Anlegg Og Entreprenørservice Aoes As
Juridisk navn:  Anlegg Og Entreprenørservice Aoes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45975093
Leirfossvegen 27A Leirfossvegen 27A Fax:
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 920212220
Aksjekapital: 1.420.000 NOK
Antall ansatte: 86
Etableringsdato: 02.01.2018
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,46%
Resultat  
  
161,28%
Egenkapital  
  
200,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 122.553.000 136.871.000 105.336.000 94.722.000 64.200.000
Resultat: 5.168.000 -8.433.000 2.362.000 4.280.000 3.905.000
Egenkapital: 6.044.000 2.012.000 8.592.000 6.755.000 3.416.000
Regnskap for Anlegg Og Entreprenørservice Aoes As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 122.553.000 136.871.000 105.336.000 94.722.000 64.200.000
Driftskostnader -116.514.000 -144.702.000 -102.754.000 -90.346.000 -60.189.000
Driftsresultat 6.038.000 -7.831.000 2.583.000 4.376.000 4.011.000
Finansinntekter 50.000 39.000 32.000 77.000 3.000
Finanskostnader -921.000 -641.000 -252.000 -173.000 -108.000
Finans -871.000 -602.000 -220.000 -96.000 -105.000
Resultat før skatt 5.168.000 -8.433.000 2.362.000 4.280.000 3.905.000
Skattekostnad -1.137.000 1.854.000 -524.000 -942.000 -910.000
Årsresultat 4.032.000 -6.580.000 1.837.000 3.339.000 2.996.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.025.000 22.809.000 2.900.000 2.439.000 2.043.000
Sum omløpsmidler 37.658.000 41.427.000 36.790.000 24.208.000 21.653.000
Sum eiendeler 69.683.000 64.236.000 39.690.000 26.647.000 23.696.000
Sum opptjent egenkapital 5.624.000 1.592.000 8.172.000 6.335.000 2.996.000
Sum egenkapital 6.044.000 2.012.000 8.592.000 6.755.000 3.416.000
Sum langsiktig gjeld 24.650.000 17.451.000 1.753.000 1.625.000 1.210.000
Sum kortsiktig gjeld 38.990.000 44.772.000 29.345.000 18.268.000 19.071.000
Sum gjeld og egenkapital 69.684.000 64.235.000 39.690.000 26.648.000 23.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.557.000 98.006.000 90.636.000 93.889.000 43.473.000
Andre inntekter 51.995.000 38.865.000 14.701.000 833.000 20.728.000
Driftsinntekter 122.553.000 136.871.000 105.336.000 94.722.000 64.200.000
Varekostnad -41.819.000 -66.484.000 -46.127.000 -44.042.000 -26.581.000
Lønninger -32.370.000 -35.616.000 -27.764.000 -24.639.000 -17.329.000
Avskrivning -999.000 -910.000 -698.000 -494.000 -186.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -41.326.000 -41.692.000 -28.165.000 -21.171.000 -16.093.000
Driftskostnader -116.514.000 -144.702.000 -102.754.000 -90.346.000 -60.189.000
Driftsresultat 6.038.000 -7.831.000 2.583.000 4.376.000 4.011.000
Finansinntekter 50.000 39.000 32.000 77.000 3.000
Finanskostnader -921.000 -641.000 -252.000 -173.000 -108.000
Finans -871.000 -602.000 -220.000 -96.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 4.032.000 -6.580.000 1.837.000 3.339.000 2.996.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 727.000 0 247.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 30.086.000 20.136.000 1.050.000 752.000 646.000
Driftsløsøre 1.235.000 1.243.000 1.153.000 889.000 970.000
Sum varige driftsmidler 31.321.000 21.379.000 2.203.000 1.640.000 1.616.000
Sum finansielle anleggsmidler 704.000 703.000 696.000 799.000 180.000
Sum anleggsmidler 32.025.000 22.809.000 2.900.000 2.439.000 2.043.000
Varebeholdning 5.511.000 4.061.000 0 0
Kundefordringer 25.773.000 28.002.000 29.073.000 16.277.000 14.194.000
Andre fordringer 5.278.000 6.046.000 2.626.000 2.010.000 828.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.097.000 3.318.000 5.090.000 5.920.000 6.631.000
Sum omløpsmidler 37.658.000 41.427.000 36.790.000 24.208.000 21.653.000
Sum eiendeler 69.683.000 64.236.000 39.690.000 26.647.000 23.696.000
Sum opptjent egenkapital 5.624.000 1.592.000 8.172.000 6.335.000 2.996.000
Sum egenkapital 6.044.000 2.012.000 8.592.000 6.755.000 3.416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 410.000 1.127.000 695.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.675.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.650.000 17.451.000 1.753.000 1.625.000 1.210.000
Leverandørgjeld 22.167.000 26.347.000 13.085.000 7.294.000 8.874.000
Betalbar skatt 92.000 0 1.157.000
Skyldig offentlige avgifter 5.888.000 1.963.000 5.071.000 2.941.000 2.533.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.260.000 16.462.000 11.097.000 8.032.000 6.506.000
Sum kortsiktig gjeld 38.990.000 44.772.000 29.345.000 18.268.000 19.071.000
Sum gjeld og egenkapital 69.684.000 64.235.000 39.690.000 26.648.000 23.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.332.000 -3.345.000 7.445.000 5.940.000 2.582.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.3 1.3 1.1
Soliditet 8.7 3.1 21.6 25.3 14.4
Resultatgrad 4.9 -5.7 2.5 4.6 6.2
Rentedekningsgrad 6.6 -12.2 10.3 25.3 37.1
Gjeldsgrad 10.5 30.9 3.6 2.9 5.9
Total kapitalrentabilitet 8.7 -12.1 6.6 16.7 16.9
Signatur
22.02.2023
SIGNATUR HVER FOR SEG
LARSEN ROGER
SIGNATUR HVER FOR SEG
BOLME JOHN OLAF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roger LarsenStyreleder55
John Olaf BolmeStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
R.L. Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00