Murer Atle Redalen As
Juridisk navn:  Murer Atle Redalen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kyllesdalsvegen 30 Kyllesdalsvegen 30 Fax:
3632 Uvdal 3632 Uvdal
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 920901549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10.05.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22,89%
Resultat  
  
61,9%
Egenkapital  
  
-20,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.294.000 1.053.000 750.000
Resultat: -24.000 -63.000 194.000
Egenkapital: 93.000 117.000 179.000
Regnskap for Murer Atle Redalen As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.294.000 1.053.000 750.000
Driftskostnader -1.317.000 -1.117.000 -557.000
Driftsresultat -24.000 -63.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -1.000 1.000 0
Resultat før skatt -24.000 -63.000 194.000
Skattekostnad 0 -45.000
Årsresultat -24.000 -63.000 149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 101.000 0
Sum omløpsmidler 376.000 292.000 347.000
Sum eiendeler 443.000 393.000 347.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 87.000 149.000
Sum egenkapital 93.000 117.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 351.000 276.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 393.000 347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.294.000 1.053.000 750.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.294.000 1.053.000 750.000
Varekostnad -708.000 -552.000 -320.000
Lønninger -393.000 -439.000 -192.000
Avskrivning -35.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -123.000 -45.000
Driftskostnader -1.317.000 -1.117.000 -557.000
Driftsresultat -24.000 -63.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -24.000 -63.000 149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 66.000 101.000 0
Sum varige driftsmidler 66.000 101.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 101.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 226.000 90.000 47.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 147.000 197.000 296.000
Sum omløpsmidler 376.000 292.000 347.000
Sum eiendeler 443.000 393.000 347.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 87.000 149.000
Sum egenkapital 93.000 117.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 56.000 51.000 4.000
Betalbar skatt 0 45.000
Skyldig offentlige avgifter 77.000 103.000 72.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 123.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 351.000 276.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 444.000 393.000 347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 16.000 179.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 2.1
Soliditet 20.9 29.8 51.6
Resultatgrad -1.9 25.9
Rentedekningsgrad -12.0
Gjeldsgrad 3.8 2.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -5.2 -15.8 55.9
Signatur
10.11.2021
SIGNATUR
REDALEN KLEIV ATLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle Kleiv RedalenStyreleder33
Synne Kleiv RedalenStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atle Kleiv Redalen100.0033
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00