Svalbard Busservice AS
Juridisk navn:  Svalbard Busservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 79021052
Postboks 160 Vei 610 2 Fax:
9171 Longyearbyen 9170 Longyearbyen
Fylke: Kommune:
Svalbard Svalbard
Org.nr: 975800601
Aksjekapital: 189.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 23.04.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pole Position Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
33,28%
Resultat  
  
156,36%
Egenkapital  
  
5,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.760.000 5.072.000 12.133.000 10.937.000 10.238.000
Resultat: 443.000 -786.000 2.594.000 1.738.000 2.321.000
Egenkapital: 7.284.000 6.913.000 7.378.000 5.699.000 4.739.000
Regnskap for Svalbard Busservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.760.000 5.072.000 12.133.000 10.937.000 10.238.000
Driftskostnader -6.331.000 -5.870.000 -9.552.000 -9.203.000 -7.913.000
Driftsresultat 430.000 -797.000 2.581.000 1.734.000 2.326.000
Finansinntekter 13.000 13.000 13.000 11.000 13.000
Finanskostnader -2.000 0 -8.000 -17.000
Finans 13.000 11.000 13.000 3.000 -4.000
Resultat før skatt 443.000 -786.000 2.594.000 1.738.000 2.321.000
Skattekostnad -71.000 320.000 -415.000 -278.000 -371.000
Årsresultat 372.000 -466.000 2.179.000 1.460.000 1.950.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.900.000 4.935.000 4.002.000 3.082.000 3.498.000
Sum omløpsmidler 4.333.000 3.013.000 5.385.000 4.638.000 4.497.000
Sum eiendeler 8.233.000 7.948.000 9.387.000 7.720.000 7.995.000
Sum opptjent egenkapital 7.095.000 6.724.000 7.189.000 5.510.000 4.550.000
Sum egenkapital 7.284.000 6.913.000 7.378.000 5.699.000 4.739.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 20.000 146.000 177.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 857.000 1.015.000 1.863.000 1.845.000 2.896.000
Sum gjeld og egenkapital 8.232.000 7.948.000 9.387.000 7.721.000 7.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.948.000 4.681.000 12.133.000 10.937.000 10.238.000
Andre inntekter 812.000 391.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.760.000 5.072.000 12.133.000 10.937.000 10.238.000
Varekostnad -73.000 -265.000 0 0 0
Lønninger -2.953.000 -2.764.000 -5.395.000 -4.806.000 -4.416.000
Avskrivning -704.000 -631.000 -543.000 -382.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.601.000 -2.210.000 -3.614.000 -4.015.000 -3.217.000
Driftskostnader -6.331.000 -5.870.000 -9.552.000 -9.203.000 -7.913.000
Driftsresultat 430.000 -797.000 2.581.000 1.734.000 2.326.000
Finansinntekter 13.000 13.000 13.000 11.000 13.000
Finanskostnader -2.000 0 -8.000 -17.000
Finans 13.000 11.000 13.000 3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -1.500.000
Årsresultat 372.000 -466.000 2.179.000 1.460.000 1.950.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 128.000 232.000 337.000 441.000 545.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.771.000 4.702.000 3.664.000 2.640.000 2.919.000
Sum varige driftsmidler 3.899.000 4.934.000 4.001.000 3.081.000 3.463.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 34.000
Sum anleggsmidler 3.900.000 4.935.000 4.002.000 3.082.000 3.498.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 331.000 184.000 166.000 148.000 116.000
Andre fordringer 1.683.000 224.000 512.000 214.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.318.000 2.605.000 4.707.000 4.276.000 4.175.000
Sum omløpsmidler 4.333.000 3.013.000 5.385.000 4.638.000 4.497.000
Sum eiendeler 8.233.000 7.948.000 9.387.000 7.720.000 7.995.000
Sum opptjent egenkapital 7.095.000 6.724.000 7.189.000 5.510.000 4.550.000
Sum egenkapital 7.284.000 6.913.000 7.378.000 5.699.000 4.739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 91.000 20.000 146.000 127.000 110.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 20.000 146.000 177.000 360.000
Leverandørgjeld 243.000 1.000 101.000 208.000 233.000
Betalbar skatt 396.000 261.000 324.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 60.000 145.000 124.000 139.000
Utbytte -500.000 -500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 530.000 954.000 1.220.000 1.252.000 2.200.000
Sum kortsiktig gjeld 857.000 1.015.000 1.863.000 1.845.000 2.896.000
Sum gjeld og egenkapital 8.232.000 7.948.000 9.387.000 7.721.000 7.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.476.000 1.998.000 3.522.000 2.793.000 1.601.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.0 2.9 2.5 1.6
Likviditetsgrad 2 5.1 3.0 2.9 2.5 1.6
Soliditet 88.5 87.0 78.6 73.8 59.3
Resultatgrad 6.4 -15.7 21.3 15.9 22.7
Rentedekningsgrad -398.5 216.8 136.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 -9.9 27.6 22.6 29.3
Signatur
22.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank Robert JakobsenStyreleder61
Jonas Einar TetlieStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lns Spitsbergen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00