Kleppe Byggservice As
Juridisk navn:  Kleppe Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40060034
c/o Thomas Kleppe Gamle Skulevegen 33 c/o Thomas Kleppe Gamle Skulevegen 33 Fax:
5378 Klokkarvik 5378 Klokkarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 919312874
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 26.06.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
22,42%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
46,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.067.000 4.139.000 3.345.000 2.740.000 3.103.000
Resultat: 106.000 -53.000 140.000 -116.000 171.000
Egenkapital: 287.000 196.000 248.000 118.000 231.000
Regnskap for Kleppe Byggservice As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.067.000 4.139.000 3.345.000 2.740.000 3.103.000
Driftskostnader -4.961.000 -4.190.000 -3.205.000 -2.855.000 -2.931.000
Driftsresultat 106.000 -52.000 140.000 -116.000 172.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 106.000 -53.000 140.000 -116.000 171.000
Skattekostnad -15.000 1.000 -10.000 4.000 -39.000
Årsresultat 91.000 -52.000 130.000 -112.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 466.000 324.000 80.000 114.000 187.000
Sum omløpsmidler 940.000 800.000 847.000 567.000 699.000
Sum eiendeler 1.406.000 1.124.000 927.000 681.000 886.000
Sum opptjent egenkapital 257.000 166.000 218.000 88.000 201.000
Sum egenkapital 287.000 196.000 248.000 118.000 231.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 1.000 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 928.000 678.000 562.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 1.124.000 927.000 680.000 886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.067.000 4.139.000 3.336.000 2.740.000 3.103.000
Andre inntekter 10.000 0 0
Driftsinntekter 5.067.000 4.139.000 3.345.000 2.740.000 3.103.000
Varekostnad -2.402.000 -1.854.000 -1.222.000 -1.235.000 -928.000
Lønninger -1.535.000 -1.313.000 -1.225.000 -1.055.000 -1.347.000
Avskrivning -95.000 -72.000 -33.000 -35.000 -28.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -929.000 -951.000 -725.000 -530.000 -628.000
Driftskostnader -4.961.000 -4.190.000 -3.205.000 -2.855.000 -2.931.000
Driftsresultat 106.000 -52.000 140.000 -116.000 172.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 91.000 -52.000 130.000 -112.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 466.000 324.000 80.000 114.000 149.000
Sum varige driftsmidler 466.000 324.000 80.000 114.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 38.000
Sum anleggsmidler 466.000 324.000 80.000 114.000 187.000
Varebeholdning 101.000 33.000 37.000 34.000 104.000
Kundefordringer 402.000 346.000 276.000 379.000 139.000
Andre fordringer 47.000 85.000 100.000 61.000 38.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 390.000 335.000 433.000 93.000 418.000
Sum omløpsmidler 940.000 800.000 847.000 567.000 699.000
Sum eiendeler 1.406.000 1.124.000 927.000 681.000 886.000
Sum opptjent egenkapital 257.000 166.000 218.000 88.000 201.000
Sum egenkapital 287.000 196.000 248.000 118.000 231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 1.000 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 1.000 0 4.000
Leverandørgjeld 159.000 249.000 223.000 115.000 177.000
Betalbar skatt 9.000 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 216.000 157.000 182.000 158.000 163.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 523.000 522.000 265.000 289.000 274.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 928.000 678.000 562.000 651.000
Sum gjeld og egenkapital 1.406.000 1.124.000 927.000 680.000 886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 -128.000 169.000 5.000 48.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.2 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.2 0.9 0.9
Soliditet 20.4 17.4 26.8 17.4 26.1
Resultatgrad 2.1 -1.3 4.2 -4.2 5.5
Rentedekningsgrad 106.0 -52.0 140.0 1
Gjeldsgrad 3.9 4.7 2.7 4.8 2.8
Total kapitalrentabilitet 7.6 -4.6 15.1 -17.1 19.4
Signatur
24.07.2017
Prokurister
24.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas KleppeStyreleder33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00