Transport & Renhold As
Juridisk navn:  Transport & Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lingelemveien 59 Lingelemveien 59 Fax:
3225 Sandefjord 3225 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 921452748
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 09.09.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36%
Resultat  
  
83,33%
Egenkapital  
  
-27,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 224.000 350.000 83.000
Resultat: -8.000 -48.000 2.000
Egenkapital: -28.000 -22.000 27.000
Regnskap for Transport & Renhold As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 224.000 350.000 83.000
Driftskostnader -225.000 -390.000 -81.000
Driftsresultat -1.000 -40.000 3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -1.000
Finans -6.000 -8.000 -1.000
Resultat før skatt -8.000 -48.000 2.000
Skattekostnad 2.000 0 0
Årsresultat -6.000 -48.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 174.000 218.000
Sum omløpsmidler -26.000 38.000 -1.000
Sum eiendeler 104.000 212.000 217.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -46.000 3.000
Sum egenkapital -28.000 -22.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 131.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 102.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 211.000 217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 224.000 350.000 83.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 224.000 350.000 83.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -152.000 -294.000 -36.000
Avskrivning -45.000 -44.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -52.000 -41.000
Driftskostnader -225.000 -390.000 -81.000
Driftsresultat -1.000 -40.000 3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -6.000 -8.000 -1.000
Finans -6.000 -8.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 -48.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 174.000 0
Driftsløsøre 128.000 0 218.000
Sum varige driftsmidler 128.000 174.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 130.000 174.000 218.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 26.000 27.000 16.000
Andre fordringer -59.000 0 -34.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 11.000 16.000
Sum omløpsmidler -26.000 38.000 -1.000
Sum eiendeler 104.000 212.000 217.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -46.000 3.000
Sum egenkapital -28.000 -22.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 158.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 131.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 24.000 25.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 78.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 102.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 211.000 217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -58.000 -64.000 -191.000
Likviditetsgrad 1 -0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 -0.8 0.4
Soliditet -26.9 -10.4 12.4
Resultatgrad -0.4 -11.4 3.6
Rentedekningsgrad -0.2 3
Gjeldsgrad -4.7 -10.6 7
Total kapitalrentabilitet -1.0 1.4
Signatur
26.09.2018
Prokurister
26.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kestutis PaulauskasStyreleder62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kestutis Paulauskas100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00