Einar Bjørnstad & Sønn As
Juridisk navn:  Einar Bjørnstad & Sønn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22303538
c/o Eirik Bjørnstad Jørgen Løvlands gate 5 c/o Eirik Bjørnstad Jørgen Løvlands gate 5 Fax: 22302295
0568 Oslo 568 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 910660225
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.1972
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: House Of Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,69%
Resultat  
  
-118,03%
Egenkapital  
  
-6,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.142.000 1.123.000 757.000 776.000 730.000
Resultat: -11.000 61.000 -45.000 -15.000 8.000
Egenkapital: 123.000 131.000 84.000 119.000 131.000
Regnskap for Einar Bjørnstad & Sønn As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.142.000 1.123.000 757.000 776.000 730.000
Driftskostnader -1.152.000 -1.060.000 -800.000 -790.000 -721.000
Driftsresultat -9.000 62.000 -43.000 -13.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -11.000 61.000 -45.000 -15.000 8.000
Skattekostnad 2.000 -13.000 10.000 2.000 -3.000
Årsresultat -8.000 48.000 -35.000 -13.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 18.000 41.000 29.000 52.000
Sum omløpsmidler 304.000 332.000 232.000 271.000 327.000
Sum eiendeler 324.000 350.000 273.000 300.000 379.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 31.000 -16.000 19.000 31.000
Sum egenkapital 123.000 131.000 84.000 119.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 -2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 200.000 218.000 189.000 183.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 349.000 273.000 300.000 379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.142.000 1.123.000 757.000 776.000 730.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.142.000 1.123.000 757.000 776.000 730.000
Varekostnad -329.000 -300.000 -192.000 -157.000 -147.000
Lønninger -639.000 -590.000 -443.000 -456.000 -388.000
Avskrivning 0 -23.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -170.000 -165.000 -154.000 -161.000
Driftskostnader -1.152.000 -1.060.000 -800.000 -790.000 -721.000
Driftsresultat -9.000 62.000 -43.000 -13.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.000 48.000 -35.000 -13.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 18.000 31.000 19.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 23.000
Sum varige driftsmidler 0 0 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 20.000 18.000 41.000 29.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 174.000 111.000 75.000 43.000 78.000
Andre fordringer 1.000 10.000 13.000 13.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 210.000 144.000 216.000 240.000
Sum omløpsmidler 304.000 332.000 232.000 271.000 327.000
Sum eiendeler 324.000 350.000 273.000 300.000 379.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 31.000 -16.000 19.000 31.000
Sum egenkapital 123.000 131.000 84.000 119.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -2.000 0
Leverandørgjeld 35.000 14.000 15.000 17.000 62.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 105.000 82.000 73.000 98.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 99.000 92.000 93.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 200.000 218.000 189.000 183.000 248.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 349.000 273.000 300.000 379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 114.000 43.000 88.000 79.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.2 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.2 1.5 1.3
Soliditet 38.1 37.5 30.8 39.7 34.6
Resultatgrad -0.8 5.5 -5.7 -1.7 1.4
Rentedekningsgrad -9.0 31.0 -21.5 -6.5 5
Gjeldsgrad 1.6 1.7 2.3 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet -2.8 17.8 -15.8 -4.3 2.6
Signatur
03.12.2020
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Eirik BjørnstadStyreleder45
Erik BjørnstadStyremedlem79
Tordis BjørnstadVaramedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Eirik Bjørnstad50.0045
Erik Bjørnstad50.0079
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00