Lykkekløver As
Juridisk navn:  Lykkekløver As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22146510
Sørkedalen "Zinober" Sørkedalen "Zinober" Fax:
0758 Oslo 758 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 821666902
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 21.08.1973
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effectus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34,29%
Resultat  
  
-550%
Egenkapital  
  
194,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 138.000 210.000 498.000 476.000 131.000
Resultat: -63.000 14.000 -19.000 47.000 1.000
Egenkapital: 50.000 17.000 -35.000 -16.000 -63.000
Regnskap for Lykkekløver As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 138.000 210.000 498.000 476.000 131.000
Driftskostnader -201.000 -195.000 -515.000 -428.000 -129.000
Driftsresultat -63.000 15.000 -17.000 48.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -63.000 14.000 -19.000 47.000 1.000
Skattekostnad 13.000 -3.000 0 0 0
Årsresultat -50.000 11.000 -19.000 47.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 26.000 36.000 6.000 26.000 9.000
Sum eiendeler 39.000 36.000 6.000 26.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -83.000 -135.000 -116.000 -163.000
Sum egenkapital 50.000 17.000 -35.000 -16.000 -63.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -11.000 19.000 41.000 42.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 36.000 6.000 26.000 9.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 138.000 210.000 343.000 324.000 43.000
Andre inntekter 155.000 151.000 88.000
Driftsinntekter 138.000 210.000 498.000 476.000 131.000
Varekostnad -63.000 -25.000 -250.000 -66.000 -19.000
Lønninger -7.000 -2.000 -19.000 -157.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -168.000 -246.000 -205.000 -110.000
Driftskostnader -201.000 -195.000 -515.000 -428.000 -129.000
Driftsresultat -63.000 15.000 -17.000 48.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 11.000 -19.000 47.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 1.000
Andre fordringer 3.000 0 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 35.000 6.000 19.000 8.000
Sum omløpsmidler 26.000 36.000 6.000 26.000 9.000
Sum eiendeler 39.000 36.000 6.000 26.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 -83.000 -135.000 -116.000 -163.000
Sum egenkapital 50.000 17.000 -35.000 -16.000 -63.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 5.000 22.000 0
Betalbar skatt 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 20.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -11.000 -10.000 35.000 0 72.000
Sum kortsiktig gjeld -11.000 19.000 41.000 42.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 39.000 36.000 6.000 26.000 9.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 17.000 -35.000 -16.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 -2.4 1.9 0.1 0.6 0.1
Likviditetsgrad 2 -2.4 1.9 0.1 0.6 0.1
Soliditet 128.2 47.2 -583.3 -61.5
Resultatgrad -45.7 7.1 -3.4 10.1 1.5
Rentedekningsgrad -8.5 4 2
Gjeldsgrad -0.2 1.1 -1.2 -2.6 -1.1
Total kapitalrentabilitet -161.5 41.7 -283.3 184.6 22.2
Signatur
16.02.2021
SIGNATUR
SCHIBBYE KRISTIN BENEDICTE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristin Benedicte SchibbyeStyreleder69
Benedicte SchibbyeVaramedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristin B Schibbye100.0069
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00