Regnskap Ledelse As
Juridisk navn:  Regnskap Ledelse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aunevegen 1 Aunevegen 1 Fax:
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 919825758
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.10.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
480,85%
Resultat  
  
-2,9%
Egenkapital  
  
-50,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 273.000 47.000 46.000 33.000
Resultat: -142.000 -138.000 -11.000 -178.000
Egenkapital: -332.000 -221.000 -114.000 -106.000
Regnskap for Regnskap Ledelse As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 273.000 47.000 46.000 33.000
Driftskostnader -415.000 -185.000 -56.000 -211.000
Driftsresultat -142.000 -138.000 -11.000 -178.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -142.000 -138.000 -11.000 -178.000
Skattekostnad 31.000 30.000 2.000 0
Årsresultat -111.000 -108.000 -8.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 76.000 45.000 43.000
Sum omløpsmidler 3.000 0 89.000
Sum eiendeler 135.000 79.000 45.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 -251.000 -144.000 -136.000
Sum egenkapital -332.000 -221.000 -114.000 -106.000
Sum langsiktig gjeld 107.000 76.000 45.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 224.000 114.000 195.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 79.000 45.000 132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 273.000 47.000 46.000 33.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 273.000 47.000 46.000 33.000
Varekostnad -16.000 0 0 -130.000
Lønninger -204.000 -109.000 0 -1.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -76.000 -56.000 -80.000
Driftskostnader -415.000 -185.000 -56.000 -211.000
Driftsresultat -142.000 -138.000 -11.000 -178.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -111.000 -108.000 -8.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 107.000 76.000 45.000 43.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 28.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 135.000 76.000 45.000 43.000
Varebeholdning 0 0 43.000
Kundefordringer 0 0 3.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 43.000
Sum omløpsmidler 3.000 0 89.000
Sum eiendeler 135.000 79.000 45.000 132.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 -251.000 -144.000 -136.000
Sum egenkapital -332.000 -221.000 -114.000 -106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 76.000 45.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 107.000 76.000 45.000 43.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 12.000 0 -38.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 354.000 212.000 114.000 233.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 224.000 114.000 195.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 79.000 45.000 132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -360.000 -221.000 -114.000 -106.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2
Soliditet -245.9 -279.7 -253.3 -80.3
Resultatgrad -52.0 -293.6 -23.9 -539.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.4 -2.2
Total kapitalrentabilitet -105.2 -174.7 -24.4 -134.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Snorre AuranStyreleder52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Snorre Auran100.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00