Dragefossen As
Juridisk navn:  Dragefossen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75681950
Postboks 20 Osveien 6 Fax: 75681960
8251 Rognan 8250 Rognan
Fylke: Kommune: www.dragefossen.no
Nordland Saltdal
Org.nr: 911204177
Aksjekapital: 6.475.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 17.08.1928
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,33%
Resultat  
  
495,54%
Egenkapital  
  
58,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 91.226.000 113.088.000 96.544.000 85.391.000 76.342.000
Resultat: 79.230.000 13.304.000 9.906.000 4.184.000 4.118.000
Egenkapital: 195.862.000 123.311.000 115.321.000 113.220.000 112.093.000
Regnskap for Dragefossen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 91.226.000 113.088.000 96.544.000 85.391.000 76.342.000
Driftskostnader -83.569.000 -103.051.000 -87.881.000 -81.080.000 -71.292.000
Driftsresultat 7.655.000 10.037.000 8.663.000 4.310.000 5.050.000
Finansinntekter 72.693.000 4.382.000 2.600.000 895.000 483.000
Finanskostnader -1.119.000 -1.117.000 -1.357.000 -1.021.000 -1.415.000
Finans 71.574.000 3.265.000 1.243.000 -126.000 -932.000
Resultat før skatt 79.230.000 13.304.000 9.906.000 4.184.000 4.118.000
Skattekostnad -1.537.000 -2.076.000 -1.978.000 -1.115.000 -1.368.000
Årsresultat 77.693.000 11.227.000 7.928.000 3.070.000 2.750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.342.000 147.270.000 141.802.000 141.972.000 140.530.000
Sum omløpsmidler 46.833.000 32.208.000 31.213.000 26.876.000 31.783.000
Sum eiendeler 271.175.000 179.478.000 173.015.000 168.848.000 172.313.000
Sum opptjent egenkapital 177.158.000 104.607.000 96.617.000 0 0
Sum egenkapital 195.862.000 123.311.000 115.321.000 113.220.000 112.093.000
Sum langsiktig gjeld 49.512.000 38.286.000 40.516.000 43.761.000 42.162.000
Sum kortsiktig gjeld 25.800.000 17.880.000 17.178.000 11.867.000 18.057.000
Sum gjeld og egenkapital 271.175.000 179.478.000 173.016.000 168.848.000 172.312.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.736.000 108.383.000 93.023.000 81.530.000 72.544.000
Andre inntekter 4.489.000 4.705.000 3.521.000 3.861.000 3.799.000
Driftsinntekter 91.226.000 113.088.000 96.544.000 85.391.000 76.342.000
Varekostnad -30.192.000 -53.134.000 -44.978.000 -41.554.000 -39.447.000
Lønninger -32.744.000 -28.189.000 -25.346.000 -22.376.000 -17.817.000
Avskrivning -6.341.000 -5.519.000 -4.969.000 -4.835.000 -4.491.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.292.000 -16.209.000 -12.588.000 -12.315.000 -9.537.000
Driftskostnader -83.569.000 -103.051.000 -87.881.000 -81.080.000 -71.292.000
Driftsresultat 7.655.000 10.037.000 8.663.000 4.310.000 5.050.000
Finansinntekter 72.693.000 4.382.000 2.600.000 895.000 483.000
Finanskostnader -1.119.000 -1.117.000 -1.357.000 -1.021.000 -1.415.000
Finans 71.574.000 3.265.000 1.243.000 -126.000 -932.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.180.000 -3.238.000 -5.828.000 -1.943.000 -1.943.000
Årsresultat 77.693.000 11.227.000 7.928.000 3.070.000 2.750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.252.000 4.442.000 5.039.000 5.499.000 6.176.000
Fast eiendom 43.030.000 36.499.000 35.510.000 33.872.000 33.496.000
Maskiner anlegg 32.517.000 34.294.000 36.058.000 37.055.000 38.218.000
Driftsløsøre 8.288.000 8.864.000 5.760.000 6.213.000 5.131.000
