Energi 1 As
Juridisk navn:  Energi 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63966396
Spetalsvegen 170 Nedre Vilberg veg 5 Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 919849800
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 24.10.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Blom & Fossan As
Regnskapsfører: Tenold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
48,03%
Resultat  
  
594,34%
Egenkapital  
  
26,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.323.000 9.000.000 6.012.000 4.984.000 29.000
Resultat: 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Egenkapital: -1.025.000 -1.392.000 -1.667.000 -896.000 -90.000
Regnskap for Energi 1 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.323.000 9.000.000 6.012.000 4.984.000 29.000
Driftskostnader -12.928.000 -8.941.000 -6.760.000 -5.762.000 -155.000
Driftsresultat 396.000 59.000 -749.000 -778.000 -127.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 0 0
Finanskostnader -33.000 -9.000 -26.000 -29.000 0
Finans -28.000 -5.000 -23.000 -29.000 0
Resultat før skatt 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 146.000 111.000 145.000 54.000
Sum omløpsmidler 1.660.000 717.000 355.000 477.000 272.000
Sum eiendeler 1.806.000 863.000 466.000 622.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -1.284.000 -1.652.000 -1.705.000 -934.000 -127.000
Sum egenkapital -1.025.000 -1.392.000 -1.667.000 -896.000 -90.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 100.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.743.000 2.155.000 2.134.000 1.518.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 1.807.000 863.000 467.000 622.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.294.000 9.006.000 6.019.000 4.831.000 29.000
Andre inntekter 30.000 -6.000 -7.000 153.000 0
Driftsinntekter 13.323.000 9.000.000 6.012.000 4.984.000 29.000
Varekostnad -7.763.000 -5.312.000 -3.440.000 -2.537.000 -1.000
Lønninger -2.824.000 -2.029.000 -1.583.000 -1.717.000 -54.000
Avskrivning -60.000 -68.000 -52.000 -38.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.281.000 -1.532.000 -1.685.000 -1.470.000 -99.000
Driftskostnader -12.928.000 -8.941.000 -6.760.000 -5.762.000 -155.000
Driftsresultat 396.000 59.000 -749.000 -778.000 -127.000
Finansinntekter 5.000 4.000 3.000 0 0
Finanskostnader -33.000 -9.000 -26.000 -29.000 0
Finans -28.000 -5.000 -23.000 -29.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 368.000 53.000 -771.000 -806.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 55.000 3.000 11.000 145.000 54.000
Driftsløsøre 91.000 143.000 100.000 0 0
Sum varige driftsmidler 146.000 146.000 111.000 145.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 146.000 146.000 111.000 145.000 54.000
Varebeholdning 399.000 312.000 245.000 340.000 159.000
Kundefordringer 607.000 49.000 20.000 8.000 1.000
Andre fordringer 238.000 83.000 9.000 14.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 231.000 104.000 82.000 71.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.660.000 717.000 355.000 477.000 272.000
Sum eiendeler 1.806.000 863.000 466.000 622.000 326.000
Sum opptjent egenkapital -1.284.000 -1.652.000 -1.705.000 -934.000 -127.000
Sum egenkapital -1.025.000 -1.392.000 -1.667.000 -896.000 -90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 424.000 691.000 1.064.000 530.000 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 100.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.002.000 703.000 482.000 609.000 158.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 762.000 361.000 182.000 220.000 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 555.000 400.000 406.000 160.000 242.000
Sum kortsiktig gjeld 2.743.000 2.155.000 2.134.000 1.518.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 1.807.000 863.000 467.000 622.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.083.000 -1.438.000 -1.779.000 -1.041.000 -143.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.2 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.3
Soliditet -56.8 -161.3 -144.1 -27.7
Resultatgrad 3.0 0.7 -12.5 -15.6 -437.9
Rentedekningsgrad 12.0 6.6 -28.8 -26.8
Gjeldsgrad -2.8 -1.6 -1.3 -1.7 -4.6
Total kapitalrentabilitet 22.2 7.3 -159.7 -125.1 -39.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Heidi Østli MartinsenStyreleder49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hbm Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00