Beitostølen Hytter & Camping As
Juridisk navn:  Beitostølen Hytter & Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61341100
Finntøppvegen 2A Finntøppvegen 2A Fax: 61341544
2953 Beitostølen 2953 Beitostølen
Fylke: Kommune: www.beitocamp.no
Innlandet Øystre Slidre
Org.nr: 874485632
Aksjekapital: 365.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 06.06.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,05%
Resultat  
  
-22,16%
Egenkapital  
  
-7,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.853.000 8.591.000 13.569.000 13.322.000 8.129.000
Resultat: 2.937.000 3.773.000 7.410.000 7.068.000 2.209.000
Egenkapital: 6.111.000 6.606.000 6.312.000 17.008.000 11.558.000
Regnskap for Beitostølen Hytter & Camping As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.853.000 8.591.000 13.569.000 13.322.000 8.129.000
Driftskostnader -5.918.000 -4.825.000 -6.502.000 -6.266.000 -5.922.000
Driftsresultat 2.936.000 3.766.000 7.067.000 7.056.000 2.208.000
Finansinntekter 2.000 344.000 51.000 21.000
Finanskostnader 5.000 0 -39.000 -20.000
Finans 7.000 344.000 12.000 1.000
Resultat før skatt 2.937.000 3.773.000 7.410.000 7.068.000 2.209.000
Skattekostnad -647.000 -823.000 -1.566.000 -1.619.000 -549.000
Årsresultat 2.290.000 2.950.000 5.844.000 5.449.000 1.660.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.807.000 6.120.000 6.702.000 14.462.000 15.854.000
Sum omløpsmidler 6.092.000 6.047.000 3.403.000 6.474.000 2.792.000
Sum eiendeler 11.899.000 12.167.000 10.105.000 20.936.000 18.646.000
Sum opptjent egenkapital 5.746.000 6.241.000 5.947.000 16.508.000 11.058.000
Sum egenkapital 6.111.000 6.606.000 6.312.000 17.008.000 11.558.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.728.000
Sum kortsiktig gjeld 5.788.000 5.561.000 3.793.000 3.928.000 3.359.000
Sum gjeld og egenkapital 11.899.000 12.167.000 10.105.000 20.936.000 18.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 297.000 244.000 194.000 174.000 169.000
Andre inntekter 8.557.000 8.346.000 13.376.000 13.148.000 7.960.000
Driftsinntekter 8.853.000 8.591.000 13.569.000 13.322.000 8.129.000
Varekostnad -224.000 -168.000 -168.000 -156.000 -142.000
Lønninger -2.046.000 -1.660.000 -2.559.000 -2.354.000 -2.327.000
Avskrivning -614.000 -612.000 -685.000 -704.000 -743.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.034.000 -2.385.000 -3.090.000 -3.052.000 -2.710.000
Driftskostnader -5.918.000 -4.825.000 -6.502.000 -6.266.000 -5.922.000
Driftsresultat 2.936.000 3.766.000 7.067.000 7.056.000 2.208.000
Finansinntekter 2.000 344.000 51.000 21.000
Finanskostnader 5.000 0 -39.000 -20.000
Finans 7.000 344.000 12.000 1.000
Konsernbidrag -474.000 -652.000 0 0 0
Utbytte -2.312.000 -2.004.000 0 0 0
Årsresultat 2.290.000 2.950.000 5.844.000 5.449.000 1.660.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.174.000 5.585.000 6.016.000 13.357.000 15.618.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 633.000 536.000 685.000 956.000 67.000
Sum varige driftsmidler 5.807.000 6.120.000 6.702.000 14.313.000 15.685.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 149.000 169.000
Sum anleggsmidler 5.807.000 6.120.000 6.702.000 14.462.000 15.854.000
Varebeholdning 52.000 75.000 46.000 39.000 46.000
Kundefordringer 404.000 540.000 705.000 1.039.000 191.000
Andre fordringer 403.000 283.000 326.000 765.000 1.124.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.314.000 2.310.000 2.326.000 4.632.000 1.431.000
Sum omløpsmidler 6.092.000 6.047.000 3.403.000 6.474.000 2.792.000
Sum eiendeler 11.899.000 12.167.000 10.105.000 20.936.000 18.646.000
Sum opptjent egenkapital 5.746.000 6.241.000 5.947.000 16.508.000 11.058.000
Sum egenkapital 6.111.000 6.606.000 6.312.000 17.008.000 11.558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.919.000 2.840.000 107.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.728.000
Leverandørgjeld 438.000 191.000 354.000 548.000 778.000
Betalbar skatt 513.000 639.000 1.566.000 1.619.000 549.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 153.000 108.000 87.000 102.000
Utbytte -2.312.000 -2.004.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.820.000 1.738.000 1.658.000 1.675.000 1.930.000
Sum kortsiktig gjeld 5.788.000 5.561.000 3.793.000 3.928.000 3.359.000
Sum gjeld og egenkapital 11.899.000 12.167.000 10.105.000 20.936.000 18.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 304.000 486.000 -390.000 2.546.000 -567.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 1.6 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.9 1.6 0.8
Soliditet 51.4 54.3 62.5 81.2 6
Resultatgrad 33.2 43.8 52.1 5 27.2
Rentedekningsgrad -753.2 180.9 110.4
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.6 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 24.7 31.0 73.3 33.9 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Siv Lindland ThorbjørnsenStyreleder63
Bengt Egil ThorbjørnsenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Litho Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00