Sum varige driftsmidler 83.836.000 79.657.000 77.329.000 77.140.000 76.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.254.000 63.170.000 59.434.000 59.334.000 57.509.000
Sum anleggsmidler 224.342.000 147.270.000 141.802.000 141.972.000 140.530.000
Varebeholdning 1.342.000 1.234.000 3.479.000 1.900.000 1.492.000
Kundefordringer 15.692.000 19.194.000 17.052.000 14.542.000 16.745.000
Andre fordringer 2.671.000 4.449.000 1.588.000 82.000 1.683.000
Sum investeringer 4.155.000 3.706.000 3.159.000 3.649.000 3.001.000
Kasse, bank 11.468.000 3.625.000 5.102.000 5.270.000 8.170.000
Sum omløpsmidler 46.833.000 32.208.000 31.213.000 26.876.000 31.783.000
Sum eiendeler 271.175.000 179.478.000 173.015.000 168.848.000 172.313.000
Sum opptjent egenkapital 177.158.000 104.607.000 96.617.000 0 0
Sum egenkapital 195.862.000 123.311.000 115.321.000 113.220.000 112.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.820.000 4.131.000 6.022.000 6.193.000 6.236.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.122.000 8.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 49.512.000 38.286.000 40.516.000 43.761.000 42.162.000
Leverandørgjeld 4.252.000 7.707.000 4.763.000 4.349.000 6.580.000
Betalbar skatt 668.000 1.518.000 380.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 4.192.000 3.108.000 2.033.000 2.474.000 1.930.000
Utbytte -5.180.000 -3.238.000 -5.828.000 -1.943.000 -1.943.000
Annen kortsiktig gjeld 6.054.000 3.089.000 2.982.000 2.651.000 7.417.000
Sum kortsiktig gjeld 25.800.000 17.880.000 17.178.000 11.867.000 18.057.000
Sum gjeld og egenkapital 271.175.000 179.478.000 173.016.000 168.848.000 172.312.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.033.000 14.328.000 14.035.000 15.009.000 13.726.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.8 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.6 2.1 1.7
Soliditet 72.2 68.7 66.7 67.1 65.1
Resultatgrad 8.4 8.9 9 5 6.6
Rentedekningsgrad 6.8 9 6.4 4.2 3.6
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 29.6 8 6.5 3.1 3.2
Signatur
12.07.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2021
Prokura hver for seg
Kulseth Strand Marit
Prokura hver for seg
Paulsen Truls
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Turid Holst AndersenStyreleder74
Ann-Kathrin SpørckNestleder55
Viggo MonsenStyremedlem60
Trond Richard BjørnliStyremedlem40
Gøran JakobsenStyremedlem67
Rune BergStyremedlem65
Anja StrømStyremedlem46
Cato PedersenStyremedlem56
Beate OsengVaramedlem48
Kirsten Viktoria Vik EriksenVaramedlem69
Sverre BreivikVaramedlem54
Ole Martin JansenVaramedlem53
Kenneth Joakim StrømsnesVaramedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunlaug Elsebet Stormo0.2375
Karin Jensine Nilsen0.2386
Roald Riedl0.0783
Tordis Johanne Zahlsen0.0764
Tove Bentsen0.0749
Tordis Mariann Moen0.1581
Einar Johansen0.0773
Einar Johansen0.07 
Einar Johansen0.07 
Viggo Monsen0.0760
Pål Arild Lagestad0.0752
Olav Nestby0.1595
Kåre Ludvig Alm0.3080
Geir Harry Kristiansen0.3078
Helge Odin Hanssen0.1575
Kristian Krogh0.0773
Anne Lisa Herredsvela0.0774
Ole Martin Jansen0.0753
Hans Edvardsen0.2379
Ruth Elinor Vangen0.1578
Svein-Gunnar Albrigtsen0.0763
Eva Selfors Pedersen0.0765
Karl Henrik Olsen0.0748
Gunnar Rusaanes0.1560
Helga Marie Juvodden0.0772
