Elv Og Hav Management As
Juridisk navn:  Elv Og Hav Management As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 814 Hassingen Trippeveien 2 Fax:
1609 Fredrikstad 1618 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 921189397
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 04.07.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Din Regnskapspartner Lise Hoff Johannessen
Utvikling:
Omsetning  
  
57,95%
Resultat  
  
167,8%
Egenkapital  
  
571,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.762.000 3.648.000 5.026.000 0 102.000
Resultat: 200.000 -295.000 259.000 -21.000 56.000
Egenkapital: 165.000 -35.000 260.000 52.000 73.000
Regnskap for Elv Og Hav Management As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.762.000 3.648.000 5.026.000 0 102.000
Driftskostnader -5.522.000 -3.938.000 -4.766.000 -21.000 -47.000
Driftsresultat 239.000 -290.000 260.000 -21.000 56.000
Finansinntekter 20.000 0 0
Finanskostnader -39.000 -25.000 -1.000 0 0
Finans -39.000 -5.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 200.000 -295.000 259.000 -21.000 56.000
Skattekostnad -52.000 0 -13.000
Årsresultat 200.000 -295.000 208.000 -21.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.139.000 1.133.000 334.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.079.000 1.036.000 1.078.000 65.000 85.000
Sum eiendeler 2.218.000 2.169.000 1.412.000 65.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 -65.000 230.000 22.000 43.000
Sum egenkapital 165.000 -35.000 260.000 52.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 511.000 558.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.542.000 1.646.000 1.152.000 13.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.218.000 2.169.000 1.412.000 65.000 85.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.738.000 3.714.000 4.809.000 0 102.000
Andre inntekter 24.000 -65.000 218.000 0 0
Driftsinntekter 5.762.000 3.648.000 5.026.000 0 102.000
Varekostnad -25.000 -7.000 -315.000 0 0
Lønninger -3.692.000 -2.954.000 -3.620.000 0 0
Avskrivning -261.000 -90.000 -8.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.544.000 -887.000 -823.000 -21.000 -47.000
Driftskostnader -5.522.000 -3.938.000 -4.766.000 -21.000 -47.000
Driftsresultat 239.000 -290.000 260.000 -21.000 56.000
Finansinntekter 20.000 0 0
Finanskostnader -39.000 -25.000 -1.000 0 0
Finans -39.000 -5.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 200.000 -295.000 208.000 -21.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 18.000 23.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 705.000 718.000 0 0
Driftsløsøre 228.000 135.000 28.000 0 0
Sum varige driftsmidler 933.000 852.000 28.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 194.000 264.000 283.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.139.000 1.133.000 334.000 0 0
Varebeholdning 19.000 25.000 28.000 0 0
Kundefordringer 221.000 293.000 560.000 22.000 85.000
Andre fordringer 86.000 57.000 27.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 754.000 662.000 463.000 43.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.079.000 1.036.000 1.078.000 65.000 85.000
Sum eiendeler 2.218.000 2.169.000 1.412.000 65.000 85.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 -65.000 230.000 22.000 43.000
Sum egenkapital 165.000 -35.000 260.000 52.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 107.000 107.000 107.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 511.000 558.000 0 0
Leverandørgjeld 180.000 70.000 153.000 0 0
Betalbar skatt 28.000 0 13.000
Skyldig offentlige avgifter 676.000 526.000 562.000 0 -1.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 579.000 943.000 302.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.542.000 1.646.000 1.152.000 13.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.218.000 2.169.000 1.412.000 65.000 85.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -463.000 -610.000 -74.000 52.000 73.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.6 0.9 5 7.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.9 5 7.1
Soliditet 7.4 -1.6 18.4 8 85.9
Resultatgrad 4.1 -7.9 5.2 54.9
Rentedekningsgrad 6.1 -11.6 260.0
Gjeldsgrad 12.4 -63.0 4.4 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.8 -12.4 18.4 -32.3 65.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune BerntsenStyreleder63
Knut Hoff JohannessenStyremedlem54
Are Sakarias GrønsundStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kira Consulting As20.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00