Ett Rom Til As
Juridisk navn:  Ett Rom Til As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ole Deviks Vei 38 Ole Deviks Vei 34 Fax:
0668 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920447627
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.2018
Foretakstype: AS
Revisor: Velle Revisjon AS
Regnskapsfører: Økodoc As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,86%
Resultat  
  
550%
Egenkapital  
  
139,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.607.000 8.534.000 12.207.000 24.266.000 8.021.000
Resultat: 1.417.000 218.000 106.000 -895.000 -1.015.000
Egenkapital: 402.000 -1.014.000 -1.232.000 -1.338.000 -993.000
Regnskap for Ett Rom Til As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.607.000 8.534.000 12.207.000 24.266.000 8.021.000
Driftskostnader -7.145.000 -8.259.000 -12.097.000 -25.121.000 -9.032.000
Driftsresultat 1.461.000 275.000 110.000 -855.000 -1.011.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -45.000 -57.000 -4.000 -41.000 -5.000
Finans -44.000 -57.000 -4.000 -41.000 -5.000
Resultat før skatt 1.417.000 218.000 106.000 -895.000 -1.015.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.417.000 218.000 106.000 -895.000 -1.015.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.057.000 1.148.000 1.386.000 1.845.000 3.425.000
Sum eiendeler 1.057.000 1.148.000 1.386.000 1.858.000 3.454.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -1.586.000 -1.804.000 -1.910.000 -1.015.000
Sum egenkapital 402.000 -1.014.000 -1.232.000 -1.338.000 -993.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 1.363.000 709.000 700.000 0
Sum kortsiktig gjeld 586.000 799.000 1.909.000 2.497.000 4.446.000
Sum gjeld og egenkapital 1.057.000 1.148.000 1.386.000 1.859.000 3.453.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.607.000 8.534.000 12.207.000 24.266.000 8.021.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 8.607.000 8.534.000 12.207.000 24.266.000 8.021.000
Varekostnad -4.972.000 -5.877.000 -9.293.000 -22.756.000 -6.278.000
Lønninger -880.000 -1.070.000 -1.775.000 -1.344.000 -1.757.000
Avskrivning -13.000 -10.000 -7.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.293.000 -1.312.000 -1.016.000 -1.011.000 -990.000
Driftskostnader -7.145.000 -8.259.000 -12.097.000 -25.121.000 -9.032.000
Driftsresultat 1.461.000 275.000 110.000 -855.000 -1.011.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -45.000 -57.000 -4.000 -41.000 -5.000
Finans -44.000 -57.000 -4.000 -41.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.417.000 218.000 106.000 -895.000 -1.015.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 13.000 0
Driftsløsøre 0 23.000
Sum varige driftsmidler 13.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000
Sum anleggsmidler 13.000 29.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 350.000 827.000 658.000 1.233.000 1.101.000
Andre fordringer 50.000 383.000 389.000 2.150.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 658.000 322.000 345.000 223.000 174.000
Sum omløpsmidler 1.057.000 1.148.000 1.386.000 1.845.000 3.425.000
Sum eiendeler 1.057.000 1.148.000 1.386.000 1.858.000 3.454.000
Sum opptjent egenkapital -170.000 -1.586.000 -1.804.000 -1.910.000 -1.015.000
Sum egenkapital 402.000 -1.014.000 -1.232.000 -1.338.000 -993.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 1.363.000 709.000 700.000 0
Leverandørgjeld 226.000 495.000 1.387.000 1.714.000 2.444.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 200.000 60.000 266.000 217.000 493.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 245.000 256.000 566.000 1.509.000
Sum kortsiktig gjeld 586.000 799.000 1.909.000 2.497.000 4.446.000
Sum gjeld og egenkapital 1.057.000 1.148.000 1.386.000 1.859.000 3.453.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 471.000 349.000 -523.000 -652.000 -1.021.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 0.7 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 0.7 0.7 0.8
Soliditet 38.0 -88.3 -88.9 -28.8
Resultatgrad 17.0 3.2 0.9 -3.5 -12.6
Rentedekningsgrad 32.5 4.8 27.5 -20.9 -202.2
Gjeldsgrad 1.6 -2.1 -2.1 -2.4 -4.5
Total kapitalrentabilitet 138.3 24.0 7.9 -29.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Cato JohnsenStyreleder49
Joakim Klas Alexander AstgårdStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
På Millimeter`n As70.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00