Sigurd Bjørnstad As
Juridisk navn:  Sigurd Bjørnstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66808462
Tømteveien 8 Tømteveien 8 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 910663429
Aksjekapital: 1.700.000 NOK
Etableringsdato: 20.09.1967
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anne Odden Regnskap
Utvikling:
Omsetning  
  
6,48%
Resultat  
  
65,38%
Egenkapital  
  
23,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 723.000 679.000 587.000 627.000 579.000
Resultat: 215.000 130.000 -18.000 80.000 -56.000
Egenkapital: -703.000 -919.000 -1.049.000 -1.030.000 -1.110.000
Regnskap for Sigurd Bjørnstad As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 723.000 679.000 587.000 627.000 579.000
Driftskostnader -501.000 -540.000 -611.000 -546.000 -631.000
Driftsresultat 222.000 138.000 -24.000 80.000 -52.000
Finansinntekter 6.000 2.000 5.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -10.000 0 0 -4.000
Finans -6.000 -8.000 5.000 0 -4.000
Resultat før skatt 215.000 130.000 -18.000 80.000 -56.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 215.000 130.000 -18.000 80.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 292.000 292.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 577.000 543.000 497.000 756.000 644.000
Sum eiendeler 869.000 835.000 497.000 756.000 644.000
Sum opptjent egenkapital -903.000 -1.119.000 -1.249.000 -1.230.000 -1.310.000
Sum egenkapital -703.000 -919.000 -1.049.000 -1.030.000 -1.110.000
Sum langsiktig gjeld 614.000 848.000 725.000 944.000 1.047.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 906.000 820.000 841.000 708.000
Sum gjeld og egenkapital 869.000 835.000 496.000 755.000 645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.000 7.000 -36.000
Andre inntekter 723.000 679.000 578.000 620.000 615.000
Driftsinntekter 723.000 679.000 587.000 627.000 579.000
Varekostnad 0 0 -2.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -32.000 -32.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -469.000 -508.000 -611.000 -544.000 -631.000
Driftskostnader -501.000 -540.000 -611.000 -546.000 -631.000
Driftsresultat 222.000 138.000 -24.000 80.000 -52.000
Finansinntekter 6.000 2.000 5.000 0 0
Finanskostnader -12.000 -10.000 0 0 -4.000
Finans -6.000 -8.000 5.000 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 215.000 130.000 -18.000 80.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 292.000 292.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 292.000 292.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 292.000 292.000 0 0 0
Varebeholdning 52.000 52.000 52.000 46.000 46.000
Kundefordringer 78.000 222.000 149.000 319.000 333.000
Andre fordringer 48.000 63.000 5.000 9.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 399.000 206.000 291.000 382.000 260.000
Sum omløpsmidler 577.000 543.000 497.000 756.000 644.000
Sum eiendeler 869.000 835.000 497.000 756.000 644.000
Sum opptjent egenkapital -903.000 -1.119.000 -1.249.000 -1.230.000 -1.310.000
Sum egenkapital -703.000 -919.000 -1.049.000 -1.030.000 -1.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 614.000 848.000 725.000 944.000 1.047.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 12.000 16.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 958.000 906.000 809.000 826.000 688.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 906.000 820.000 841.000 708.000
Sum gjeld og egenkapital 869.000 835.000 496.000 755.000 645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -381.000 -363.000 -323.000 -85.000 -64.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8
Soliditet -80.9 -110.1 -211.5 -136.4 -172.1
Resultatgrad 30.7 20.3 -4.1 12.8
Rentedekningsgrad 18.5 13.8
Gjeldsgrad -2.2 -1.9 -1.5 -1.7 -1.6
Total kapitalrentabilitet 26.2 16.8 -3.8 10.6 -8.1
Signatur
24.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.03.2021
Prokura hver for seg
Bjørnstad Sigurd Ulric
Prokura hver for seg
Bjørnstad Erik Johan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigurd Ulric BjørnstadStyreleder81
Erik Johan BjørnstadStyremedlem75
Øystein Theodor BjørnstadVaramedlem39
Ingrid Christine Bjørnstad UlleriksVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øystein Theodor Bjørnstad50.0039
Ingrid C B Ulleriks50.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00