Kran & Automasjon As
Juridisk navn:  Kran & Automasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernveien 9 Kvernveien 9 Fax:
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920965164
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 31.05.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,18%
Resultat  
  
-49,89%
Egenkapital  
  
38,87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 8.295.000 7.265.000 1.818.000
Resultat: 1.167.000 2.329.000 815.000
Egenkapital: 936.000 674.000 658.000
Regnskap for Kran & Automasjon As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.295.000 7.265.000 1.818.000
Driftskostnader -7.125.000 -4.936.000 -1.003.000
Driftsresultat 1.169.000 2.328.000 814.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 1.167.000 2.329.000 815.000
Skattekostnad -255.000 -512.000 -187.000
Årsresultat 912.000 1.816.000 628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 559.000 440.000 306.000
Sum omløpsmidler 1.950.000 2.955.000 1.352.000
Sum eiendeler 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 906.000 644.000 628.000
Sum egenkapital 936.000 674.000 658.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 12.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 2.709.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.262.000 7.229.000 1.797.000
Andre inntekter 33.000 36.000 21.000
Driftsinntekter 8.295.000 7.265.000 1.818.000
Varekostnad -3.794.000 -684.000 -118.000
Lønninger -1.821.000 -2.637.000 -514.000
Avskrivning -119.000 -108.000 -20.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.391.000 -1.507.000 -351.000
Driftskostnader -7.125.000 -4.936.000 -1.003.000
Driftsresultat 1.169.000 2.328.000 814.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -650.000 -1.200.000 0
Årsresultat 912.000 1.816.000 628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 559.000 440.000 306.000
Sum varige driftsmidler 559.000 440.000 306.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 559.000 440.000 306.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 778.000 451.000 528.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.172.000 2.505.000 824.000
Sum omløpsmidler 1.950.000 2.955.000 1.352.000
Sum eiendeler 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Sum opptjent egenkapital 906.000 644.000 628.000
Sum egenkapital 936.000 674.000 658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 12.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 12.000 10.000
Leverandørgjeld 151.000 224.000 495.000
Betalbar skatt 249.000 510.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 235.000 281.000 114.000
Utbytte -650.000 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 493.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.554.000 2.709.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 3.395.000 1.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 396.000 246.000 362.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.4
Soliditet 37.3 19.9 39.7
Resultatgrad 14.1 3 44.8
Rentedekningsgrad 292.3 2
Gjeldsgrad 1.7 4 1.5
Total kapitalrentabilitet 46.7 68.6 49.1
Signatur
11.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jarle SørensenStyreleder45
Hege Merete UnnelandStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jarle Sørensen100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00