4.279.000 3.839.000 4.221.000
Sum omløpsmidler 13.748.000 11.587.000 10.017.000 9.862.000 8.377.000
Sum eiendeler 19.727.000 15.893.000 14.296.000 13.701.000 12.598.000
Sum opptjent egenkapital 14.488.000 14.383.000 12.626.000 11.274.000 10.064.000
Sum egenkapital 14.953.000 14.848.000 13.091.000 11.739.000 10.529.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 0 924.000 947.000
Sum kortsiktig gjeld 4.594.000 1.045.000 1.205.000 1.038.000 1.122.000
Sum gjeld og egenkapital 19.728.000 15.893.000 14.296.000 13.701.000 12.598.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.425.000 2.913.000 2.950.000 2.676.000 2.615.000
Driftsinntekter 5.425.000 2.913.000 2.950.000 2.676.000 2.615.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 46.000 -57.000 -40.000 -40.000
Avskrivning -259.000 -272.000 -272.000 -301.000 -299.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -917.000 -887.000 -804.000 -824.000 -659.000
Driftskostnader -1.176.000 -1.113.000 -1.133.000 -1.165.000 -998.000
Driftsresultat 4.249.000 1.799.000 1.817.000 1.511.000 1.617.000
Finansinntekter 812.000 368.000 163.000 234.000 227.000
Finanskostnader -199.000 -134.000 -1.298.000
Finans 812.000 368.000 -36.000 100.000 -1.071.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.106.000 1.757.000 1.352.000 1.210.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 276.000 241.000 207.000 174.000
Fast eiendom 2.029.000 2.125.000 2.398.000 2.670.000 2.971.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.029.000 2.125.000 2.398.000 2.670.000 2.971.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.950.000 1.904.000 1.640.000 962.000 1.076.000
Sum anleggsmidler 5.979.000 4.306.000 4.279.000 3.839.000 4.221.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 540.000 1.000 515.000 563.000 565.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 3.011.000 2.144.000 2.125.000 2.093.000 0
Kasse, bank 10.197.000 9.442.000 7.377.000 7.206.000 7.812.000
Sum omløpsmidler 13.748.000 11.587.000 10.017.000 9.862.000 8.377.000
Sum eiendeler 19.727.000 15.893.000 14.296.000 13.701.000 12.598.000
Sum opptjent egenkapital 14.488.000 14.383.000 12.626.000 11.274.000 10.064.000
Sum egenkapital 14.953.000 14.848.000 13.091.000 11.739.000 10.529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 181.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 0 924.000 947.000
Leverandørgjeld 475.000 29.000 150.000 3.000 70.000
Betalbar skatt 498.000 445.000 463.000 434.000 468.000
Skyldig offentlige avgifter 138.000 99.000 82.000 112.000 111.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.483.000 472.000 509.000 489.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 4.594.000 1.045.000 1.205.000 1.038.000 1.122.000
Sum gjeld og egenkapital 19.728.000 15.893.000 14.296.000 13.701.000 12.598.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.154.000 10.542.000 8.812.000 8.824.000 7.255.000
Likviditetsgrad 1 3.0 11.1 8.3 9.5 7.5
Likviditetsgrad 2 3.0 11.1 8.3 9.5 7.5
Soliditet 75.8 93.4 91.6 85.7 83.6
Resultatgrad 78.3 61.8 61.6 56.5 61.8
Rentedekningsgrad 9.1 11.3 1.2
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 25.7 13.6 13.9 12.7 14.6
Signatur
28.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Petter EvensenStyreleder64
Ove Ørnulf TillerStyremedlem56
Rolf Erik GjerdrumStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ove Ørnulf Tiller5.0056
Vidar Kalløkken0.5059
Petter Evensen84.5064
Rustand Eiendom As5.00 
Hans Erik Pettersen5.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00