Borgensenteret As
Juridisk navn:  Borgensenteret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53741602
Borgenveien 120 Borgenveien 120 Fax:
1388 Borgen 1388 Borgen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 919331380
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 06.06.1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiv Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,35%
Resultat  
  
-4511,19%
Egenkapital  
  
-67,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.015.000 1.931.000 1.718.000 1.942.000 2.846.000
Resultat: -6.594.000 -143.000 49.000 984.000 1.542.000
Egenkapital: 2.496.000 7.642.000 8.068.000 8.309.000 7.840.000
Regnskap for Borgensenteret As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.015.000 1.931.000 1.718.000 1.942.000 2.846.000
Driftskostnader -8.558.000 -2.088.000 -1.683.000 -971.000 -1.418.000
Driftsresultat -6.543.000 -157.000 35.000 970.000 1.428.000
Finansinntekter 4.000 15.000 14.000 15.000 115.000
Finanskostnader -55.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans -51.000 15.000 14.000 14.000 114.000
Resultat før skatt -6.594.000 -143.000 49.000 984.000 1.542.000
Skattekostnad 1.448.000 30.000 22.000 -202.000 -324.000
Årsresultat -5.146.000 -113.000 71.000 782.000 1.110.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.527.000 6.014.000 5.812.000 5.931.000 5.986.000
Sum omløpsmidler 7.424.000 3.215.000 4.015.000 4.667.000 4.202.000
Sum eiendeler 14.951.000 9.229.000 9.827.000 10.598.000 10.188.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 7.142.000 7.568.000 7.809.000 7.340.000
Sum egenkapital 2.496.000 7.642.000 8.068.000 8.309.000 7.840.000
Sum langsiktig gjeld 10.172.000 1.018.000 1.265.000 1.579.000 1.815.000
Sum kortsiktig gjeld 2.284.000 568.000 495.000 710.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 14.952.000 9.228.000 9.828.000 10.598.000 10.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 302.000 192.000 21.000 0 1.114.000
Andre inntekter 1.713.000 1.739.000 1.697.000 1.942.000 1.732.000
Driftsinntekter 2.015.000 1.931.000 1.718.000 1.942.000 2.846.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000
Lønninger -864.000 -531.000 -296.000 -353.000 -301.000
Avskrivning -87.000 -92.000 -119.000 -110.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.607.000 -1.465.000 -1.268.000 -508.000 -994.000
Driftskostnader -8.558.000 -2.088.000 -1.683.000 -971.000 -1.418.000
Driftsresultat -6.543.000 -157.000 35.000 970.000 1.428.000
Finansinntekter 4.000 15.000 14.000 15.000 115.000
Finanskostnader -55.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans -51.000 15.000 14.000 14.000 114.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -313.000 -313.000 -313.000 -227.000
Årsresultat -5.146.000 -113.000 71.000 782.000 1.110.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 714.000 0 0 0 0
Fast eiendom 6.740.000 5.922.000 5.697.000 5.766.000 5.779.000
Maskiner anlegg 74.000 92.000 115.000 166.000 207.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.813.000 6.014.000 5.812.000 5.931.000 5.986.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.527.000 6.014.000 5.812.000 5.931.000 5.986.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 7.000 87.000 107.000 158.000
Andre fordringer 1.986.000 0 0 23.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.418.000 3.207.000 3.928.000 4.537.000 4.006.000
Sum omløpsmidler 7.424.000 3.215.000 4.015.000 4.667.000 4.202.000
Sum eiendeler 14.951.000 9.229.000 9.827.000 10.598.000 10.188.000
Sum opptjent egenkapital 1.996.000 7.142.000 7.568.000 7.809.000 7.340.000
Sum egenkapital 2.496.000 7.642.000 8.068.000 8.309.000 7.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 708.000 738.000 788.000 836.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.172.000 1.018.000 1.265.000 1.579.000 1.815.000
Leverandørgjeld 2.024.000 77.000 54.000 42.000 60.000
Betalbar skatt -27.000 0 28.000 250.000 374.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 50.000 12.000 19.000 2.000
Utbytte -313.000 -313.000 -313.000 -227.000
Annen kortsiktig gjeld 167.000 80.000 40.000 38.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 2.284.000 568.000 495.000 710.000 533.000
Sum gjeld og egenkapital 14.952.000 9.228.000 9.828.000 10.598.000 10.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.140.000 2.647.000 3.520.000 3.957.000 3.669.000
Likviditetsgrad 1 3.3 5.7 8.1 6.6 7.9
Likviditetsgrad 2 3.3 5.7 8.1 6.6 7.9
Soliditet 16.7 82.8 82.1 78.4 7
Resultatgrad -324.7 -8.1 2 49.9 50.2
Rentedekningsgrad -119.0 9 1
Gjeldsgrad 5.0 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -43.7 -1.5 0.5 9.3 15.1
Signatur
09.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.06.2020
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Arvid SyrdahlStyreleder87
Kari Emilie SyrdahlStyremedlem44
Kristin SyrdahlStyremedlem59
Anne Syrdahl GretteStyremedlem61
Liv Elisabeth Syrdahl EllingsenStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Liv E Syrdahl Ellingsen16.0057
Kristin Syrdahl16.0059
Per Arvid Syrdahl36.0087
Kari Emilie Syrdahl16.0044
Anne Syrdahl Grette16.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00