Kafe Midtpunktet AS
Juridisk navn:  Kafe Midtpunktet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74152290
Postboks 65 Fax:
7760 Snåsa 7760 Snåsa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Snåsa
Org.nr: 974430444
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10.04.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12,11%
Resultat  
  
85,16%
Egenkapital  
  
-84,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.953.000 2.222.000 2.483.000 2.575.000 2.754.000
Resultat: -27.000 -182.000 -123.000 -25.000 21.000
Egenkapital: -59.000 -32.000 150.000 273.000 298.000
Regnskap for Kafe Midtpunktet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.953.000 2.222.000 2.483.000 2.575.000 2.754.000
Driftskostnader -1.977.000 -2.393.000 -2.607.000 -2.601.000 -2.733.000
Driftsresultat -24.000 -170.000 -123.000 -27.000 21.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -13.000 0 1.000 0
Finans -3.000 -13.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -27.000 -182.000 -123.000 -25.000 21.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -182.000 -123.000 -25.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 35.000 69.000 124.000 136.000
Sum omløpsmidler 189.000 259.000 396.000 485.000 545.000
Sum eiendeler 202.000 294.000 465.000 609.000 681.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -192.000 -10.000 113.000 138.000
Sum egenkapital -59.000 -32.000 150.000 273.000 298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 261.000 326.000 315.000 336.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 294.000 465.000 609.000 682.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.886.000 2.222.000 2.483.000 2.575.000 2.743.000
Andre inntekter 67.000 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 1.953.000 2.222.000 2.483.000 2.575.000 2.754.000
Varekostnad -630.000 -752.000 -910.000 -916.000 -977.000
Lønninger -848.000 -1.107.000 -1.109.000 -1.131.000 -1.210.000
Avskrivning -16.000 -35.000 -55.000 -51.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -483.000 -499.000 -533.000 -503.000 -502.000
Driftskostnader -1.977.000 -2.393.000 -2.607.000 -2.601.000 -2.733.000
Driftsresultat -24.000 -170.000 -123.000 -27.000 21.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -13.000 0 1.000 0
Finans -3.000 -13.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -182.000 -123.000 -25.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 35.000 69.000 124.000 136.000
Sum varige driftsmidler 19.000 35.000 69.000 124.000 136.000
Sum finansielle anleggsmidler -6.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 35.000 69.000 124.000 136.000
Varebeholdning 86.000 84.000 92.000 115.000 110.000
Kundefordringer 28.000 39.000 35.000 45.000 107.000
Andre fordringer 27.000 28.000 26.000 25.000 21.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 46.000 107.000 241.000 299.000 306.000
Sum omløpsmidler 189.000 259.000 396.000 485.000 545.000
Sum eiendeler 202.000 294.000 465.000 609.000 681.000
Sum opptjent egenkapital -219.000 -192.000 -10.000 113.000 138.000
Sum egenkapital -59.000 -32.000 150.000 273.000 298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 74.000 109.000 95.000 122.000 136.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 109.000 111.000 106.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 108.000 108.000 108.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 261.000 326.000 315.000 336.000 384.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 294.000 465.000 609.000 682.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -67.000 81.000 149.000 161.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 1 1.1 1.1
Soliditet -29.2 -10.9 32.3 44.8 43.7
Resultatgrad -1.2 -7.7 0.8
Rentedekningsgrad -8.0 -13.1 2
Gjeldsgrad -4.4 -10.2 2.1 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -11.9 -57.8 -26.2 -4.4 3.1
Signatur
05.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Toril FlåttStyreleder37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Randi Moe50.0048
Toril Flått50.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00