Bernt Magdy Salib0.0745
Rita Reppen Svendsen0.0765
Are Korneliussen0.0771
Evelyn Ann J Holmberg0.0763
Solveig Johanne Husøy0.0788
Thorvald I Ingvaldsen0.1595
Karin Beate Jansen0.0773
Elisabeth Pernille's Dødsbo Jensen0.3892
Gerd Anna's Dødsbo Jenssen0.0784
Gunnar Johansen0.0792
Gunnar Johansen0.0760
John Egil Johansen0.2371
Svein Frode Johansen0.0763
Jorunn Oddny Jønsberg Opdahl0.07 
Anne Birgit Karlsen0.0775
Rigmor Sonja Karlsen0.0775
Kjell Lauransen0.07 
Tor Inge Korneliussen0.0761
Hanne Birgitte Kristensen0.0749
Liv Kristensen0.1569
Venke Helene Kristensen0.0765
Kristine M M Kristiansen0.0730
Hildur Kårvand0.0778
Per Lie0.0787
Erna Karin Lind0.1583
Petter Johan Adolf Lund0.0780
Gjermund Carlsen0.0753
Jan Helmer Johansen0.2369
Randi Elise Os0.0764
Svein Arne Moljord0.0768
Tove Anne Engan0.0777
Rune Berg0.0765
Einar Johansen0.0773
Einar Johansen0.07 
Einar Johansen0.07 
Trond Arild Pettersen0.0767
Thorbjørn Reidar Håkonsen0.1555
Bjørg Riibe Ramskjell0.0742
Einar Pettersen0.0784
Olaug Anne Johnsen0.3078
Håkon Johan Skogstad0.0777
Eva Skogstad0.0774
Knut Hartvig Saksenvik0.1575
Yngve Andre Kristensen0.0758
Arild Jan Moen0.0783
Petter Julius Bentsen0.1592
Britt Ellen Strøm0.1568
Roger André Hansen0.0750
June Abrahamsen0.0744
Arvid Johan Unosen0.0772
Ole Petter Nordnes0.0775
Gjøran Solheim0.2350
Torill Engan Guttormsen0.0775
Lise Ramsvik0.0753
Johanna Holm0.0787
Reidun Hunstad0.0765
Roald Erling Ingvaldsen0.0779
Gry Jakobsen0.0764
Britt Laila Jensen0.1547
Barbro Charlotte Jenshaug0.0780
Alf Julius Johansen0.1571
Hilde S Ernstsen Johansen0.0764
Solbjørg K Johansen0.1577
Mary Johanne Jonassen0.0771
Merethe Karlberg0.0752
Elinor Leikny Karlsen0.0777
Guri Anne Kirkhus0.0770
Morten Kolberg0.0758
Aslaug K's Dødsbo Kristensen0.07100
John Kristensen0.0773
Turid Elin Kristensen0.0783
Are Kristiansen0.0757
Olaug Dorthea Kvernmo0.0774
Susanne Røe Leikanger0.0743
Kåra Ragna Lieng0.0777
Ole Ludvig Ludviksen0.0788
Karl Johan Lyng0.1584
Gunnar Bjørn Langvad0.0789
Liv Røli0.0756
Solveig Helga Lieng0.0751
Toril Margit Joakimsen0.1574
Undis Bredesen0.0769
Kirsten V Vik Eriksen0.0769
Olaug P Røkland Frantsen0.1594
Hans Ivar Wrålid0.0773
Nordnet Bank Ab0.07 
Klara Jensine Myhre0.0792
Finn Jarle Borkamo0.1580
Kjell Jarle Kristensen0.1578
Jan Arve Reitbakk0.0775
Dagfinn Håvard Røe0.07 
Egil Per Audne Hansen0.0771
Kenneth Joakim Strømsnes0.2342
Eli Synnøve Johansen0.2379
Ole Fredrik Sundby0.0770
Irene Jensen0.0762
Evy Oddrun Braute0.0779
Odd Erik Svendgård0.3873
Kirsten Herdis Johansen0.1561
May Beate Iversen0.3854
Tony Andreas Knædal0.0736
Magnus Julian Lund0.0726
Marit Ness0.0752
Bodil Blix's Dødsbo Holt0.0796
Ragnhild Sofie Høgvoll0.0774
Solveig Hovdenak Iversen0.0737
Marit Jansen0.0752
Laila Beate Jensen0.0760
Leif Håkon Jenssen0.0772
Gunvor Lagertha Johansen0.1590
Kristine Alvilde Johansen0.1597
Trudi Johansen0.0757
Lars Kalhovd0.0797
Bente Karlsen0.0759
Thor Arne Karlsen0.0783
Klary Olsen0.07 
Anders's Dødsbo Krane0.1567
Harald Ole Kristensen0.0771
Per Aage Kristensen0.0771
Yngve Johan Kristensen0.3067
Hilde Marie Kristoffersen0.1558
Hanna Irene H Larsen0.1592
Egil Andre Lieng0.0753
Inger Lind0.0790
Borghild Lunde0.0793
Tore Madsen0.1567
Vigdis Mathiassen0.0773
Finn-Ove Monsen0.0772
Jacob Andreas Normann0.0754
Ole Marius Strand0.0790
Stein Børje Thuv0.5475
