Truck Stop As
Juridisk navn:  Truck Stop As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bekkelagskaia 1 Bekkelagskaia 1 Fax:
0193 Oslo 193 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920457703
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.02.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47,57%
Resultat  
  
-293,44%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 151.000 288.000 989.000 1.240.000
Resultat: -240.000 -61.000 -2.000 -52.000
Egenkapital: 100.000 100.000 30.000 100.000
Regnskap for Truck Stop As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 151.000 288.000 989.000 1.240.000
Driftskostnader -390.000 -349.000 -990.000 -1.292.000
Driftsresultat -240.000 -61.000 -2.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -240.000 -61.000 -2.000 -52.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -240.000 -61.000 -2.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 0 100.000
Sum eiendeler 0 100.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 30.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 100.000 100.000 30.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 151.000 288.000 989.000 1.240.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 151.000 288.000 989.000 1.240.000
Varekostnad -122.000 -183.000 -502.000 -688.000
Lønninger -39.000 -40.000 -349.000 -370.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -126.000 -139.000 -234.000
Driftskostnader -390.000 -349.000 -990.000 -1.292.000
Driftsresultat -240.000 -61.000 -2.000 -52.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -240.000 -61.000 -2.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 30.000
Kasse, bank 0 70.000
Sum omløpsmidler 0 100.000
Sum eiendeler 0 100.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 30.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 100.000 100.000 30.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 100.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1
Resultatgrad -158.9 -21.2 -0.2 -4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -240.0 -61.0 -6.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nguyet Kim Thi TranStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nguyet Kim Thi Tran100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00