Saraelv Villmarkssenter As
Juridisk navn:  Saraelv Villmarkssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93038384
Steallivegen 25 Saraelv 364 Fax: 77764130
9151 Storslett 9154 Storslett
Fylke: Kommune: www.saraelv.no
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 874474452
Aksjekapital: 872.000 NOK
Etableringsdato: 15.02.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reisa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,57%
Resultat  
  
-101,32%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 591.000 717.000 422.000 494.000 460.000
Resultat: -1.000 76.000 -46.000 40.000 -3.000
Egenkapital: 292.000 292.000 -556.000 -510.000 -550.000
Regnskap for Saraelv Villmarkssenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 591.000 717.000 422.000 494.000 460.000
Driftskostnader -592.000 -638.000 -467.000 -445.000 -437.000
Driftsresultat 79.000 -45.000 49.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -9.000 -27.000
Finans -3.000 -2.000 -9.000 -27.000
Resultat før skatt -1.000 76.000 -46.000 40.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -1.000 76.000 -46.000 40.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 223.000 212.000 153.000 191.000 191.000
Sum omløpsmidler 126.000 167.000 82.000 127.000 112.000
Sum eiendeler 349.000 379.000 235.000 318.000 303.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -580.000 -656.000 -610.000 -650.000
Sum egenkapital 292.000 292.000 -556.000 -510.000 -550.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 539.000 541.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 86.000 785.000 289.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 350.000 378.000 234.000 318.000 303.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 554.000 665.000 382.000 374.000 423.000
Andre inntekter 37.000 52.000 40.000 120.000 38.000
Driftsinntekter 591.000 717.000 422.000 494.000 460.000
Varekostnad -172.000 -347.000 -198.000 -172.000 -117.000
Lønninger 0 0 39.000
Avskrivning -71.000 -48.000 -38.000 -36.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -349.000 -243.000 -231.000 -237.000 -309.000
Driftskostnader -592.000 -638.000 -467.000 -445.000 -437.000
Driftsresultat 79.000 -45.000 49.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -2.000 -9.000 -27.000
Finans -3.000 -2.000 -9.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 76.000 -46.000 40.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 79.000 0 0 0
Maskiner anlegg 141.000 58.000 42.000 45.000 52.000
Driftsløsøre 72.000 65.000 101.000 136.000 140.000
Sum varige driftsmidler 213.000 202.000 143.000 181.000 191.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 223.000 212.000 153.000 191.000 191.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 122.000 32.000 84.000 39.000
Andre fordringer 7.000 38.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 119.000 8.000 50.000 43.000 73.000
Sum omløpsmidler 126.000 167.000 82.000 127.000 112.000
Sum eiendeler 349.000 379.000 235.000 318.000 303.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -580.000 -656.000 -610.000 -650.000
Sum egenkapital 292.000 292.000 -556.000 -510.000 -550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 539.000 541.000
Leverandørgjeld -2.000 18.000 8.000 33.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 69.000 778.000 256.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 86.000 785.000 289.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 350.000 378.000 234.000 318.000 303.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 81.000 -703.000 -162.000 -200.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 0.1 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 0.1 0.4 0.4
Soliditet 83.4 77.2 -237.6 -160.4 -181.5
Resultatgrad 11.0 -10.7 9.9 5
Rentedekningsgrad 26.3 -22.5 5.4 0.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 -1.4 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 20.9 -19.2 15.4 7.6
Signatur
07.07.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.07.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf HansenStyreleder64
Beate Therese BrostrømStyremedlem43
Morten Aleksander ElveskogStyremedlem32
Jim-Roger HansenStyremedlem40
Jon Erik HansenVaramedlem62
Viktor Andreas RundhaugVaramedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Niklas Broström1.1447
Jim-Roger Hansen1.1440
Rolf Hansen61.0064
Beate Therese Brostrøm1.1443
Jon Erik Hansen33.2562
Viktor Andreas Rundhaug1.1463
Morten A Elveskog1.1432
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00