Toril Wensbakk0.0767
Liv Krane0.1571
Inger-Lise Schistad0.0753
Karsten Egil Holgersen0.0769
Halvard Øivind Halvorsen0.0759
Yngve Hovdenak Iversen0.0743
Leif Hans Myhre0.0788
Ellen Anne Berghulnes0.0779
Svein Inge Willumsen0.0778
Kjell-Magne Johansen0.1574
Marit Hasselbergsen0.0790
Vidar Andreas Olsen0.0770
Malfred Johan Hansen0.0788
Maj-Liss Grynning Mydske0.1578
Randi Røe0.1569
Cato Pedersen0.3856
Turid Holst Andersen0.0774
Finn Åge Berntsen0.0778
Astrid Marie Nilsen0.07 
Tordis Myhre0.0767
Finn Robert Åsen0.0748
Marius Joachim Beiske0.0746
Bjarne Jensen0.2388
Geir Tuchsen Hovland0.0742
Gerd's Dødsbo Håndlykken0.0775
Jahn Ove Andreassen0.15 
Reinulf Harald Jansen0.2386
Martha Maria E Jensen0.0769
Johan Ivan Os0.07 
Hans Helmer Johansen0.2375
Per Jarle Johansen0.0773
Turid Moen Johansen0.0763
Karin Wathne Berglund0.07 
Egil Roar Karlsen0.0757
Turid Karlsen0.0768
Hilde Elisabeth F Knædal0.1559
Svein Krane0.1565
Inge Kristensen0.3092
Rita Kristensen0.0770
Ann Elisabeth Kristiansen0.0776
Bente Kristin Kvarsnes0.3075
Rigmor Olga Marie Larsen0.1566
Ingvald Lieng0.2373
Ragnar John's Dødsbo Ludvigsen0.1590
Jansson Ingrid Therese Lundström0.0755
Margaret Schmidt0.07 
Geir Rusånes's Dødsbo Mellem0.2364
Ingrid's Dødsbo Madsen0.0791
Magnhild P Martinussen0.0785
Venke Anita Moe0.0782
Ella Kristine Kristiansen0.0772
Knut Albinussen0.1578
Roald Iversen0.2370
Tore Holst Andersen0.3881
Omar Paal Aardal0.0759
Liv Åsland0.0764
Unni Brit Arnesen Moen0.0778
Oddveig Olsen Ljøner0.0756
Roger Jensen0.1553
Finn-Ove Svendgård0.1548
Ketil Monssen0.0749
Roger André Strand0.0744
Margit Bibbi Myrvoll0.0768
Ørjan Lie Tverbakk0.0753
Marit Strand Kulseth0.0764
Marit Strand Kulseth0.07 
Jan-Petter Monsen0.3044
Steinar Fridtjofsen0.0774
Bård Soløy Ødegaard0.0741
Anne Mari Knoph0.0765
Grethe Sommermo0.0757
Ivar Johan Bjørnvoll0.1571
Rune Pedersen0.0754
Fritz Andersen0.0775
Haldis Annie Andreassen0.3888
Vicenta N Trocio Arntsen0.0757
Rakel Karin Asphjell0.0780
Per Henrik Bakke0.2383
Hans Carstein Beck0.0779
Oddrun Henriette Bentsen0.0768
May-Britt Berg0.0761
Knut Einar Bjerkeng0.1567
Else Anna Bjørnvoll0.1581
Roger Brevik0.0778
Kjell-Olav Danielsen0.0774
Karen Annie Drage0.3887
Jon Erik's Dødsbo Edvardsen0.0779
Maria Judit Ellefsen0.0795
Gerd Anne Elstad0.0757
Torill Eriksen0.0771
Sigrunn Josefine Ernstsen0.2384
Bjørn Idar Fiborg0.0766
Martha Olivia's Dødsbo Fridtjofsen0.0791
Rita Gunn Johnsen Giske0.1561
Herny Oline Godtland0.0793
Randi Elisabeth Hansen0.0755
Ole Sivert Hanssen0.0792
Birgit Marstein0.0780
Mine Pernille Jønsberg Dødsbo0.07 
Torlaug Monsen0.0788
Johan A Furebotten0.1569
Ulf Ketil Bakke0.1564
Håkon Lund0.3057
Per Thomas Hansson0.0785
Barbro Furebotten Iversen0.1573
Jane Helbjørg Wågan0.0768
Tore Johan Medby0.0764
Truls Paulsen0.15 
Truls Paulsen0.1556
Merete Bostrøm0.1554
Erling Riibe Ramskjell0.0748
Tor Ivar Hansen0.0737
Gerd Slåttholm Stolpen0.0781
Anne-Lise Holum0.1560
Torgeir Berg0.0764
Lilly Josefine Johansen0.2384
Kristoffer Ryeng0.0737
Steinar Skogstad0.0775
Vigdis Aakerli0.0771
Sigrid Konstanse Bentsen0.0774
Kurt Ove Pettersen0.0761
Leif Cato Hjelm0.0757
Elisabeth Aronsen0.0762
Yngvar Alm0.0775
Turid Marianne Andersen0.2379
Milly Anna Andreassen0.3085
Ragnhild Askvik0.0771
Jonn-Erik Bakke0.0791
André Beck0.0753
Odd Arve Bentsen0.0771
