Svalbard Husky Adventure Camp As
Juridisk navn:  Svalbard Husky Adventure Camp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1039 Vei 223 9A Fax:
9171 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 920317030
Aksjekapital: 1.870.502 NOK
Etableringsdato: 09.01.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo As
Regnskapsfører: Pole Position Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,23%
Resultat  
  
-4850%
Egenkapital  
  
-7,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 320.000 310.000 300.000 300.000
Resultat: -190.000 4.000 366.000 471.000
Egenkapital: 2.480.000 2.670.000 2.677.000 474.000
Regnskap for Svalbard Husky Adventure Camp As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 320.000 310.000 300.000 300.000
Driftskostnader -301.000 -216.000 -260.000 -123.000
Driftsresultat 18.000 94.000 39.000 177.000
Finansinntekter 400.000 400.000
Finanskostnader -208.000 -90.000 -73.000 -107.000
Finans -208.000 -90.000 327.000 293.000
Resultat før skatt -190.000 4.000 366.000 471.000
Skattekostnad -11.000 -4.000 -20.000
Årsresultat -190.000 -7.000 362.000 451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.949.000 5.688.000 5.710.000 5.440.000
Sum omløpsmidler 435.000 23.000 405.000 1.000
Sum eiendeler 10.384.000 5.711.000 6.115.000 5.441.000
Sum opptjent egenkapital 609.000 799.000 813.000 451.000
Sum egenkapital 2.480.000 2.670.000 2.677.000 474.000
Sum langsiktig gjeld 1.106.000 1.171.000 1.187.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 6.798.000 1.869.000 2.252.000 3.668.000
Sum gjeld og egenkapital 10.384.000 5.710.000 6.115.000 5.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 320.000 310.000 300.000 300.000
Driftsinntekter 320.000 310.000 300.000 300.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -135.000 -134.000 -129.000 -120.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -82.000 -131.000 -3.000
Driftskostnader -301.000 -216.000 -260.000 -123.000
Driftsresultat 18.000 94.000 39.000 177.000
Finansinntekter 400.000 400.000
Finanskostnader -208.000 -90.000 -73.000 -107.000
Finans -208.000 -90.000 327.000 293.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -190.000 -7.000 362.000 451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 6.592.000 2.388.000 2.410.000 1.680.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 57.000 0 0
Sum varige driftsmidler 6.649.000 2.388.000 2.410.000 1.680.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.760.000
Sum anleggsmidler 9.949.000 5.688.000 5.710.000 5.440.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 189.000 0 0
Andre fordringer 400.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 246.000 23.000 5.000 1.000
Sum omløpsmidler 435.000 23.000 405.000 1.000
Sum eiendeler 10.384.000 5.711.000 6.115.000 5.441.000
Sum opptjent egenkapital 609.000 799.000 813.000 451.000
Sum egenkapital 2.480.000 2.670.000 2.677.000 474.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.852.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.106.000 1.171.000 1.187.000 1.300.000
Leverandørgjeld 790.000 64.000 387.000 1.801.000
Betalbar skatt 11.000 4.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.156.000 1.795.000 1.861.000 1.847.000
Sum kortsiktig gjeld 6.798.000 1.869.000 2.252.000 3.668.000
Sum gjeld og egenkapital 10.384.000 5.710.000 6.115.000 5.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.363.000 -1.846.000 -1.847.000 -3.667.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0
Soliditet 23.9 46.8 43.8 8.7
Resultatgrad 5.6 30.3 1 5
Rentedekningsgrad 0.1 1.0 0.5 1.7
Gjeldsgrad 3.2 1.1 1.3 10.5
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.6 7.2 10.6
Signatur
21.10.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John-Einar LockertStyreleder45
Jens AbildStyremedlem53
Audun SalteStyremedlem31
Mia Lina SalteStyremedlem36
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jens Abild25.5053
Northern Saga As49.00 
Svalbard Adventures As25.50 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00