Oslo & Akershus Graveservice As
Juridisk navn:  Oslo & Akershus Graveservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Hedmark Regnskap & Økonomi AS Dalstuvegen 27 Grimslandsvegen 67 Fax:
2340 Løten 2116 Sander
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 921076185
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 13.06.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Regnskapsfører: Hedmark Regnskap & Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,85%
Resultat  
  
-21,79%
Egenkapital  
  
14,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 12.114.000 11.028.000 9.903.000
Resultat: 815.000 1.042.000 3.979.000
Egenkapital: 5.093.000 4.461.000 3.649.000
Regnskap for Oslo & Akershus Graveservice As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 12.114.000 11.028.000 9.903.000
Driftskostnader -11.289.000 -9.976.000 -5.918.000
Driftsresultat 825.000 1.053.000 3.985.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -13.000 -6.000
Finans -10.000 -12.000 -5.000
Resultat før skatt 815.000 1.042.000 3.979.000
Skattekostnad -182.000 -230.000 -910.000
Årsresultat 633.000 811.000 3.069.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.472.000 2.631.000 639.000
Sum omløpsmidler 4.802.000 3.813.000 5.053.000
Sum eiendeler 7.274.000 6.444.000 5.692.000
Sum opptjent egenkapital 4.513.000 3.881.000 3.069.000
Sum egenkapital 5.093.000 4.461.000 3.649.000
Sum langsiktig gjeld 89.000 84.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.091.000 1.900.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 7.273.000 6.445.000 5.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.934.000 10.649.000 9.903.000
Andre inntekter 180.000 380.000 0
Driftsinntekter 12.114.000 11.028.000 9.903.000
Varekostnad -4.606.000 -2.086.000 -2.093.000
Lønninger -2.723.000 -2.648.000 -1.139.000
Avskrivning -339.000 -251.000 -68.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.621.000 -4.991.000 -2.618.000
Driftskostnader -11.289.000 -9.976.000 -5.918.000
Driftsresultat 825.000 1.053.000 3.985.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -13.000 -6.000
Finans -10.000 -12.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 633.000 811.000 3.069.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 932.000 1.105.000 0
Driftsløsøre 144.000 188.000 639.000
Sum varige driftsmidler 1.075.000 1.293.000 639.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.397.000 1.338.000 0
Sum anleggsmidler 2.472.000 2.631.000 639.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.635.000 1.140.000 4.033.000
Andre fordringer 341.000 236.000 921.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.825.000 2.437.000 98.000
Sum omløpsmidler 4.802.000 3.813.000 5.053.000
Sum eiendeler 7.274.000 6.444.000 5.692.000
Sum opptjent egenkapital 4.513.000 3.881.000 3.069.000
Sum egenkapital 5.093.000 4.461.000 3.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 89.000 84.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 89.000 84.000 21.000
Leverandørgjeld 954.000 813.000 210.000
Betalbar skatt 177.000 167.000 890.000
Skyldig offentlige avgifter 411.000 471.000 535.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 449.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 2.091.000 1.900.000 2.022.000
Sum gjeld og egenkapital 7.273.000 6.445.000 5.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.711.000 1.913.000 3.031.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.3 2 2.5
Soliditet 70.0 69.2 64.1
Resultatgrad 6.8 9.5 40.2
Rentedekningsgrad 63.5 8 664.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.4 16.4 7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Kristian OlbergStyreleder25
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars Kristian Olberg100.0025
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00