Barra AS
Juridisk navn:  Barra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22760202
Professor Birkelands vei 25 Professor Birkelands vei 25 Fax: 22271255
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune: www.barra.no
Oslo Oslo
Org.nr: 910425757
Aksjekapital: 1.006.680 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 31.01.1973
Foretakstype: AS
Revisor: Orstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,4%
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
13,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.934.000 14.132.000 13.760.000 15.294.000 17.666.000
Resultat: 539.000 490.000 37.000 104.000 247.000
Egenkapital: 3.567.000 3.146.000 3.269.000 3.240.000 3.164.000
Regnskap for Barra AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.934.000 14.132.000 13.760.000 15.294.000 17.666.000
Driftskostnader -13.327.000 -13.613.000 -13.759.000 -15.195.000 -17.388.000
Driftsresultat 607.000 519.000 1.000 99.000 277.000
Finansinntekter 152.000 239.000 125.000 169.000 113.000
Finanskostnader -219.000 -268.000 -89.000 -165.000 -143.000
Finans -67.000 -29.000 36.000 4.000 -30.000
Resultat før skatt 539.000 490.000 37.000 104.000 247.000
Skattekostnad -119.000 -109.000 -8.000 -28.000 -66.000
Årsresultat 421.000 381.000 29.000 77.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 582.000 785.000 434.000 410.000 296.000
Sum omløpsmidler 5.393.000 5.621.000 5.319.000 4.950.000 6.015.000
Sum eiendeler 5.975.000 6.406.000 5.753.000 5.360.000 6.311.000
Sum opptjent egenkapital 2.052.000 1.631.000 1.754.000 1.725.000 1.649.000
Sum egenkapital 3.567.000 3.146.000 3.269.000 3.240.000 3.164.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.408.000 3.261.000 2.484.000 2.120.000 3.147.000
Sum gjeld og egenkapital 5.975.000 6.407.000 5.753.000 5.360.000 6.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.934.000 14.132.000 13.760.000 15.294.000 17.541.000
Andre inntekter 0 0 125.000
Driftsinntekter 13.934.000 14.132.000 13.760.000 15.294.000 17.666.000
Varekostnad -8.022.000 -8.302.000 -8.477.000 -9.178.000 -11.004.000
Lønninger -3.966.000 -3.998.000 -3.928.000 -4.590.000 -4.772.000
Avskrivning -214.000 -156.000 -86.000 -77.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.125.000 -1.157.000 -1.268.000 -1.350.000 -1.528.000
Driftskostnader -13.327.000 -13.613.000 -13.759.000 -15.195.000 -17.388.000
Driftsresultat 607.000 519.000 1.000 99.000 277.000
Finansinntekter 152.000 239.000 125.000 169.000 113.000
Finanskostnader -219.000 -268.000 -89.000 -165.000 -143.000
Finans -67.000 -29.000 36.000 4.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -503.000 0 0 0
Årsresultat 421.000 381.000 29.000 77.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 35.000 70.000 105.000 140.000
Sum Immatrielle midler 176.000 258.000 346.000 358.000 222.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 375.000 496.000 57.000 0 0
Sum varige driftsmidler 375.000 496.000 57.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 31.000 31.000 52.000 74.000
Sum anleggsmidler 582.000 785.000 434.000 410.000 296.000
Varebeholdning 1.673.000 1.353.000 1.518.000 1.352.000 1.547.000
Kundefordringer 1.277.000 1.614.000 1.941.000 1.842.000 1.982.000
Andre fordringer 416.000 285.000 237.000 124.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.026.000 2.370.000 1.622.000 1.632.000 2.325.000
Sum omløpsmidler 5.393.000 5.621.000 5.319.000 4.950.000 6.015.000
Sum eiendeler 5.975.000 6.406.000 5.753.000 5.360.000 6.311.000
Sum opptjent egenkapital 2.052.000 1.631.000 1.754.000 1.725.000 1.649.000
Sum egenkapital 3.567.000 3.146.000 3.269.000 3.240.000 3.164.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 325.000 421.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 701.000 838.000 1.264.000 794.000 1.620.000
Betalbar skatt 129.000 107.000 2.000 31.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 541.000 570.000 525.000 792.000 842.000
Utbytte -503.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 711.000 822.000 694.000 503.000 641.000
Sum kortsiktig gjeld 2.408.000 3.261.000 2.484.000 2.120.000 3.147.000
Sum gjeld og egenkapital 5.975.000 6.407.000 5.753.000 5.360.000 6.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.985.000 2.360.000 2.835.000 2.830.000 2.868.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 2.1 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.5 1.7 1.4
Soliditet 59.7 49.1 56.8 60.4 50.1
Resultatgrad 4.4 3.7 0 0.6 1.6
Rentedekningsgrad 2.8 1.9 0 0.6 1.9
Gjeldsgrad 0.7 1.0 0.8 0.7 1
Total kapitalrentabilitet 12.7 11.8 2.2 5 6.2
Signatur
08.02.2022
STYRETS LEDER I FELLESSKAP MED DAGLIG LEDER ELLER ETT AV DE ØVRIGE
STYREMEDLEMMENE.
Prokurister
08.02.2022
Prokura
Barra Helge Honore
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore JensenStyreleder73
Helge Honore BarraStyremedlem62
Jan Erik AndersenStyremedlem64
Joachim Dahl JensenStyremedlem47
Øyvind HandelandVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norsk Filmtrykk A/S61.38 
Olav Skilbred0.3967
Bredengen As28.68 
Helge Honore Barra9.5362
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00