Jaktia As
Juridisk navn:  Jaktia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63928500
Postboks 39 Kongsvingervegen 377 Fax:
2041 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 919932848
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 09.11.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Regnskapsmakeren AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13,5%
Resultat  
  
176,97%
Egenkapital  
  
4288,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.195.000 8.101.000 5.401.000 0
Resultat: 956.000 -1.242.000 -1.964.000 -1.437.000
Egenkapital: 746.000 17.000 50.000 -1.006.000
Regnskap for Jaktia As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.195.000 8.101.000 5.401.000 0
Driftskostnader -8.166.000 -9.200.000 -7.233.000 -1.437.000
Driftsresultat 1.029.000 -1.099.000 -1.831.000 -1.437.000
Finansinntekter 95.000 66.000 5.000 0
Finanskostnader -168.000 -208.000 -138.000 0
Finans -73.000 -142.000 -133.000 0
Resultat før skatt 956.000 -1.242.000 -1.964.000 -1.437.000
Skattekostnad -227.000 269.000 449.000 330.000
Årsresultat 729.000 -973.000 -1.516.000 -1.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 58.000 85.000 330.000
Sum omløpsmidler 8.949.000 7.345.000 5.857.000 450.000
Sum eiendeler 8.974.000 7.403.000 5.942.000 780.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 -83.000 -50.000 -1.106.000
Sum egenkapital 746.000 17.000 50.000 -1.006.000
Sum langsiktig gjeld 6.551.000 5.906.000 5.117.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.481.000 775.000 1.787.000
Sum gjeld og egenkapital 8.975.000 7.404.000 5.942.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.195.000 8.006.000 5.401.000 0
Andre inntekter 95.000 0 0
Driftsinntekter 9.195.000 8.101.000 5.401.000 0
Varekostnad -1.949.000 -2.246.000 -1.407.000 0
Lønninger -3.855.000 -2.949.000 -2.024.000 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.331.000 -3.974.000 -3.784.000 -1.437.000
Driftskostnader -8.166.000 -9.200.000 -7.233.000 -1.437.000
Driftsresultat 1.029.000 -1.099.000 -1.831.000 -1.437.000
Finansinntekter 95.000 66.000 5.000 0
Finanskostnader -168.000 -208.000 -138.000 0
Finans -73.000 -142.000 -133.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 729.000 -973.000 -1.516.000 -1.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 14.000 11.000 330.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 44.000 74.000 0
Sum varige driftsmidler 13.000 44.000 74.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 58.000 85.000 330.000
Varebeholdning 484.000 541.000 192.000 0
Kundefordringer 1.582.000 1.276.000 960.000 0
Andre fordringer 5.580.000 4.844.000 3.521.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.303.000 684.000 1.185.000 100.000
Sum omløpsmidler 8.949.000 7.345.000 5.857.000 450.000
Sum eiendeler 8.974.000 7.403.000 5.942.000 780.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 -83.000 -50.000 -1.106.000
Sum egenkapital 746.000 17.000 50.000 -1.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.551.000 5.906.000 5.117.000 0
Leverandørgjeld 691.000 723.000 403.000 1.787.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 593.000 527.000 214.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 231.000 159.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.481.000 775.000 1.787.000
Sum gjeld og egenkapital 8.975.000 7.404.000 5.942.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.271.000 5.864.000 5.082.000 -1.337.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5 7.6 0.3
Likviditetsgrad 2 5.0 4.6 7.3 0.3
Soliditet 8.3 0.2 0.8 -128.8
Resultatgrad 11.2 -13.6 -33.9
Rentedekningsgrad 6.1 -5.3 -13.3
Gjeldsgrad 11.0 434.5 117.8 -1.8
Total kapitalrentabilitet 12.5 -30.7
Signatur
01.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore JohnsenStyreleder66
Bjørn DrangeStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Axel Ugland Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00