Byggmester Andresen As
Juridisk navn:  Byggmester Andresen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mælagata nord 108 Mælagata nord 108 Fax:
3716 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 920541186
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 19.02.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Grenland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,69%
Resultat  
  
-58,8%
Egenkapital  
  
20,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.219.000 2.378.000 1.187.000
Resultat: 89.000 216.000 178.000
Egenkapital: 405.000 336.000 167.000
Regnskap for Byggmester Andresen As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.219.000 2.378.000 1.187.000
Driftskostnader -2.126.000 -2.157.000 -999.000
Driftsresultat 93.000 221.000 188.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -6.000 -10.000
Finans -3.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt 89.000 216.000 178.000
Skattekostnad -20.000 -48.000 -41.000
Årsresultat 70.000 168.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 215.000 173.000
Sum omløpsmidler 348.000 419.000 266.000
Sum eiendeler 537.000 634.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 375.000 306.000 137.000
Sum egenkapital 405.000 336.000 167.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 76.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 221.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 536.000 633.000 438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.219.000 2.378.000 1.187.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.219.000 2.378.000 1.187.000
Varekostnad -1.071.000 -905.000 -470.000
Lønninger -787.000 -942.000 -342.000
Avskrivning -49.000 -49.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -261.000 -151.000
Driftskostnader -2.126.000 -2.157.000 -999.000
Driftsresultat 93.000 221.000 188.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -4.000 -6.000 -10.000
Finans -3.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 70.000 168.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 215.000 173.000
Sum varige driftsmidler 189.000 215.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 189.000 215.000 173.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 48.000 0 0
Andre fordringer 0 26.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 300.000 393.000 240.000
Sum omløpsmidler 348.000 419.000 266.000
Sum eiendeler 537.000 634.000 439.000
Sum opptjent egenkapital 375.000 306.000 137.000
Sum egenkapital 405.000 336.000 167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 76.000 105.000
Leverandørgjeld -23.000 -7.000 13.000
Betalbar skatt 20.000 46.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 80.000 74.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 102.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 128.000 221.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 536.000 633.000 438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 220.000 198.000 100.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 2.7 1.9 1.6
Soliditet 75.6 53.1 38.1
Resultatgrad 4.2 9.3 15.8
Rentedekningsgrad 23.3 36.8 18.8
Gjeldsgrad 0.3 0.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 17.5 34.9 42.9
Signatur
06.03.2018
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Erlend Lunde AndresenStyreleder31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Erlend Lunde Andresen100.0031
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00