Sagbruket As
Juridisk navn:  Sagbruket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Heigreveien 372 Heigreveien 372 Fax:
4312 Sandnes 4312 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 919488115
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10.08.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-61,45%
Resultat  
  
-75%
Egenkapital  
  
13,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 101.000 262.000 243.000
Resultat: 11.000 44.000 25.000
Egenkapital: 66.000 58.000 53.000
Regnskap for Sagbruket As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 101.000 262.000 243.000
Driftskostnader -90.000 -219.000 -218.000
Driftsresultat 11.000 44.000 25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 11.000 44.000 25.000
Skattekostnad -2.000 -10.000 -6.000
Årsresultat 9.000 34.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 108.000 151.000 122.000
Sum eiendeler 108.000 151.000 122.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 28.000 23.000
Sum egenkapital 66.000 58.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 94.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 107.000 152.000 122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 262.000 243.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 101.000 262.000 243.000
Varekostnad -18.000 -126.000 -150.000
Lønninger 0 -1.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -95.000 -90.000
Driftskostnader -90.000 -219.000 -218.000
Driftsresultat 11.000 44.000 25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -30.000 0
Årsresultat 9.000 34.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 10.000 26.000 23.000
Kundefordringer 3.000 11.000 0
Andre fordringer -2.000 -2.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 95.000 116.000 101.000
Sum omløpsmidler 108.000 151.000 122.000
Sum eiendeler 108.000 151.000 122.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 28.000 23.000
Sum egenkapital 66.000 58.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 24.000 24.000
Betalbar skatt 2.000 10.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 6.000 15.000
Utbytte -30.000 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 94.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 107.000 152.000 122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 57.000 53.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 1.3 1.4
Soliditet 61.7 38.2 43.4
Resultatgrad 10.9 16.8 10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.6 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.3 28.9 20.5
Signatur
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Njål FolkvordStyreleder60
Anne KlingsheimStyremedlem56
Hege Folkvord NorliStyremedlem34
Bjarte Klingsheim FolkvordStyremedlem28
Anders Klingsheim FolkvordStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
N-F Holding As50.00 
Anne Klingsheim20.0056
Hege Folkvord Norli10.0034
Folkvord Holding As10.00 
Bjarte K Folkvord10.0028
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00