Arne & Jens Transport AS
Juridisk navn:  Arne & Jens Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95048160
Várjjatgeaidnu 394 Várjjatgeaidnu 394 Fax:
9845 Tana 9845 Tana
Fylke: Kommune: www.aj-transport.no/
Troms og Finnmark Deatnu Tana
Org.nr: 974784904
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 01.07.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Regnskapsfører: Ekstern Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-71,45%
Resultat  
  
-68%
Egenkapital  
  
4,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.422.000 4.981.000 7.128.000 1.438.000 476.000
Resultat: 216.000 675.000 -451.000 175.000 -170.000
Egenkapital: 4.951.000 4.735.000 4.059.000 4.510.000 4.336.000
Regnskap for Arne & Jens Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.422.000 4.981.000 7.128.000 1.438.000 476.000
Driftskostnader -1.388.000 -4.579.000 -7.216.000 -1.510.000 -506.000
Driftsresultat 33.000 403.000 -87.000 -71.000 -31.000
Finansinntekter 395.000 452.000 -245.000 333.000 -42.000
Finanskostnader -212.000 -179.000 -120.000 -87.000 -97.000
Finans 183.000 273.000 -365.000 246.000 -139.000
Resultat før skatt 216.000 675.000 -451.000 175.000 -170.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 216.000 675.000 -451.000 175.000 -170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 743.000 572.000 723.000 2.366.000 2.019.000
Sum omløpsmidler 12.062.000 6.896.000 5.294.000 3.941.000 4.112.000
Sum eiendeler 12.805.000 7.468.000 6.017.000 6.307.000 6.131.000
Sum opptjent egenkapital 4.851.000 4.635.000 3.959.000 4.410.000 4.236.000
Sum egenkapital 4.951.000 4.735.000 4.059.000 4.510.000 4.336.000
Sum langsiktig gjeld 2.249.000 2.450.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Sum kortsiktig gjeld 5.606.000 283.000 208.000 47.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 12.806.000 7.468.000 6.017.000 6.307.000 6.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.422.000 4.968.000 7.128.000 1.434.000 422.000
Andre inntekter 13.000 0 4.000 54.000
Driftsinntekter 1.422.000 4.981.000 7.128.000 1.438.000 476.000
Varekostnad -697.000 -4.110.000 -6.535.000 -946.000 -10.000
Lønninger -137.000 -19.000 -141.000 -61.000 -29.000
Avskrivning -79.000 -84.000 -85.000 -93.000 -179.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -475.000 -366.000 -455.000 -410.000 -288.000
Driftskostnader -1.388.000 -4.579.000 -7.216.000 -1.510.000 -506.000
Driftsresultat 33.000 403.000 -87.000 -71.000 -31.000
Finansinntekter 395.000 452.000 -245.000 333.000 -42.000
Finanskostnader -212.000 -179.000 -120.000 -87.000 -97.000
Finans 183.000 273.000 -365.000 246.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 216.000 675.000 -451.000 175.000 -170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 22.000 30.000 14.000 33.000
Driftsløsøre 474.000 550.000 694.000 275.000 190.000
Sum varige driftsmidler 493.000 572.000 723.000 289.000 223.000
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 0 0 2.077.000 1.797.000
Sum anleggsmidler 743.000 572.000 723.000 2.366.000 2.019.000
Varebeholdning 9.146.000 2.231.000 2.230.000 2.230.000 2.000.000
Kundefordringer 48.000 1.286.000 84.000 711.000 271.000
Andre fordringer 177.000 68.000 394.000 560.000 522.000
Sum investeringer 2.556.000 2.192.000 1.780.000 0 0
Kasse, bank 135.000 1.118.000 806.000 440.000 1.319.000
Sum omløpsmidler 12.062.000 6.896.000 5.294.000 3.941.000 4.112.000
Sum eiendeler 12.805.000 7.468.000 6.017.000 6.307.000 6.131.000
Sum opptjent egenkapital 4.851.000 4.635.000 3.959.000 4.410.000 4.236.000
Sum egenkapital 4.951.000 4.735.000 4.059.000 4.510.000 4.336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.834.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.249.000 2.450.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Leverandørgjeld 637.000 23.000 46.000 8.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.116.000 244.000 122.000 38.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 15.000 40.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 5.606.000 283.000 208.000 47.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 12.806.000 7.468.000 6.017.000 6.307.000 6.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.456.000 6.613.000 5.086.000 3.894.000 4.067.000
Likviditetsgrad 1 2.2 24.4 25.5 83.9 91.4
Likviditetsgrad 2 0.5 16.5 14.7 36.4 46.9
Soliditet 38.7 63.4 67.5 71.5 70.7
Resultatgrad 2.3 8.1 -1.2 -4.9 -6.5
Rentedekningsgrad 0.2 2.3 -0.7 -0.8 -0.3
Gjeldsgrad 1.6 0.6 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 11.4 -5.5 4.2 -1.2
Signatur
24.01.2020
STYRET.
Prokurister
24.01.2020
Daglig leder eller styreformann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens Ivar HaugeStyreleder51
Tone Synnøve HansenVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jens Ivar Hauge100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00