Bygg Solutions As
Juridisk navn:  Bygg Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48897555
Vanylvsvegen 1702 Vanylvsvegen 1702 Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 919110945
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 01.06.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20,69%
Egenkapital  
  
-173,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -23.000 -29.000 0
Egenkapital: -22.000 30.000 30.000
Regnskap for Bygg Solutions As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -23.000 -29.000 0
Driftsresultat -23.000 -29.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -23.000 -29.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -23.000 -29.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 0 30.000
Sum eiendeler 8.000 0 30.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 0 0
Sum egenkapital -22.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -29.000 0
Driftskostnader -23.000 -29.000 0
Driftsresultat -23.000 -29.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -23.000 -29.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 0 30.000
Sum omløpsmidler 8.000 0 30.000
Sum eiendeler 8.000 0 30.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 0 0
Sum egenkapital -22.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -23.000 0 30.000
Likviditetsgrad 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0 0
Soliditet -244.4 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 0 0
Total kapitalrentabilitet -255.6 -96.7 0
Signatur
29.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Antal BaksaiStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Antal Baksai100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00