Sandvika Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Sandvika Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99531818
c/o Leif Johan Eriksson Edin Holmes gate 7 c/o Leif Johan Eriksson Edin Holmes gate 7 Fax:
7650 Verdal 7650 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 944491880
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 07.09.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vuku Og Omegn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,05%
Resultat  
  
-6,1%
Egenkapital  
  
10,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 207.000 218.000 201.000 200.000 490.000
Resultat: 77.000 82.000 62.000 66.000 137.000
Egenkapital: 138.000 125.000 168.000 282.000 232.000
Regnskap for Sandvika Eiendomsselskap AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 207.000 218.000 201.000 200.000 490.000
Driftskostnader -130.000 -136.000 -143.000 -134.000 -354.000
Driftsresultat 77.000 82.000 58.000 65.000 136.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 5.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 77.000 82.000 62.000 66.000 137.000
Skattekostnad -4.000 -18.000 -26.000 -15.000 -32.000
Årsresultat 73.000 64.000 36.000 51.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 15.000 14.000 14.000 0
Sum omløpsmidler 404.000 464.000 545.000 496.000 583.000
Sum eiendeler 418.000 479.000 559.000 510.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 5.000 48.000 162.000 112.000
Sum egenkapital 138.000 125.000 168.000 282.000 232.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 354.000 381.000 228.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 479.000 559.000 510.000 583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 482.000
Andre inntekter 207.000 218.000 201.000 200.000 8.000
Driftsinntekter 207.000 218.000 201.000 200.000 490.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -133.000 -140.000 -131.000 -351.000
Driftskostnader -130.000 -136.000 -143.000 -134.000 -354.000
Driftsresultat 77.000 82.000 58.000 65.000 136.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 1.000 5.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -60.000 -108.000 -150.000 0 -100.000
Årsresultat 73.000 64.000 36.000 51.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.000 14.000 14.000 14.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 14.000 14.000 14.000 14.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.000 15.000 14.000 14.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 40.000 61.000 64.000 75.000 127.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kasse, bank 361.000 399.000 479.000 418.000 453.000
Sum omløpsmidler 404.000 464.000 545.000 496.000 583.000
Sum eiendeler 418.000 479.000 559.000 510.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 5.000 48.000 162.000 112.000
Sum egenkapital 138.000 125.000 168.000 282.000 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 0 17.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 17.000 42.000 29.000 32.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 0 0 0
Utbytte -60.000 -108.000 -150.000 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 203.000 204.000 202.000 196.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 354.000 381.000 228.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 479.000 559.000 510.000 583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 110.000 164.000 268.000 249.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 2.2 1.7
Soliditet 32.9 26.1 30.1 55.3 39.8
Resultatgrad 37.2 37.6 28.9 32.5 27.8
Rentedekningsgrad 82.0
Gjeldsgrad 2.0 2.8 2.3 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 18.6 17.3 11.3 12.9 23.7
Signatur
21.12.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2022
Prokura hver for seg
Eriksson Leif Johan
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Johan ErikssonStyreleder72
Kolbjørn ValstadStyremedlem73
Olav Reiner ErikssonStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Olav Reiner Eriksson75.0072
Leif Johan Eriksson25.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00