Sture Bentsen0.0772
Karin Mildrid Bervik0.0778
Eva Johanne Bjørnstrøm0.1582
Johnny Brembo0.0742
Terje Johannes's Dødsbo Carlsen0.0784
Eirik's Dødsbo Drage0.0758
Anne Grethe Edvardsen0.1573
Elin Næstby Eilertsen0.0767
Elmer Johnson0.07 
Solveig Johanne Engan0.3876
Oddmund Erikstad0.1578
Astri Fallingen0.0769
Lill Anita Fridtjofsen0.1555
Cathrine M Furebotten0.1557
Barbro Gleinsvåg0.0778
Marie Margrethe Hansen0.0791
Inger Beate Hanssen0.0769
Edel Helgesen0.0791
Reidun Monsen0.0770
Alf Bjørn Andreassen0.0786
Gøran Jakobsen0.0767
Raymod Lieng0.2361
Leif Henrik Kristiansen0.0773
Rolf Kristian Wensbakk0.0764
Bodil Nordal0.0765
Katrin Nikolaisen0.0751
Hans Marius Alm0.0769
Elias Gaute Berghulnes0.0754
Tove Bernhardine Haugen0.1550
Marita Jensen Grønlund0.0742
Rita Liv Kristensen0.0770
Inger Anne Hagberg0.0768
Eskild Storteig0.0754
Janne Bjørnbakk0.0755
Kirsten Anna Schistad0.0779
Ellen Kristine Olsen0.0766
Espen Næstby0.0760
Kari Sofie Fauskanger0.0761
Anita Knoph0.0766
Karl Dagfinn Jensen0.2374
Kurt Walter Hansen0.0770
Kristin Mortensen0.0770
Olaf Andersen0.1575
Magne Johan Andreassen0.4674
Asbjørg Asbjørnsen0.0795
Aud Møyfrid Bakke0.1584
Mona Hansen Barøy0.1559
Johan Harald Bentsen0.0772
Rune Bentsen0.0758
Lone Lillegård Berntsen0.0731
Birgit Johanne Bjørgum0.2345
Elin Anita Brandt0.1572
Marianne Carlén0.2372
Aslaug Drage0.0797
Marit Dverset0.0759
Leif Edvardsen0.0761
Kjell Ellingsen0.1584
Justin Zehani Engan0.0736
Johan Ketil Erikstad0.0765
Jorunn Evjen0.0778
Frank Einar Fridtjofsen0.0775
Tove Irene Fridtjofsen0.1580
Oddlaug M Hagen Gjørvad0.0787
Inger Anna Hansen0.0774
Turid Ann Hansen0.0777
Heimhug U.L.0.07 
Ragnhild J Uhre Hoggen0.0772
Liv Drage0.0767
Grete Myhre0.0773
Laila-Marianne Edvardsen0.0780
Marianne Johnsen Mossleth0.0764
Carl Leon Johnsen0.0786
Merete Johansen0.0754
Fredrik Røe0.0773
Svein Arild Andreassen0.0765
Helene Johanne Olea Bakke0.0782
Edny Alise Borkamo0.0775
Asbjørn Pettersen0.1580
Ernst Arne Myhre0.0755
Frank Arne Nilsen0.0751
Pål Kenneth Strøm0.2347
Jon Andersen Gotteberg0.0745
Lasse Paulsen0.1547
Ebba Engan0.2360
Sissel E Pettersen0.0758
Bente Kristensen0.0757
Vidar Karlsen0.0784
Aina Olsen0.0774
Arnfinn Andreassen0.0776
Turid Pedersen0.3875
Hans Morten Schistad0.0741
John Eilif Strøm0.1568
Marie Jensen Thomassen0.0730
Hege Andersen0.0745
Jørn Andreassen0.1556
Inge Aronsen0.3051
Lisa Aure0.1570
Marianne Barstrand0.0763
Marianne Beck0.1577
Olaug Elisabeth Bentsen0.0786
Kristianna N D Berghulnes0.0794
Svein Bernhard Bjerkeng0.0773
Anne-Kathrin Brandt0.0776
Toril Karlsen Cappelen0.0760
Laika Diset0.1564
Kristi Drage0.1555
Kurt Idar Edvardsen0.1563
Hjørdis's Dødsbo Ellingsen0.0799
Jorun Milly Engan0.1588
Halvor Erikstad0.0759
Monika Ervik0.0750
Freidar Ole Ingliof Døhl Dødsbo0.07 
Solfrid K Fridtjofsen0.0786
Gunvor's Dødsbo Gjessing0.1589
Else K Olsen Grønnevik0.1569
Torill E Saltnes Hansen0.1572
Vidar Hans Hanssen0.3879
Inger Lise Hjemaas0.1566
Martin Alin Zehani Engan0.0732
Roar Kristensen0.0766
Eilif Bentsen0.1576
Randi Wisth0.0780
Al Strøm As0.23 
Jim Christian Myhre0.1540
Martha Eline Myhre0.0786
Marthe Myrvoll0.0740
Jan Kåre Nilsen0.1574
Kirsten Adele Norbergsen0.1579
Johanne Marie Normann0.0779
Gunvor Karen Næstby0.1587
Olav Lind Kristoffersen Dødsbo0.07 
John Arve Olsen0.0765
Bernt Os0.0776
