Fantasifabrikken AS
Juridisk navn:  Fantasifabrikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33301030
Årfuglveien 2 Årfuglveien 2 Fax:
3123 Tønsberg 3123 Tønsberg
Fylke: Kommune: www.fantasi-fabrikken.no
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 975360415
Aksjekapital: 1.002.000 NOK
Etableringsdato: 01.09.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdt Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
197,67%
Resultat  
  
-97,12%
Egenkapital  
  
-12,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.590.000 1.542.000 1.278.000 738.000 928.000
Resultat: -410.000 -208.000 -392.000 -1.767.000 -507.000
Egenkapital: 2.332.000 2.652.000 -2.495.000 -2.190.000 -811.000
Regnskap for Fantasifabrikken AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.590.000 1.542.000 1.278.000 738.000 928.000
Driftskostnader -5.003.000 -1.751.000 -1.628.000 -2.446.000 -1.421.000
Driftsresultat -413.000 -210.000 -351.000 -1.708.000 -493.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -44.000 -62.000 -17.000
Finans 3.000 2.000 -41.000 -59.000 -14.000
Resultat før skatt -410.000 -208.000 -392.000 -1.767.000 -507.000
Skattekostnad 90.000 46.000 86.000 389.000 80.000
Årsresultat -320.000 -162.000 -306.000 -1.378.000 -427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.785.000 3.600.000 3.374.000 2.853.000 1.964.000
Sum omløpsmidler 2.505.000 510.000 608.000 184.000 304.000
Sum eiendeler 6.290.000 4.110.000 3.982.000 3.037.000 2.268.000
Sum opptjent egenkapital -3.278.000 -2.958.000 -2.795.000 -2.490.000 -1.111.000
Sum egenkapital 2.332.000 2.652.000 -2.495.000 -2.190.000 -811.000
Sum langsiktig gjeld 1.385.000 970.000 5.980.000 4.843.000 2.605.000
Sum kortsiktig gjeld 2.573.000 487.000 497.000 383.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 6.290.000 4.109.000 3.982.000 3.036.000 2.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.058.000 816.000 1.158.000 738.000 878.000
Andre inntekter 2.532.000 725.000 120.000 0 50.000
Driftsinntekter 4.590.000 1.542.000 1.278.000 738.000 928.000
Varekostnad -19.000 -53.000 -21.000 -17.000 -33.000
Lønninger -2.259.000 -1.176.000 -1.079.000 -868.000 -830.000
Avskrivning 0 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.725.000 -522.000 -528.000 -1.561.000 -552.000
Driftskostnader -5.003.000 -1.751.000 -1.628.000 -2.446.000 -1.421.000
Driftsresultat -413.000 -210.000 -351.000 -1.708.000 -493.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -44.000 -62.000 -17.000
Finans 3.000 2.000 -41.000 -59.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -320.000 -162.000 -306.000 -1.378.000 -427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 1.408.000 1.317.000 1.271.000 1.185.000 797.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.377.000 2.283.000 2.102.000 1.667.000 1.167.000
Sum anleggsmidler 3.785.000 3.600.000 3.374.000 2.853.000 1.964.000
Varebeholdning 0 8.000
Kundefordringer 261.000 370.000 484.000 66.000 152.000
Andre fordringer 1.669.000 18.000 17.000 19.000 43.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 575.000 121.000 106.000 99.000 101.000
Sum omløpsmidler 2.505.000 510.000 608.000 184.000 304.000
Sum eiendeler 6.290.000 4.110.000 3.982.000 3.037.000 2.268.000
Sum opptjent egenkapital -3.278.000 -2.958.000 -2.795.000 -2.490.000 -1.111.000
Sum egenkapital 2.332.000 2.652.000 -2.495.000 -2.190.000 -811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.385.000 970.000 5.980.000 4.843.000 2.605.000
Leverandørgjeld 104.000 88.000 141.000 37.000 99.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 116.000 94.000 88.000 69.000 54.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.353.000 306.000 268.000 277.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 2.573.000 487.000 497.000 383.000 475.000
Sum gjeld og egenkapital 6.290.000 4.109.000 3.982.000 3.036.000 2.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -68.000 23.000 111.000 -199.000 -171.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.2 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.2 0.5 0.6
Soliditet 37.1 64.5 -62.7 -72.1 -35.7
Resultatgrad -9.0 -13.6 -27.5 -231.4 -53.1
Rentedekningsgrad -210.0 -8.0 -27.5
Gjeldsgrad 1.7 0.5 -2.6 -2.4 -3.8
Total kapitalrentabilitet -6.5 -5.0 -8.7 -56.2 -21.6
Signatur
23.11.2023
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne Amalie ThovsenStyreleder61
Eline Myklebust MadsenStyremedlem42
Benjamin Theodor Raaen ThovsenStyremedlem33
Morten Zeverin MyklebustVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mythos Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00