Industri & Eiendomservice As
Juridisk navn:  Industri & Eiendomservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93237429
Statsminister Kolstads vei 51 Statsminister Kolstads vei 51 Fax:
1711 Sarpsborg 1711 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 921653360
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 16.10.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
123,88%
Resultat  
  
83,33%
Egenkapital  
  
-78,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Resultat: -19.000 -114.000 128.000 -13.000
Egenkapital: 5.000 23.000 114.000 10.000
Regnskap for Industri & Eiendomservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Driftskostnader -1.950.000 -971.000 -353.000 -18.000
Driftsresultat -9.000 -105.000 128.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 0 0
Finans -10.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt -19.000 -114.000 128.000 -13.000
Skattekostnad 24.000 -24.000 0
Årsresultat -19.000 -91.000 104.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 75.000 0 0
Sum omløpsmidler 305.000 192.000 262.000 24.000
Sum eiendeler 347.000 267.000 262.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 0 91.000 -13.000
Sum egenkapital 5.000 23.000 114.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 244.000 148.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 267.000 262.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.941.000 867.000 482.000 5.000
Varekostnad -360.000 -204.000 -30.000 -8.000
Lønninger -1.118.000 -475.000 -198.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -472.000 -292.000 -125.000 -10.000
Driftskostnader -1.950.000 -971.000 -353.000 -18.000
Driftsresultat -9.000 -105.000 128.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -10.000 0 0
Finans -10.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.000 -91.000 104.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 75.000 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 75.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 195.000 90.000 27.000 0
Andre fordringer 62.000 62.000 37.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 40.000 198.000 19.000
Sum omløpsmidler 305.000 192.000 262.000 24.000
Sum eiendeler 347.000 267.000 262.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 0 91.000 -13.000
Sum egenkapital 5.000 23.000 114.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 94.000 102.000 9.000 14.000
Betalbar skatt 0 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 107.000 55.000 93.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 87.000 21.000 0
Sum kortsiktig gjeld 342.000 244.000 148.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 347.000 267.000 262.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -37.000 -52.000 114.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.8 1.7
Soliditet 1.4 8.6 43.5 41.7
Resultatgrad -0.5 -12.1 26.6 -
Rentedekningsgrad -0.9 -10.5
Gjeldsgrad 68.4 10.6 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet -2.6 -39.3 48.9 -54.2
Signatur
06.09.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kent Rune HenriksenStyreleder29
Natalie Brest HenriksenStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kent Rune Henriksen85.0029
Natalie Brest Henriksen15.0029
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00