Lise Paulsen0.0767
Wendla-T Isaksen Pedersen0.0721
Helfrid Petra Pettersen0.0791
Rune Viggo Pettersen0.0769
Inger Marie Ramsvik0.0777
Ragnhild Marie Rognan0.0770
Anny Rudi0.0783
Sameiet R. Monsens Dødsbo0.07 
Håvald Andreas Schjem0.0776
Signe Johansen D.Bo0.15 
Edith Annie Skålvoll0.0792
Anne-Marie Solbakk0.0790
Bjørn Sørsdal Sommermo0.0752
Tor Jarle Sundby0.0773
Octavia Mgm As0.15 
Kåre Riibe Ramskjell0.0750
John-Ole Karlsen0.1579
Bjørn Erik Evensen0.0762
Gunnar Johansen0.0792
Gunnar Johansen0.0760
Sverre Støre0.1573
Torstein Larsen0.2358
Anne Turid Brændmo0.0762
Lars-Øystein Iversen0.0746
Per Kristoffer Meyer0.0758
Johannes Arne Etterlid0.0779
Svein Jostein Øines0.3077
Wenche Harriet Johansen0.0774
Arild Willumsen0.0772
Ingvar Ramsvik0.1571
Liv Grynning Rezende0.0770
Karl Ingar Simonsen0.0767
Per Drage0.1563
Arnfinn Johansen0.15 
Arne Andersen0.0776
Geir Arne Kristensen0.0767
Rolv Erling Iversen0.0774
Wenche Vensbakk0.0761
Hedrun Nordis Karlsen0.0781
Helen Gerd Vassbotn0.0784
Stax Capital As0.07 
Marit Myhre0.1568
Linda Mari Myrvoll0.0748
Beate Pauline Lund Nilsen0.0769
Willy Nilsen0.3073
Gunder Øystein Nordås0.0767
Edith Pauline Næstby0.0799
Frøydis Oksfjellelv0.0750
Harry Olav Olsen0.1580
Åse Opperud0.0771
Marit Kristianne Osmo0.0785
Ludvik Arnold Pedersen0.0790
Alfred K Pettersen0.1586
Pål Olav Pettersen0.0754
Sissel Kathrine Rabben0.0772
Brit Rist0.0771
Torbjørn Rosvoll0.0773
Line Sofie Røe0.0748
Camilla Schjelderup0.0729
Anita Selje0.0766
Ivar Skogset0.1564
Johan Andreas Slåttholm0.0775
Siw-Anita Solvang1.0843
Lars Bostrøm Johansen0.1551
Pjalo Holding As0.07 
Frank Henry Larsos0.0765
Per Ludvik Saltnes0.1584
John-Arne Norbergsen0.0763
Arne Engan0.3082
Bjørn Helge Pettersen0.0773
Ludolv Johan Karlsen0.1573
Jan Ronald Wettergreen0.0753
Ann-Kathrin Spørck0.0755
Bjørn Andor Drage0.0762
Peter Albrigt Willumsen0.0781
Ivar Henrik Fridtjofsen0.0777
Jan Henry Borkamo0.0774
Einar Johansen0.3073
Einar Johansen0.30 
Einar Johansen0.30 
Jon Røkland0.0771
Helge Magnus Bentsen0.0770
Tor Andreassen0.0768
Stig Arnar Aardal0.0765
Trond Ove Olsen0.07 
Roger Riise Kristensen0.0761
Knut Storvik0.0769
Gunn-Heidi Skaug0.0765
Tor Petter Johnsen0.0758
Mona Unosen0.0746
Irene Jansen0.0768
Bjørg Henningsen0.0770
Linda Mari Jansen0.0757
Leif Inge Johansen0.0771
Jan Ivar Moen0.1560
Sigmund Gunnar Ingvaldsen0.1580
Hilma Alise Nilsen0.0784
Salten Kraftsamband As1.93 
Harald Martin Monssen0.0784
Knut Myhre0.0769
Torunn Myhre0.0766
Svein Nikolaisen0.1571
Paul Arne Nilsen0.0755
Per-Henrik Nordnes0.0774
Beret Nyheim0.0766
Toril Næstby0.0774
Dagrun Olsen0.0781
Leikny Olsen0.1592
Gunvor Osmark0.1597
Jorunn A Hjertøy Pedersen0.1586
Alf Pettersen0.0792
Lisbeth Pettersen0.0771
Vilja-Sofie P Pettersen0.0728
May Britt Ribland0.0758
Mona-Lisa Rosvoll0.0750
Elisabeth Iren Røe0.0738
Solbjørg Helen Sandtorv0.0775
Anne Sofie Schram0.1558
Solfrid T J Skoglund0.2393
Unni Irene Sletteng0.0776
Ruth Åse Solheim0.1565
Viggo Nilsen0.0755
Leos Holding As0.07 
Terje Jensen0.0767
Bård Karlsen0.3863
Knut Arnold Kristensen0.1580
Gunnar Johannessen0.1585
Svein Magne Andreassen0.0775
Eva Olsen0.0768
Kjell Bjarne Skogstad0.0778
Bente Anita Hanssen0.0765
Petter Elias Kristiansen0.0783
Eirik Furebotten0.0779
Jann Olav Bordevich0.0775
Unni Aamodt0.0773
Bjørn Øyvind Holthe0.0772
Kristin Evjenth Kårvand0.0770
