Museumsplass Sameie
Juridisk navn:  Museumsplass Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Boligbyggelaget TOBB Postboks 2424 Torgarden v/Boligbyggelaget TOBB Krambugata 7 Fax:
7067 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 921409028
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 05.01.2018
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
25,33%
Resultat  
  
128,01%
Egenkapital  
  
24,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 1.044.000 833.000 623.000 780.000
Resultat: 242.000 -864.000 -127.000 -7.000
Egenkapital: -756.000 -998.000 -134.000 -7.000
Regnskap for Museumsplass Sameie
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.044.000 833.000 623.000 780.000
Driftskostnader 769.000 1.681.000 750.000 788.000
Driftsresultat 275.000 -848.000 -127.000 -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 242.000 -864.000 -127.000 -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 242.000 -864.000 -127.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 150.000 743.000 309.000 199.000
Sum eiendeler 150.000 743.000 309.000 199.000
Sum opptjent egenkapital -756.000 -998.000 -134.000 -7.000
Sum egenkapital -756.000 -998.000 -134.000 -7.000
Sum langsiktig gjeld 816.000 1.232.000 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 509.000 442.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 743.000 308.000 199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 1.044.000 833.000 623.000 780.000
Driftsinntekter 1.044.000 833.000 623.000 780.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 769.000 1.681.000 750.000 788.000
Driftskostnader 769.000 1.681.000 750.000 788.000
Driftsresultat 275.000 -848.000 -127.000 -8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 242.000 -864.000 -127.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 68.000 70.000 50.000 50.000
Andre fordringer 9.000 1.000 9.000 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 150.000 743.000 309.000 199.000
Sum omløpsmidler 150.000 743.000 309.000 199.000
Sum eiendeler 150.000 743.000 309.000 199.000
Sum opptjent egenkapital -756.000 -998.000 -134.000 -7.000
Sum egenkapital -756.000 -998.000 -134.000 -7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 816.000 1.232.000 0
Leverandørgjeld 78.000 496.000 322.000 32.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 120.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 509.000 442.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 150.000 743.000 308.000 199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 234.000 -133.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 0.7 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 0.7 1
Soliditet -504.0 -134.3 -43.5 -3.5
Resultatgrad 26.3 -101.8 -20.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.7 -3.3 -29.4
Total kapitalrentabilitet 183.3 -114.1 -41.2
Signatur
12.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trond Fredrik MellingsæterStyreleder58
Ninni Roll HeirungStyremedlem37
Geir BråthenStyremedlem59
Harald GuldstenVaramedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00