Blyberg Sag Og Høvleri As
Juridisk navn:  Blyberg Sag Og Høvleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61311079
Postboks 36 Fax: 61311078
3521 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 910691082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 01.01.1923
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lise's Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53,35%
Resultat  
  
535,79%
Egenkapital  
  
43,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.955.000 1.927.000 1.795.000 1.684.000 1.740.000
Resultat: 604.000 95.000 247.000 -77.000 224.000
Egenkapital: 1.161.000 808.000 811.000 714.000 770.000
Regnskap for Blyberg Sag Og Høvleri As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.955.000 1.927.000 1.795.000 1.684.000 1.740.000
Driftskostnader -2.336.000 -1.807.000 -1.524.000 -1.732.000 -1.487.000
Driftsresultat 619.000 120.000 272.000 -47.000 252.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -25.000 -27.000 -30.000 -28.000
Finans -15.000 -25.000 -26.000 -30.000 -28.000
Resultat før skatt 604.000 95.000 247.000 -77.000 224.000
Skattekostnad -134.000 -21.000 -54.000 20.000 -52.000
Årsresultat 471.000 74.000 193.000 -56.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 364.000 599.000 581.000 760.000 926.000
Sum omløpsmidler 1.700.000 1.283.000 1.276.000 1.097.000 1.113.000
Sum eiendeler 2.064.000 1.882.000 1.857.000 1.857.000 2.039.000
Sum opptjent egenkapital 610.000 257.000 260.000 163.000 219.000
Sum egenkapital 1.161.000 808.000 811.000 714.000 770.000
Sum langsiktig gjeld 258.000 772.000 692.000 892.000 973.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 302.000 354.000 251.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 2.064.000 1.882.000 1.857.000 1.857.000 2.038.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.855.000 1.744.000 1.547.000 1.588.000 1.667.000
Andre inntekter 100.000 183.000 249.000 96.000 73.000
Driftsinntekter 2.955.000 1.927.000 1.795.000 1.684.000 1.740.000
Varekostnad -997.000 -761.000 -501.000 -707.000 -722.000
Lønninger -512.000 -247.000 -390.000 -315.000 -266.000
Avskrivning -235.000 -214.000 -200.000 -216.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -592.000 -585.000 -433.000 -494.000 -420.000
Driftskostnader -2.336.000 -1.807.000 -1.524.000 -1.732.000 -1.487.000
Driftsresultat 619.000 120.000 272.000 -47.000 252.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -15.000 -25.000 -27.000 -30.000 -28.000
Finans -15.000 -25.000 -26.000 -30.000 -28.000
Konsernbidrag -118.000 -77.000 -95.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 471.000 74.000 193.000 -56.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 182.000 364.000 547.000 733.000 873.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 182.000 235.000 35.000 27.000 53.000
Sum varige driftsmidler 364.000 599.000 581.000 760.000 926.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 364.000 599.000 581.000 760.000 926.000
Varebeholdning 309.000 254.000 270.000 233.000 240.000
Kundefordringer 88.000 273.000 158.000 270.000 108.000
Andre fordringer 109.000 86.000 77.000 84.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 650.000 165.000 286.000 26.000 206.000
Sum omløpsmidler 1.700.000 1.283.000 1.276.000 1.097.000 1.113.000
Sum eiendeler 2.064.000 1.882.000 1.857.000 1.857.000 2.039.000
Sum opptjent egenkapital 610.000 257.000 260.000 163.000 219.000
Sum egenkapital 1.161.000 808.000 811.000 714.000 770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 68.000 76.000 78.000 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 166.000 113.000 139.000 15.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 258.000 772.000 692.000 892.000 973.000
Leverandørgjeld 252.000 84.000 41.000 116.000 122.000
Betalbar skatt 132.000 7.000 28.000 12.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 59.000 101.000 72.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 67.000 38.000 46.000 36.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 645.000 302.000 354.000 251.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 2.064.000 1.882.000 1.857.000 1.857.000 2.038.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.055.000 981.000 922.000 846.000 818.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.2 3.6 4.4 3
Likviditetsgrad 2 2.2 3.4 2.8 3.4 3
Soliditet 56.3 42.9 43.7 38.4 37.8
Resultatgrad 20.9 6.2 15.2 -2.8 14.5
Rentedekningsgrad 41.3 4.8 10.1 -1.6 9
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.3 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 30.0 6.4 14.7 -2.5 12.4
Signatur
07.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV HELE STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Gjerdrum AasenStyreleder61
Herman Lærum AasenVaramedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hph Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00