Bjørshol Eiendom As
Juridisk navn:  Bjørshol Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71515150
Reksundveien 87 Reksundveien 87 Fax: 71515115
6533 Averøy 6533 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 910668765
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 06.01.1978
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Henden Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-38,84%
Egenkapital  
  
2,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: 74.000 121.000 44.000 103.000 10.000
Egenkapital: 2.700.000 2.643.000 2.549.000 2.564.000 2.485.000
Regnskap for Bjørshol Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -53.000 -83.000 -27.000 -117.000
Driftsresultat 68.000 121.000 37.000 94.000 3.000
Finansinntekter 6.000 6.000 9.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 6.000 9.000 7.000
Resultat før skatt 74.000 121.000 44.000 103.000 10.000
Skattekostnad -16.000 -28.000 -58.000 -25.000 -7.000
Årsresultat 58.000 93.000 -14.000 78.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.029.000 3.945.000 3.957.000 4.107.000 4.074.000
Sum omløpsmidler 29.000 18.000 24.000 26.000 126.000
Sum eiendeler 4.058.000 3.963.000 3.981.000 4.133.000 4.200.000
Sum opptjent egenkapital 2.200.000 2.143.000 2.049.000 2.064.000 1.985.000
Sum egenkapital 2.700.000 2.643.000 2.549.000 2.564.000 2.485.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 271.000 413.000 555.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 1.145.000 1.049.000 1.018.000 1.014.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 4.058.000 3.963.000 3.980.000 4.133.000 4.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Driftsinntekter 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 71.000 142.000 142.000 142.000 142.000
Avskrivning -43.000 -48.000 -48.000 -48.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -94.000 -177.000 -121.000 -214.000
Driftskostnader -53.000 -83.000 -27.000 -117.000
Driftsresultat 68.000 121.000 37.000 94.000 3.000
Finansinntekter 6.000 6.000 9.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 6.000 9.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 58.000 93.000 -14.000 78.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 31.000 89.000 114.000
Fast eiendom 1.833.000 1.875.000 1.923.000 1.971.000 2.018.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.833.000 1.875.000 1.923.000 1.971.000 2.018.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.197.000 2.067.000 2.002.000 2.047.000 1.941.000
Sum anleggsmidler 4.029.000 3.945.000 3.957.000 4.107.000 4.074.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 8.000 7.000 7.000 7.000
Sum investeringer 9.000 9.000 15.000 15.000 12.000
Kasse, bank 20.000 1.000 2.000 4.000 107.000
Sum omløpsmidler 29.000 18.000 24.000 26.000 126.000
Sum eiendeler 4.058.000 3.963.000 3.981.000 4.133.000 4.200.000
Sum opptjent egenkapital 2.200.000 2.143.000 2.049.000 2.064.000 1.985.000
Sum egenkapital 2.700.000 2.643.000 2.549.000 2.564.000 2.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 71.000 213.000 355.000 497.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 271.000 413.000 555.000 697.000
Leverandørgjeld 6.000 15.000 9.000 5.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.145.000 1.049.000 1.018.000 1.014.000 1.018.000
Sum gjeld og egenkapital 4.058.000 3.963.000 3.980.000 4.133.000 4.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.116.000 -1.031.000 -994.000 -988.000 -892.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1
Soliditet 66.5 66.7 6 6 59.2
Resultatgrad 56.7 100.8 30.8 78.3 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.8 3.1 1.1 2.5 0.2
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Kristian BjørsholStyreleder54
Laila BjørsholVaramedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Kristian Bjørshol2.0054
Per Kristian Bjørshol20.0054
Laila Bjørshol40.0076
Laila Bjørshol8.0076
Conrad Arnfinn Bjørshol30.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00