Bjørn Petter Hansen0.0769
Arvid Jansen0.3066
Geir Roger Hansen0.0761
Nina Stormo0.0748
Vegard Storjord Bentsen0.0742
Arnfinn Ivar Grønnslett0.1580
Ole Joakim Lundbakk0.0765
Yvonne Blindheim0.1554
Bent-Erik Albinussen0.2363
Trond Arne Schistad0.0755
Bjørnar H Grønnslett0.0771
Anne Gotteberg0.0767
Ailin Johansen0.0735
Brit Elisabeth Spørck0.0780
Inger Amalie Storalm0.3870
Anders Stornes0.1566
Mette Størkesen Sund0.0761
Liv Sæterhaug0.2384
Fredrik Thomassen0.0724
Marit Kristin Torgersen0.1576
Anne Brit Unosen0.0768
Inger Lise Wilhelmsen0.1573
Wenche Granlund Østlie0.0755
Bjørg Ingrid Johansen0.0787
Sverre Monssen0.0782
Intertrade Shipping As0.23 
Kjivjo As1.31 
Vm Holding As0.69 
Trine Kristensen0.2347
Nils Drage0.0760
Finn Asbjørn Jensen0.0772
Aud Nilsen0.1570
Bjørn Richard Monssen0.0774
Ole Hermann Albinussen0.2369
Elisabeth Jansen0.0768
Tor Kulseth0.0766
Trond Johansen0.0763
Arvid Norbergsen0.0759
Tom Ove Jensen0.1560
Roger Medby0.0758
Jostein Eliassen0.0755
Grete Synnøve Solbakk0.1568
Lena-Margrete Gusjås0.0754
Ann Kristin R Lorentzen0.0758
Roger Andre Kristensen0.0751
Karstein Alfred Vik0.0774
Anne Røli0.0759
Torill Gina Simone Lund0.0776
Katharina Drage Vassbakk0.0736
Finn-Martin Nystadnes0.1572
Grete Monssen0.1565
Brit-Elin Abelsen0.3053
Camilla Olsen0.0740
Elin Laila Nystadnes0.1554
Brit's Dødsbo Hareide0.0785
Solveig Bentsen0.0765
Peder Brenne Holding As0.30 
Saltdal Sanitetsforening0.15 
Anne Lise Solbakk0.1557
Solveig Perly Edvardsen0.0774
Jan-Erik Kristensen0.0758
Mari Anne Melvik0.0773
Aud Karin Storjord0.1576
Alena Bakke0.1560
Pål Kristensen0.1567
Jorunn B Jensen Stoltz0.0767
Ingvald Andreas Storjord0.0785
Per Støre0.0776
Sigurd Andreas Svendsen0.0750
Rune Tangen0.0765
Synnøve Thue0.0781
Anne Grete Ulset0.0771
Kari Elisabet Wehrmann0.0758
Ågot Kaia Ødegaard0.0763
Thor Aksel Johannessen0.0765
Helle-Margrethe's Dødsbo Stenersen0.0777
Reidar Godtfred Jensen0.3076
Coop Nordland Sa0.38 
Rognan Invest As0.15 
Agnar Johan Nilsen0.1582
Liv Johanne Jansen0.1557
Unni Jacobsen0.0777
Anette Storjord0.0751
Bjørg Erly Sørheim0.1581
Leif Erik Os0.0770
Christian Quale0.0769
Roger Sverre Johansen0.0767
Kåre Nordnes0.0764
Tore Vik0.0761
Kari Normann0.0760
Inger Johanne Vik0.0759
Knut Johnny Hansen0.0755
Leif Karlsen0.1558
Eva Ruth Spørck0.0759
Elin Jensen0.0764
Bengt Karlberg0.1579
Trond Roger Berntsen0.0742
Roald Leonhard Kristensen0.0762
Åse Marie Korneliussen0.0765
Margareth-Katrine Jansen0.1558
Jon Anders Brechan Nestby0.0758
Stig Tønder0.0750
Olav Marius Alm0.0779
Brian Harboe Karlsson0.0757
Ingvild Pettersen0.0748
Arild Setså0.0780
Kirsten Tvedt0.0771
Kirsten Johanne Lind0.0778
Saltdal Kommune0.07 
Bjørn Karlsen0.1571
Tor Arne Kristiansen0.0752
Tor Ingvaldsen0.0769
Jim Roger Aronsen0.1560
Harald Isaksen0.0762
Gunn Elinor Klæth0.0770
Rune Halvorsen0.0758
Alf Agnar Storjord0.0788
Berit Willumsen0.0761
Beate Oseng0.0748
Torill A Olsen Staupåmo0.0766
Tor Storesund0.0778
Roar Strøm0.0779
Rune Andre Svendgård0.1552
Svein Borge Sørdal0.0785
Oddrun Petrine Thorsen0.0778
Ole-Johan Tretteng0.0770
Signe Vågan0.0776
Nina Wisth0.0754
Olga Alida Senning0.1592
Per Henry Ernstsen0.0789
Gotfred Jensen0.0768
Sparebank 1 Helgeland0.84 
Saksenvik Bygg As0.15 
Sverre Stormo0.1571
Stig Slåttholm0.0747
Kurt Rune Hansen0.0762
