Eiendom Consult As
Juridisk navn:  Eiendom Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solvegen 5 Solvegen 5 Fax:
4362 Vigrestad 4362 Vigrestad
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 921538820
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 13.09.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap I Sentrum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,47%
Resultat  
  
175,43%
Egenkapital  
  
398,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 4.035.000 4.224.000 172.000
Resultat: 639.000 232.000 -55.000
Egenkapital: 613.000 123.000 -25.000
Regnskap for Eiendom Consult As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.035.000 4.224.000 172.000
Driftskostnader -3.345.000 -3.791.000 -227.000
Driftsresultat 690.000 434.000 -55.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -51.000 -202.000 0
Finans -51.000 -202.000 0
Resultat før skatt 639.000 232.000 -55.000
Skattekostnad -149.000 -83.000 0
Årsresultat 490.000 148.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.143.000 351.000 88.000
Sum omløpsmidler 548.000 506.000 241.000
Sum eiendeler 3.691.000 857.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 93.000 -55.000
Sum egenkapital 613.000 123.000 -25.000
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 684.000 730.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 3.692.000 856.000 329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.981.000 4.224.000 172.000
Andre inntekter 54.000 0 0
Driftsinntekter 4.035.000 4.224.000 172.000
Varekostnad -1.597.000 -1.828.000 -85.000
Lønninger -746.000 -685.000 0
Avskrivning -94.000 -58.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -908.000 -1.220.000 -142.000
Driftskostnader -3.345.000 -3.791.000 -227.000
Driftsresultat 690.000 434.000 -55.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -51.000 -202.000 0
Finans -51.000 -202.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 490.000 148.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 2.700.000 0 0
Maskiner anlegg 166.000 238.000 0
Driftsløsøre 18.000 39.000 8.000
Sum varige driftsmidler 2.884.000 277.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 259.000 73.000 80.000
Sum anleggsmidler 3.143.000 351.000 88.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 147.000 366.000 215.000
Andre fordringer 61.000 62.000 25.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 340.000 78.000 0
Sum omløpsmidler 548.000 506.000 241.000
Sum eiendeler 3.691.000 857.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 583.000 93.000 -55.000
Sum egenkapital 613.000 123.000 -25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 78.000
Sum langsiktig gjeld 2.395.000 3.000 0
Leverandørgjeld 87.000 264.000 139.000
Betalbar skatt 153.000 80.000 0
Skyldig offentlige avgifter 191.000 144.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 242.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 684.000 730.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 3.692.000 856.000 329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -136.000 -224.000 -113.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.7
Soliditet 16.6 14.4 -7.6
Resultatgrad 17.1 10.3 -
Rentedekningsgrad 13.5 2.1
Gjeldsgrad 5.0 6 -14.2
Total kapitalrentabilitet 18.7 50.7 -16.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hilde VoldStyreleder45
Emil Johan Walentino ForsbergStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Emil Johan W Forsberg50.0042
Hilde Vold50.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00