Egil André Berglund
Juridisk navn:  Egil André Berglund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22135600
Postboks 3033 Elisenberg Kristinelundveien 22 Fax: 22430035
0207 Oslo 268 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976025903
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 23.01.1996
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: egil andrå berglund
Revisor: Hanne-Katrin Uvholt
Utvikling:
Omsetning  
  
1,42%
Resultat  
  
-21,41%
Egenkapital  
  
-67,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Resultat: 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Egenkapital: 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Regnskap for Egil André Berglund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Driftskostnader -89.000 -12.000 -16.000 -29.000 -9.000
Driftsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum eiendeler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 8.000 17.000 21.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 358.000 353.000 280.000 408.000 323.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -89.000 -12.000 -16.000 -29.000 -9.000
Driftskostnader -89.000 -12.000 -16.000 -29.000 -9.000
Driftsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 268.000 341.000 264.000 379.000 314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 65.000 7.000 9.000 13.000
Andre fordringer 0 0 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum eiendeler 27.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum egenkapital 27.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 8.000 17.000 21.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 8.000 17.000 21.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 90.000 7.000 9.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 82.000 -10.000 -12.000 13.000
Likviditetsgrad 1 27.0 11.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 27.0 11.3 0.4 0.4 0
Soliditet 96.4 91.1 -142.9 -133.3 1
Resultatgrad 74.9 96.6 94.3 92.9 97.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 -1.7 -1.8 0
Total kapitalrentabilitet 957.1 378.9 3771.4 4211.1 2415.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00