Adele Marvel Spørck0.1553
Birgit Drage0.0765
Trond Grunnreis0.0770
Jan Didrik Johansen0.0769
Håkon Andreas Andreassen0.0767
Trond Andreassen0.0765
Erling Støre Rosenlund0.0761
Geir Otto Zakariassen0.0760
Jan Ole Os0.0759
Rolf Magne Vindenes0.0756
Rune Alm0.0752
Christian J Bjørnstrøm0.0751
Johan Martin Stormo0.0778
Aart Kruse0.0786
Frank Erikstad Larsen0.1561
Thor-Allan Holgersen0.0772
Eli Marie Gotteberg0.0769
Anne Brit Jansen0.1562
Rune Hansen0.0761
Kari Anna Bentsen0.2381
Tor Idar Albertsen0.0768
Joar Alm0.0749
Stian Rosvoll0.0751
Leif Karsten Pettersen0.0786
Solbjørg Rørvik0.0773
Tove Vigdis Eriksen0.0767
Rognan Industripark As0.69 
Mørvika As0.23 
Eva Anne Storjord Os0.0781
Svein Andreas Johansen0.2386
Marit Høiaas0.1565
Gjertrud J Alm Ellingsen0.0775
Håkon's Dødsbo Hals0.1594
Sameiet Bødmar0.07 
Kari Myhre0.0763
Odd Morten Myhre0.0760
Mette Kristine Nikolaisen0.1570
Margaretha Nilsen0.1599
Anne Marie Nordnes0.0767
Liv Normann0.0758
Haldis Marie Næstby0.1596
Bjørn Roger Olsen0.0751
Karl Erik Olsen0.0779
Richard Oseng0.0746
Jan Arve Pedersen0.0775
Helen Margrethe Perjord0.0770
Jan Mikal Pettersen0.0788
Synnøve Annie Pettersen0.1572
Turid Skavold Reigstad0.1579
Cecilie Indianna Rostad0.0734
Tom Johan Ruså0.1561
Norma Sandtangen0.1587
Lilliann M Schjølberg0.0780
Gunni Jartrud Skarheim0.1584
Toril Pernille Skår0.0774
Olav Jostein Solberg0.0771
Grethe Ingebrigtsen0.1579
Ørjan Fredrik Eliassen0.2354
Gunn Heidi Kristensen0.0747
Turid Gotteberg0.1567
Odd Sletteng0.0779
Snorre Oddvar Olsen0.1581
Odd Inge Johansen0.0754
Sølvi Reppen0.0763
Anita Kristin Svendgård0.1547
Ragnhild T Jenssen0.2367
John Ole Aurjord0.1585
Dagfinn Strøm0.0779
Inge Terje Torkildsen0.1577
Jon Magnus Engan0.0774
Turid Vibeke Nicolaisen0.1572
Dagfinn Pedersen0.0771
Sten Johnny Isaksen0.2373
Finn-Obert Bentsen0.0766
Lise-Marie Korneliussen0.0761
Annbjørg Aardal Skoglund0.1564
Gerd Marie Arntsen0.0782
Kjell Harald Røli0.1566
Per Kulseth0.0760
Svein Ove Jansen0.2354
Knut Birger Engmo0.0775
Sølvi Greta Irene Hall0.0762
Endre Grønnslett0.0746
Hjørdis Johanna Jansen0.1595
Rolf Ottar Larssen0.0765
Wigdis Lundbakk Holmvaag0.2367
Anders Furebotten0.0763
Eva Julie Albinussen0.2363
Nina Elisabeth Spørck0.0753
Ketil Edgar Stordalmo0.0754
Venke Rusånes Storsletten0.1578
Karin Marie Sundby0.0777
Ida Myrvoll Søndergaard0.0744
Willy's Dødsbo Thomassen0.1579
Matilde Sabina Tostrup0.0720
Ivar Vassbotn0.0784
Aud Julianne Alm Wisth0.0776
Marian Iren Hansson Åsen0.0770
Klara Emilie Skage0.0782
Andreas Bror Hals0.2354
Edging Holding As0.07 
Strøm Eiendom Invest As1.00 
Bjørn Knoph0.0759
Kristine J Ingebrigtsen0.1595
Arvid Johan Andreassen0.3069
Berit Halmrast0.0778
Eva Karlsen0.07 
Anne-Lise Stornes0.0769
Rutt Jorun Gustavsen0.2367
Jens Matias Unosen0.2365
Håkon Johan Lundbakk0.1562
Thorleif Vik0.1560
Bård Pedersen0.0759
Vebjørn Stig Olsen0.0756
Randi Midtgård Spørck0.0753
Michael Harboe Karlsson0.0762
Odd Hals0.0786
Lasse Arild Bang0.0757
Henrik Svendsen0.1556
Hugo Jensen0.1572
Turid Hansen0.0781
Svein Arne Edvardsen0.0774
Solveig Hansen0.1579
Arne Oddbjørn Arnesen0.1576
Bjørg Adolfsen0.0781
Marianne Schei Aagdal0.0749
Per Aure0.0773
Oddvar Hermod Nystad0.1575
Eva Riibe0.1577
Marit Henden Kalhovd0.0777
Lurøy Holding As0.30 
U.L. Fremad0.15 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00