Medconsult AS
Juridisk navn:  Medconsult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22448930
Solheimgata 10 Solheimgata 10 Fax:
0267 Oslo 267 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 967001236
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 18.01.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: M-Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,79%
Resultat  
  
-572,04%
Egenkapital  
  
-10,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.344.000 3.791.000 5.331.000 4.316.000 4.057.000
Resultat: -1.250.000 -186.000 898.000 -257.000 -4.000
Egenkapital: 10.437.000 11.660.000 11.808.000 11.110.000 11.320.000
Regnskap for Medconsult AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.344.000 3.791.000 5.331.000 4.316.000 4.057.000
Driftskostnader -4.596.000 -3.980.000 -4.437.000 -4.575.000 -4.064.000
Driftsresultat -1.252.000 -189.000 894.000 -259.000 -8.000
Finansinntekter 3.000 4.000 6.000 3.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 2.000 3.000 4.000 1.000 4.000
Resultat før skatt -1.250.000 -186.000 898.000 -257.000 -4.000
Skattekostnad 27.000 39.000 -201.000 48.000 -7.000
Årsresultat -1.223.000 -147.000 697.000 -210.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.308.000 6.714.000 7.148.000 11.958.000 12.150.000
Sum omløpsmidler 4.913.000 5.624.000 5.804.000 834.000 1.088.000
Sum eiendeler 11.221.000 12.338.000 12.952.000 12.792.000 13.238.000
Sum opptjent egenkapital 10.137.000 11.360.000 11.508.000 10.810.000 11.020.000
Sum egenkapital 10.437.000 11.660.000 11.808.000 11.110.000 11.320.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 66.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 784.000 651.000 1.078.000 1.681.000 1.917.000
Sum gjeld og egenkapital 11.221.000 12.338.000 12.952.000 12.791.000 13.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.103.000 3.469.000 3.376.000 3.917.000 3.650.000
Andre inntekter 241.000 322.000 1.956.000 399.000 407.000
Driftsinntekter 3.344.000 3.791.000 5.331.000 4.316.000 4.057.000
Varekostnad -525.000 -619.000 -742.000 -952.000 -806.000
Lønninger -1.449.000 -1.163.000 -1.339.000 -1.273.000 -1.482.000
Avskrivning -434.000 -434.000 -441.000 -444.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.188.000 -1.764.000 -1.915.000 -1.906.000 -1.719.000
Driftskostnader -4.596.000 -3.980.000 -4.437.000 -4.575.000 -4.064.000
Driftsresultat -1.252.000 -189.000 894.000 -259.000 -8.000
Finansinntekter 3.000 4.000 6.000 3.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 2.000 3.000 4.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.223.000 -147.000 697.000 -210.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 135.000 87.000
Fast eiendom 3.206.000 3.206.000 3.206.000 7.310.000 7.310.000
Maskiner anlegg 3.388.000 3.940.000 4.153.000
Driftsløsøre 3.101.000 3.508.000 554.000 573.000 600.000
Sum varige driftsmidler 6.308.000 6.714.000 7.148.000 11.823.000 12.063.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.308.000 6.714.000 7.148.000 11.958.000 12.150.000
Varebeholdning 92.000 68.000 88.000 94.000 117.000
Kundefordringer 6.000 0 19.000
Andre fordringer 30.000 99.000 47.000 58.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.792.000 5.457.000 5.663.000 682.000 834.000
Sum omløpsmidler 4.913.000 5.624.000 5.804.000 834.000 1.088.000
Sum eiendeler 11.221.000 12.338.000 12.952.000 12.792.000 13.238.000
Sum opptjent egenkapital 10.137.000 11.360.000 11.508.000 10.810.000 11.020.000
Sum egenkapital 10.437.000 11.660.000 11.808.000 11.110.000 11.320.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 66.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 66.000 0 0
Leverandørgjeld 82.000 60.000 59.000 470.000 468.000
Betalbar skatt 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 301.000 107.000 85.000 93.000 160.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 401.000 484.000 934.000 1.118.000 1.283.000
Sum kortsiktig gjeld 784.000 651.000 1.078.000 1.681.000 1.917.000
Sum gjeld og egenkapital 11.221.000 12.338.000 12.952.000 12.791.000 13.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.129.000 4.973.000 4.726.000 -847.000 -829.000
Likviditetsgrad 1 6.3 8.6 5.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 6.1 8.5 5.3 0.4 0.5
Soliditet 93.0 94.5 91.2 86.9 85.5
Resultatgrad -37.4 -5.0 16.8 -0.2
Rentedekningsgrad -1.252.0 -189.0 4 -129.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -11.1 -1.5 6.9
Signatur
11.02.2021
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Andreas HaastedStyreleder71
Ingrid Jeanne Bernard HaastedStyremedlem54
Ingolf GillesdalVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ingrid J Bernard Haasted50.0054
Lars Andreas Haasted50.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00