Akershus Byggmesterforretning AS
Juridisk navn:  Akershus Byggmesterforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63874410
C/o Kvakland Stortorget 4 C/o Kvakland Stortorget 4 Fax: 63874460
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 974988550
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 09.08.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-30,9%
Resultat  
  
-163,89%
Egenkapital  
  
-34,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.149.000 27.712.000 33.601.000 19.819.000 16.692.000
Resultat: -1.237.000 1.936.000 3.101.000 -174.000 -695.000
Egenkapital: 1.813.000 2.779.000 1.270.000 1.276.000 1.412.000
Regnskap for Akershus Byggmesterforretning AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.149.000 27.712.000 33.601.000 19.819.000 16.692.000
Driftskostnader -20.343.000 -25.737.000 -30.460.000 -19.965.000 -17.373.000
Driftsresultat -1.194.000 1.974.000 3.140.000 -146.000 -681.000
Finansinntekter 12.000 19.000 12.000 11.000 18.000
Finanskostnader -56.000 -57.000 -52.000 -40.000 -32.000
Finans -44.000 -38.000 -40.000 -29.000 -14.000
Resultat før skatt -1.237.000 1.936.000 3.101.000 -174.000 -695.000
Skattekostnad 271.000 -428.000 -706.000 38.000 173.000
Årsresultat -966.000 1.509.000 2.395.000 -136.000 -522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 645.000 616.000 315.000 136.000
Sum omløpsmidler 14.267.000 9.612.000 10.505.000 6.178.000 4.942.000
Sum eiendeler 14.676.000 10.257.000 11.121.000 6.493.000 5.078.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 2.279.000 770.000 776.000 912.000
Sum egenkapital 1.813.000 2.779.000 1.270.000 1.276.000 1.412.000
Sum langsiktig gjeld 706.000 1.101.000 791.000 364.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 12.157.000 6.377.000 9.059.000 4.854.000 3.527.000
Sum gjeld og egenkapital 14.676.000 10.257.000 11.120.000 6.494.000 5.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.149.000 27.712.000 33.443.000 19.819.000 16.572.000
Andre inntekter 0 158.000 0 120.000
Driftsinntekter 19.149.000 27.712.000 33.601.000 19.819.000 16.692.000
Varekostnad -7.088.000 -11.971.000 -13.720.000 -7.995.000 -4.571.000
Lønninger -9.913.000 -10.317.000 -13.089.000 -9.159.000 -9.730.000
Avskrivning -236.000 -232.000 -154.000 -81.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.106.000 -3.217.000 -3.497.000 -2.730.000 -2.881.000
Driftskostnader -20.343.000 -25.737.000 -30.460.000 -19.965.000 -17.373.000
Driftsresultat -1.194.000 1.974.000 3.140.000 -146.000 -681.000
Finansinntekter 12.000 19.000 12.000 11.000 18.000
Finanskostnader -56.000 -57.000 -52.000 -40.000 -32.000
Finans -44.000 -38.000 -40.000 -29.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.400.000 0 0
Årsresultat -966.000 1.509.000 2.395.000 -136.000 -522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 645.000 616.000 315.000 136.000
Sum varige driftsmidler 409.000 645.000 616.000 315.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 645.000 616.000 315.000 136.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.068.000 7.682.000 5.861.000 5.542.000 2.145.000
Andre fordringer 6.867.000 1.552.000 2.793.000 182.000 564.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 332.000 378.000 1.851.000 453.000 2.233.000
Sum omløpsmidler 14.267.000 9.612.000 10.505.000 6.178.000 4.942.000
Sum eiendeler 14.676.000 10.257.000 11.121.000 6.493.000 5.078.000
Sum opptjent egenkapital 1.313.000 2.279.000 770.000 776.000 912.000
Sum egenkapital 1.813.000 2.779.000 1.270.000 1.276.000 1.412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 451.000 723.000 295.000 102.000 139.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.112.000 1.502.000 0 301.000 0
Sum langsiktig gjeld 706.000 1.101.000 791.000 364.000 139.000
Leverandørgjeld 1.642.000 1.803.000 1.244.000 1.349.000 443.000
Betalbar skatt 0 513.000 0 805.000
Skyldig offentlige avgifter 725.000 1.079.000 1.585.000 1.468.000 1.282.000
Utbytte 0 -2.400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.677.000 1.993.000 5.717.000 1.735.000 997.000
Sum kortsiktig gjeld 12.157.000 6.377.000 9.059.000 4.854.000 3.527.000
Sum gjeld og egenkapital 14.676.000 10.257.000 11.120.000 6.494.000 5.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.110.000 3.235.000 1.446.000 1.324.000 1.415.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.2 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.2 1.3 1.4
Soliditet 12.4 27.1 11.4 19.6 27.8
Resultatgrad -6.2 7.1 9.3 -0.7 -4.1
Rentedekningsgrad -21.3 34.6 60.4 -3.6 -21.3
Gjeldsgrad 7.1 2.7 7.8 4.1 2.6
Total kapitalrentabilitet -8.1 19.4 28.3 -2.1 -13.1
Signatur
18.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2021
Daglig leder og styrets formann hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar KvaklandStyreleder63
Liv Hoel KvaklandVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Skedsmo Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00