Eiendom Hornindal As
Juridisk navn:  Eiendom Hornindal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/First Hotel Raftevold Grodås v/First Hotel Raftevold Grodås Fax:
6763 Hornindal 6763 Hornindal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 920049133
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 18.10.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1,57%
Resultat  
  
-81,67%
Egenkapital  
  
54,45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 323.000 318.000 306.000 314.000 26.000
Resultat: -109.000 -60.000 -81.000 -52.000 6.000
Egenkapital: 851.000 551.000 674.000 763.000 821.000
Regnskap for Eiendom Hornindal As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 323.000 318.000 306.000 314.000 26.000
Driftskostnader -282.000 -225.000 -218.000 -198.000 -3.000
Driftsresultat 40.000 93.000 88.000 115.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -149.000 -153.000 -169.000 -167.000 -16.000
Finans -149.000 -153.000 -169.000 -167.000 -16.000
Resultat før skatt -109.000 -60.000 -81.000 -52.000 6.000
Skattekostnad -9.000 -14.000 -8.000 -6.000 -1.000
Årsresultat -118.000 -74.000 -89.000 -58.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.860.000 5.001.000 5.143.000 5.284.000 5.425.000
Sum omløpsmidler 727.000 252.000 81.000 145.000 126.000
Sum eiendeler 5.587.000 5.253.000 5.224.000 5.429.000 5.551.000
Sum opptjent egenkapital 821.000 521.000 644.000 733.000 791.000
Sum egenkapital 851.000 551.000 674.000 763.000 821.000
Sum langsiktig gjeld 4.434.000 4.494.000 4.533.000 4.624.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 208.000 17.000 41.000 4.728.000
Sum gjeld og egenkapital 5.587.000 5.253.000 5.224.000 5.428.000 5.550.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 323.000 318.000 306.000 314.000 26.000
Driftsinntekter 323.000 318.000 306.000 314.000 26.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -141.000 -141.000 -141.000 -141.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -84.000 -77.000 -57.000 0
Driftskostnader -282.000 -225.000 -218.000 -198.000 -3.000
Driftsresultat 40.000 93.000 88.000 115.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -149.000 -153.000 -169.000 -167.000 -16.000
Finans -149.000 -153.000 -169.000 -167.000 -16.000
Konsernbidrag -33.000 -49.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -118.000 -74.000 -89.000 -58.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.826.000 4.931.000 5.036.000 5.141.000 5.246.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 70.000 106.000 143.000 179.000
Sum varige driftsmidler 4.860.000 5.001.000 5.143.000 5.284.000 5.425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.860.000 5.001.000 5.143.000 5.284.000 5.425.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0
Andre fordringer 2.000 2.000 0 5.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 151.000 56.000 139.000 0
Sum omløpsmidler 727.000 252.000 81.000 145.000 126.000
Sum eiendeler 5.587.000 5.253.000 5.224.000 5.429.000 5.551.000
Sum opptjent egenkapital 821.000 521.000 644.000 733.000 791.000
Sum egenkapital 851.000 551.000 674.000 763.000 821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 42.000 163.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.434.000 4.494.000 4.533.000 4.624.000 1.000
Leverandørgjeld 253.000 30.000 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 15.000 8.000 33.000 4.728.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 208.000 17.000 41.000 4.728.000
Sum gjeld og egenkapital 5.587.000 5.253.000 5.224.000 5.428.000 5.550.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 425.000 44.000 64.000 104.000 -4.602.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.2 4.8 3.5 0
Likviditetsgrad 2 2.4 1.2 4.8 3.5 0
Soliditet 15.2 10.5 12.9 14.1 14.8
Resultatgrad 12.4 29.2 28.8 36.6 84.6
Rentedekningsgrad 0.3 0.6 0.5 0.7 1.4
Gjeldsgrad 5.6 8.5 6.8 6.1 5.8
Total kapitalrentabilitet 0.7 1.8 1.7 2.1 0.4
Signatur
19.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Hege Sævik RabbenStyreleder51
Vegard SævikStyremedlem44
Per Rolf SævikStyremedlem82
Njål SævikStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Havila Hotels As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00