E N EDIASSEN
Juridisk navn:  E N Ediassen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76121062
Postboks 283 Strandgata 19 Fax: 76122962
8401 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune: www.ediassen.no
Nordland Sortland
Org.nr: 911268469
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.01.1977
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
5,8%
Resultat  
  
-50,73%
Egenkapital  
  
20,02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.252.000 4.019.000 3.906.000 4.096.000 4.088.000
Resultat: 235.000 477.000 -346.000 308.000 -222.000
Egenkapital: 1.091.000 909.000 446.000 792.000 484.000
Regnskap for E N EDIASSEN
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.252.000 4.019.000 3.906.000 4.096.000 4.088.000
Driftskostnader -3.995.000 -3.520.000 -4.218.000 -3.756.000 -4.275.000
Driftsresultat 257.000 499.000 -311.000 340.000 -187.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -21.000 -35.000 -32.000 -36.000
Finans -22.000 -21.000 -35.000 -32.000 -36.000
Resultat før skatt 235.000 477.000 -346.000 308.000 -222.000
Skattekostnad -53.000 -14.000 0 0 0
Årsresultat 182.000 463.000 -346.000 308.000 -222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 27.000 48.000 49.000 69.000
Sum omløpsmidler 1.973.000 1.686.000 1.506.000 1.694.000 1.579.000
Sum eiendeler 2.042.000 1.713.000 1.554.000 1.743.000 1.648.000
Sum opptjent egenkapital 991.000 809.000 346.000 692.000 384.000
Sum egenkapital 1.091.000 909.000 446.000 792.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 51.000 107.000 183.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 753.000 1.000.000 768.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 2.042.000 1.713.000 1.553.000 1.743.000 1.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.252.000 4.019.000 3.906.000 4.096.000 4.088.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.252.000 4.019.000 3.906.000 4.096.000 4.088.000
Varekostnad -1.743.000 -1.675.000 -1.922.000 -1.667.000 -1.956.000
Lønninger -1.280.000 -1.038.000 -1.503.000 -1.300.000 -1.501.000
Avskrivning -24.000 -21.000 -23.000 -20.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -948.000 -786.000 -770.000 -769.000 -792.000
Driftskostnader -3.995.000 -3.520.000 -4.218.000 -3.756.000 -4.275.000
Driftsresultat 257.000 499.000 -311.000 340.000 -187.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -22.000 -21.000 -35.000 -32.000 -36.000
Finans -22.000 -21.000 -35.000 -32.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 182.000 463.000 -346.000 308.000 -222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 27.000 48.000 49.000 69.000
Sum varige driftsmidler 66.000 27.000 48.000 49.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 27.000 48.000 49.000 69.000
Varebeholdning 1.658.000 1.337.000 1.341.000 1.419.000 1.586.000
Kundefordringer 33.000 58.000 30.000 22.000 3.000
Andre fordringer 68.000 76.000 69.000 55.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 215.000 65.000 198.000 0
Sum omløpsmidler 1.973.000 1.686.000 1.506.000 1.694.000 1.579.000
Sum eiendeler 2.042.000 1.713.000 1.554.000 1.743.000 1.648.000
Sum opptjent egenkapital 991.000 809.000 346.000 692.000 384.000
Sum egenkapital 1.091.000 909.000 446.000 792.000 484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 175.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 119.000 51.000 107.000 183.000 259.000
Leverandørgjeld 268.000 211.000 213.000 173.000 355.000
Betalbar skatt 53.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 202.000 241.000 235.000 260.000 234.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 309.000 287.000 378.000 335.000 315.000
Sum kortsiktig gjeld 832.000 753.000 1.000.000 768.000 904.000
Sum gjeld og egenkapital 2.042.000 1.713.000 1.553.000 1.743.000 1.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.141.000 933.000 506.000 926.000 675.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.2 1.5 2.2 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.2 0.4
Soliditet 53.4 53.1 28.7 45.4 29.4
Resultatgrad 6.0 12.4 8.3 -4.6
Rentedekningsgrad 11.7 23.8 -8.9 10.6 -5.2
Gjeldsgrad 0.9 0.9 2.5 1.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 12.6 29.1 19.5 -11.4
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Edward EdiassenStyreleder47
Siv Christel Hjorthen AashamarVaramedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Edward Ediassen100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00