Flekkefjord Bilpleie As
Juridisk navn:  Flekkefjord Bilpleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trøngsla 4 Trøngsla 4 Fax:
4405 Flekkefjord 4405 Flekkefjord
Fylke: Kommune:
Agder Flekkefjord
Org.nr: 920937268
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.05.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zimmermann Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
48,24%
Resultat  
  
116%
Egenkapital  
  
172%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 968.000 653.000 661.000 232.000
Resultat: 54.000 25.000 -46.000 21.000
Egenkapital: 68.000 25.000 6.000 42.000
Regnskap for Flekkefjord Bilpleie As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 968.000 653.000 661.000 232.000
Driftskostnader -914.000 -628.000 -706.000 -211.000
Driftsresultat 54.000 25.000 -45.000 22.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt 54.000 25.000 -46.000 21.000
Skattekostnad -12.000 -6.000 10.000 -3.000
Årsresultat 42.000 20.000 -36.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 37.000 44.000 43.000
Sum omløpsmidler 62.000 71.000 33.000 32.000
Sum eiendeler 110.000 108.000 77.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -5.000 -24.000 12.000
Sum egenkapital 68.000 25.000 6.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 83.000 71.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 108.000 77.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 825.000 653.000 661.000 232.000
Andre inntekter 143.000 0 0
Driftsinntekter 968.000 653.000 661.000 232.000
Varekostnad -56.000 -55.000 -54.000 -29.000
Lønninger -442.000 -377.000 -460.000 0
Avskrivning -12.000 -7.000 -9.000 -11.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -404.000 -189.000 -183.000 -171.000
Driftskostnader -914.000 -628.000 -706.000 -211.000
Driftsresultat 54.000 25.000 -45.000 22.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 42.000 20.000 -36.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 10.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 48.000 27.000 34.000 43.000
Sum varige driftsmidler 48.000 27.000 34.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 48.000 37.000 44.000 43.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 17.000 13.000 6.000 1.000
Andre fordringer 23.000 16.000 0 14.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 22.000 42.000 27.000 17.000
Sum omløpsmidler 62.000 71.000 33.000 32.000
Sum eiendeler 110.000 108.000 77.000 75.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 -5.000 -24.000 12.000
Sum egenkapital 68.000 25.000 6.000 42.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 2.000
Betalbar skatt 7.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 46.000 28.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 36.000 44.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 83.000 71.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 108.000 77.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 -12.000 -38.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 0.5 1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.5 1
Soliditet 61.8 23.1 7.8 5
Resultatgrad 5.6 3.8 -6.8 9.5
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.6 3.3 11.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 49.1 23.1 -58.4 29.3
Signatur
14.01.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Hesham Abdulrahman ZakriaStyreleder58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hesham Abdulrahman Zakria100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00