Aase Eiendom AS
Juridisk navn:  Aase Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70148053
Professor Dahls gate 22 Borgundveien 791 Fax:
0353 Oslo 6017 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 950482362
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 03.12.1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13,51%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000
Regnskap for Aase Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Driftskostnader -32.000 -37.000 -34.000 -31.000 -40.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Sum omløpsmidler 2.000 7.000 1.000 17.000 15.000
Sum eiendeler 446.000 451.000 445.000 461.000 459.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
Sum egenkapital 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 37.000 31.000 47.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 451.000 445.000 461.000 460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Driftsinntekter 32.000 37.000 34.000 31.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -37.000 -34.000 -31.000 -40.000
Driftskostnader -32.000 -37.000 -34.000 -31.000 -40.000
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 444.000 444.000 444.000 444.000 444.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 7.000 1.000 17.000 15.000
Sum omløpsmidler 2.000 7.000 1.000 17.000 15.000
Sum eiendeler 446.000 451.000 445.000 461.000 459.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 0 -36.000 -36.000 -36.000
Sum egenkapital 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 37.000 31.000 47.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 37.000 31.000 47.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 451.000 445.000 461.000 460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -30.000 -30.000 -30.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0 0.4 0.3
Soliditet 92.6 91.8 9 89.8 9
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0
Signatur
02.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Liv Marie AaseStyreleder76
Kjersti Rødland AaseStyremedlem53
Øyvor Aase SkoftelandStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Liv Marie Aase58.8876
Øyvor Aase Skofteland20.0049
Kjersti Rødland Aase21.1153
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00