Sigfred Bentzen & Sønn As
Juridisk navn:  Sigfred Bentzen & Sønn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22793000
Strømsveien 322 Strømsveien 322 Fax: 22793009
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune: www.sigfredbentzen.no
Oslo Oslo
Org.nr: 910462105
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 24.10.1963
Foretakstype: AS
Revisor: Moore Da
Regnskapsfører: Progressum Lørenskog As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,34%
Resultat  
  
-210,18%
Egenkapital  
  
-12,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.262.000 23.934.000 21.407.000 22.115.000 19.866.000
Resultat: -606.000 550.000 1.001.000 -134.000 92.000
Egenkapital: 4.091.000 4.698.000 4.148.000 3.146.000 3.281.000
Regnskap for Sigfred Bentzen & Sønn As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.262.000 23.934.000 21.407.000 22.115.000 19.866.000
Driftskostnader -21.103.000 -23.898.000 -20.284.000 -22.714.000 -19.791.000
Driftsresultat -840.000 37.000 1.124.000 -599.000 75.000
Finansinntekter 240.000 519.000 -67.000 585.000 52.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -56.000 -120.000 -35.000
Finans 234.000 512.000 -123.000 465.000 17.000
Resultat før skatt -606.000 550.000 1.001.000 -134.000 92.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -606.000 550.000 1.001.000 -134.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.737.000 2.543.000 2.086.000 3.397.000 2.980.000
Sum omløpsmidler 5.724.000 6.220.000 6.289.000 6.033.000 5.135.000
Sum eiendeler 8.461.000 8.763.000 8.375.000 9.430.000 8.115.000
Sum opptjent egenkapital 3.983.000 4.590.000 4.040.000 3.038.000 3.173.000
Sum egenkapital 4.091.000 4.698.000 4.148.000 3.146.000 3.281.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 119.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 4.370.000 4.066.000 4.227.000 6.165.000 4.716.000
Sum gjeld og egenkapital 8.461.000 8.764.000 8.375.000 9.430.000 8.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.217.000 23.904.000 21.377.000 22.079.000 19.842.000
Andre inntekter 45.000 30.000 31.000 36.000 25.000
Driftsinntekter 20.262.000 23.934.000 21.407.000 22.115.000 19.866.000
Varekostnad -4.964.000 -8.077.000 -6.721.000 -7.184.000 -4.835.000
Lønninger -12.520.000 -12.499.000 -10.213.000 -12.282.000 -11.232.000
Avskrivning -40.000 -57.000 -90.000 -158.000 -165.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.579.000 -3.265.000 -3.260.000 -3.090.000 -3.559.000
Driftskostnader -21.103.000 -23.898.000 -20.284.000 -22.714.000 -19.791.000
Driftsresultat -840.000 37.000 1.124.000 -599.000 75.000
Finansinntekter 240.000 519.000 -67.000 585.000 52.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -56.000 -120.000 -35.000
Finans 234.000 512.000 -123.000 465.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -606.000 550.000 1.001.000 -134.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 26.000 38.000 51.000 0 0
Driftsløsøre 1.000 28.000 72.000 149.000 307.000
Sum varige driftsmidler 27.000 67.000 123.000 149.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.710.000 2.476.000 1.963.000 3.248.000 2.673.000
Sum anleggsmidler 2.737.000 2.543.000 2.086.000 3.397.000 2.980.000
Varebeholdning 411.000 349.000 796.000 473.000 825.000
Kundefordringer 2.798.000 3.141.000 3.383.000 4.836.000 3.645.000
Andre fordringer 33.000 73.000 80.000 102.000 142.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.482.000 2.657.000 2.030.000 621.000 523.000
Sum omløpsmidler 5.724.000 6.220.000 6.289.000 6.033.000 5.135.000
Sum eiendeler 8.461.000 8.763.000 8.375.000 9.430.000 8.115.000
Sum opptjent egenkapital 3.983.000 4.590.000 4.040.000 3.038.000 3.173.000
Sum egenkapital 4.091.000 4.698.000 4.148.000 3.146.000 3.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 119.000 119.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 557.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 119.000 119.000
Leverandørgjeld 1.024.000 781.000 1.483.000 2.671.000 1.461.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.475.000 1.452.000 1.137.000 1.119.000 1.123.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.871.000 1.833.000 1.606.000 1.818.000 2.132.000
Sum kortsiktig gjeld 4.370.000 4.066.000 4.227.000 6.165.000 4.716.000
Sum gjeld og egenkapital 8.461.000 8.764.000 8.375.000 9.430.000 8.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.354.000 2.154.000 2.062.000 -132.000 419.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.5 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.3 0.9 0.9
Soliditet 48.4 53.6 49.5 33.4 40.4
Resultatgrad -4.1 0.2 5.3 -2.7 0.4
Rentedekningsgrad 5.3 20.1 2.1
Gjeldsgrad 1.1 0.9 1 2 1.5
Total kapitalrentabilitet -7.1 6.3 12.6 -0.1 1.6
Signatur
03.09.2010
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan-Erik BentzenStyreleder64
Hanne SjøblomVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan-Erik Bentzen100.00 
Jan-Erik Bentzen100.0064
Jan-Erik Bentzen100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00