Arna Textil AS
Juridisk navn:  Arna Textil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55131270
Postboks 114 Midtun Hardangervegen 20 Fax:
5843 Bergen 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 910267566
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1924
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Regnskapsfører: Nesttun Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9,09%
Resultat  
  
4,58%
Egenkapital  
  
13,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 540.000 495.000 540.000 570.000 600.000
Resultat: 411.000 393.000 423.000 467.000 498.000
Egenkapital: 2.664.000 2.343.000 2.036.000 1.707.000 1.339.000
Regnskap for Arna Textil AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 540.000 495.000 540.000 570.000 600.000
Driftskostnader -127.000 -99.000 -103.000 -75.000 -61.000
Driftsresultat 414.000 396.000 436.000 495.000 538.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2000 -3.000 -14.000 -27.000 -41.000
Finans -2000 -3.000 -14.000 -27.000 -41.000
Resultat før skatt 411.000 393.000 423.000 467.000 498.000
Skattekostnad -91.000 -86.000 -93.000 -100.000 -111.000
Årsresultat 321.000 307.000 330.000 367.000 387.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.529.000 2.432.000 2.450.000 2.467.000 2.484.000
Sum omløpsmidler 253.000 114.000 119.000 232.000
Sum eiendeler 3.111.000 2.685.000 2.564.000 2.586.000 2.716.000
Sum opptjent egenkapital 2.564.000 2.243.000 1.936.000 1.607.000 1.239.000
Sum egenkapital 2.664.000 2.343.000 2.036.000 1.707.000 1.339.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 118.000 286.000 608.000 1.095.000
Sum kortsiktig gjeld 224.000 241.000 271.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 3.111.000 2.685.000 2.563.000 2.586.000 2.716.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 540.000 0 0 0
Andre inntekter 495.000 540.000 570.000 600.000
Driftsinntekter 540.000 495.000 540.000 570.000 600.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -19.000 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -82.000 -86.000 -58.000 -44.000
Driftskostnader -127.000 -99.000 -103.000 -75.000 -61.000
Driftsresultat 414.000 396.000 436.000 495.000 538.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2000 -3.000 -14.000 -27.000 -41.000
Finans -2000 -3.000 -14.000 -27.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 321.000 307.000 330.000 367.000 387.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.529.000 2.432.000 2.450.000 2.467.000 2.484.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.529.000 2.432.000 2.450.000 2.467.000 2.484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.529.000 2.432.000 2.450.000 2.467.000 2.484.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 563.000 0 0 0
Andre fordringer 14.000 6.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6..000 247.000 109.000 114.000 227.000
Sum omløpsmidler 253.000 114.000 119.000 232.000
Sum eiendeler 3.111.000 2.685.000 2.564.000 2.586.000 2.716.000
Sum opptjent egenkapital 2.564.000 2.243.000 1.936.000 1.607.000 1.239.000
Sum egenkapital 2.664.000 2.343.000 2.036.000 1.707.000 1.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 118.000 136.000 158.000 195.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.000 118.000 286.000 608.000 1.095.000
Leverandørgjeld 1.000 3.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 105.000 104.000 115.000 137.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 117.000 113.000 123.000 133.000 144.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 122.000 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 224.000 241.000 271.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 3.111.000 2.685.000 2.563.000 2.586.000 2.716.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 -127.000 -152.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.5 0.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.1 0.5 0.4 0.8
Soliditet 87.3 79.4 6 49.3
Resultatgrad 80.0 80.7 86.8 89.7
Rentedekningsgrad 132.0 31.1 18.3 13.1
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.5 1
Total kapitalrentabilitet 14.7 1 19.1 19.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Erik HøvaStyreleder55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Godt & Varmt As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00