Oslo Advokat Ruv As
Juridisk navn:  Oslo Advokat Ruv As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Huitfeldts gate 49 Huitfeldts gate 49 Fax:
0253 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921144229
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 28.06.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Norsk Regnskap Og Inkasso AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,67%
Resultat  
  
-147,97%
Egenkapital  
  
-62,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Resultat: -224.000 467.000 1.393.000
Egenkapital: 106.000 280.000 -84.000
Regnskap for Oslo Advokat Ruv As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Driftskostnader -2.161.000 -1.773.000 -1.044.000
Driftsresultat -221.000 473.000 1.459.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -66.000
Finans -2.000 -7.000 -66.000
Resultat før skatt -224.000 467.000 1.393.000
Skattekostnad 49.000 -103.000 -311.000
Årsresultat -175.000 364.000 1.082.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 217.000 246.000
Sum omløpsmidler 891.000 599.000 485.000
Sum eiendeler 1.127.000 816.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 184.000 -179.000
Sum egenkapital 106.000 280.000 -84.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 536.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 816.000 732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.939.000 2.246.000 2.503.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.353.000 -895.000 -128.000
Avskrivning -30.000 -32.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -846.000 -883.000
Driftskostnader -2.161.000 -1.773.000 -1.044.000
Driftsresultat -221.000 473.000 1.459.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -7.000 -66.000
Finans -2.000 -7.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -850.000
Årsresultat -175.000 364.000 1.082.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 5.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 102.000 132.000 164.000
Sum varige driftsmidler 102.000 132.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 236.000 217.000 246.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 123.000 26.000 35.000
Andre fordringer 391.000 489.000 378.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 377.000 84.000 72.000
Sum omløpsmidler 891.000 599.000 485.000
Sum eiendeler 1.127.000 816.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 184.000 -179.000
Sum egenkapital 106.000 280.000 -84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 25.000 105.000 53.000
Betalbar skatt 0 105.000 313.000
Skyldig offentlige avgifter 342.000 96.000 53.000
Utbytte 0 0 -850.000
Annen kortsiktig gjeld 654.000 230.000 395.000
Sum kortsiktig gjeld 1.021.000 536.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 1.127.000 816.000 732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 63.000 -330.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.6
Soliditet 9.4 34.3 -11.5
Resultatgrad -11.4 21.1 58.3
Rentedekningsgrad -110.5 67.6 22.1
Gjeldsgrad 9.6 1.9 -9.7
Total kapitalrentabilitet -19.6 5 199.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders Christian FlatabøStyreleder47
Olga VoronkevicStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anders Christian Flatabø100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00