Innlandet Chip Tuning As
Juridisk navn:  Innlandet Chip Tuning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Snippgutua 10 Snippgutua 10 Fax:
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 921143117
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 28.05.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,07%
Resultat  
  
346,43%
Egenkapital  
  
52,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 753.000 745.000 729.000
Resultat: 69.000 -28.000 -211.000
Egenkapital: -49.000 -103.000 -81.000
Regnskap for Innlandet Chip Tuning As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 753.000 745.000 729.000
Driftskostnader -661.000 -748.000 -908.000
Driftsresultat 92.000 -2.000 -179.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 -25.000 -32.000
Finans -23.000 -25.000 -32.000
Resultat før skatt 69.000 -28.000 -211.000
Skattekostnad -15.000 6.000 49.000
Årsresultat 54.000 -21.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 226.000 275.000
Sum omløpsmidler 21.000 29.000 82.000
Sum eiendeler 221.000 255.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -199.000 -178.000
Sum egenkapital -49.000 -103.000 -81.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 316.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 41.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 255.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 614.000 742.000 729.000
Andre inntekter 139.000 3.000 0
Driftsinntekter 753.000 745.000 729.000
Varekostnad -342.000 -352.000 -331.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -53.000 -58.000 -55.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -338.000 -522.000
Driftskostnader -661.000 -748.000 -908.000
Driftsresultat 92.000 -2.000 -179.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 -25.000 -32.000
Finans -23.000 -25.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 54.000 -21.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 55.000 49.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 160.000 169.000 226.000
Sum varige driftsmidler 160.000 169.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0
Sum anleggsmidler 200.000 226.000 275.000
Varebeholdning 2.000 6.000
Kundefordringer 9.000 34.000
Andre fordringer 14.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 2.000 42.000
Sum omløpsmidler 21.000 29.000 82.000
Sum eiendeler 221.000 255.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -199.000 -178.000
Sum egenkapital -49.000 -103.000 -81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 316.000 358.000
Leverandørgjeld 35.000 37.000 64.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 15.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 41.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 255.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -12.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 1
Soliditet -22.3 -40.6 -22.7
Resultatgrad 12.2 -0.3 -24.6
Rentedekningsgrad 4.0 -0.1 -5.6
Gjeldsgrad -5.5 -3.5 -5.4
Total kapitalrentabilitet 41.8 -0.8 -50.1
Signatur
20.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Henrik Rønning SnekkersveenStyreleder34
Lena Bekkevold SnekkersveenVaramedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Carl H R Snekkersveen100.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00