Camp Bolterdalen As
Juridisk navn:  Camp Bolterdalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bolterdalen 2 Bolterdalen 2 Fax:
9170 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 921403739
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 01.08.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: One Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
116,05%
Resultat  
  
-15,19%
Egenkapital  
  
-36,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 646.000 299.000 100.000 0
Resultat: -273.000 -237.000 -524.000 0
Egenkapital: -1.011.000 -738.000 -501.000 22.000
Regnskap for Camp Bolterdalen As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 646.000 299.000 100.000 0
Driftskostnader -883.000 -495.000 -589.000 0
Driftsresultat -238.000 -197.000 -489.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -35.000 -40.000 -35.000 0
Finans -35.000 -40.000 -35.000 0
Resultat før skatt -273.000 -237.000 -524.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -273.000 -237.000 -524.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 43.000 76.000 948.000 0
Sum omløpsmidler 625.000 440.000 49.000 23.000
Sum eiendeler 668.000 516.000 997.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -1.033.000 -760.000 -524.000 0
Sum egenkapital -1.011.000 -738.000 -501.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 1.058.000 1.080.000 580.000 0
Sum kortsiktig gjeld 621.000 174.000 918.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 668.000 516.000 996.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 618.000 299.000 16.000 0
Andre inntekter 29.000 84.000 0
Driftsinntekter 646.000 299.000 100.000 0
Varekostnad -61.000 -28.000 -299.000 0
Lønninger -39.000 -9.000 0
Avskrivning -22.000 -72.000 -57.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -800.000 -356.000 -224.000 0
Driftskostnader -883.000 -495.000 -589.000 0
Driftsresultat -238.000 -197.000 -489.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -35.000 -40.000 -35.000 0
Finans -35.000 -40.000 -35.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -273.000 -237.000 -524.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 915.000 0
Driftsløsøre 43.000 76.000 33.000 0
Sum varige driftsmidler 43.000 76.000 948.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 43.000 76.000 948.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 24.000 52.000 25.000 0
Andre fordringer 590.000 361.000 22.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 11.000 4.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 625.000 440.000 49.000 23.000
Sum eiendeler 668.000 516.000 997.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -1.033.000 -760.000 -524.000 0
Sum egenkapital -1.011.000 -738.000 -501.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 139.000 120.000 38.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.058.000 1.080.000 580.000 0
Leverandørgjeld 354.000 73.000 90.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 1.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 -17.000 788.000 0
Sum kortsiktig gjeld 621.000 174.000 918.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 668.000 516.000 996.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 266.000 -869.000 22.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.5 0.1 2
Likviditetsgrad 2 1.0 2.5 0.1 2
Soliditet -151.3 -143.0 -50.3 95.7
Resultatgrad -36.8 -65.9
Rentedekningsgrad -6.8 -4.9
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 0
Total kapitalrentabilitet -35.6 -38.2 0
Signatur
05.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erling JohansenStyreleder58
Pål FasselandNestleder44
Torjus SundsdalStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Havneholmen As21.50 
Torjus Sundsdal15.0045
Jan-Petter Gurholt10.0051
Erling Johansen20.0058
Lev Livet As33.50 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00