Bilverksted Sør As
Juridisk navn:  Bilverksted Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95768500
Kongsgård alle 53 Kongsgård alle 53 Fax:
4632 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919215224
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.06.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21,67%
Resultat  
  
49,24%
Egenkapital  
  
81,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.123.000 6.676.000 5.082.000 466.000
Resultat: 691.000 463.000 502.000 -141.000
Egenkapital: 1.187.000 653.000 295.000 -118.000
Regnskap for Bilverksted Sør As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.123.000 6.676.000 5.082.000 466.000
Driftskostnader -7.427.000 -6.209.000 -4.580.000 -606.000
Driftsresultat 696.000 468.000 502.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -1.000 0
Finans -5.000 -5.000 -1.000 0
Resultat før skatt 691.000 463.000 502.000 -141.000
Skattekostnad -157.000 -105.000 -89.000 0
Årsresultat 534.000 357.000 413.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.000 173.000 230.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.780.000 1.247.000 940.000 883.000
Sum eiendeler 1.966.000 1.420.000 1.170.000 1.172.000
Sum opptjent egenkapital 1.157.000 623.000 272.000 -141.000
Sum egenkapital 1.187.000 653.000 295.000 -118.000
Sum langsiktig gjeld 183.000 283.000 383.000 733.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 483.000 491.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 1.966.000 1.419.000 1.169.000 1.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.014.000 6.576.000 4.720.000 461.000
Andre inntekter 110.000 100.000 362.000 5.000
Driftsinntekter 8.123.000 6.676.000 5.082.000 466.000
Varekostnad -3.503.000 -2.426.000 -1.651.000 -149.000
Lønninger -1.835.000 -1.906.000 -906.000 -106.000
Avskrivning -45.000 -29.000 -29.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.044.000 -1.848.000 -1.994.000 -344.000
Driftskostnader -7.427.000 -6.209.000 -4.580.000 -606.000
Driftsresultat 696.000 468.000 502.000 -141.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -5.000 -1.000 0
Finans -5.000 -5.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 534.000 357.000 413.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 30.000 40.000 51.000
Driftsløsøre 106.000 50.000 68.000 86.000
Sum varige driftsmidler 124.000 79.000 108.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 94.000 122.000 152.000
Sum anleggsmidler 186.000 173.000 230.000 289.000
Varebeholdning 61.000 207.000 29.000 122.000
Kundefordringer 44.000 101.000 84.000 30.000
Andre fordringer 108.000 21.000 14.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.567.000 917.000 812.000 593.000
Sum omløpsmidler 1.780.000 1.247.000 940.000 883.000
Sum eiendeler 1.966.000 1.420.000 1.170.000 1.172.000
Sum opptjent egenkapital 1.157.000 623.000 272.000 -141.000
Sum egenkapital 1.187.000 653.000 295.000 -118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 183.000 283.000 383.000 733.000
Leverandørgjeld -5.000 -11.000 147.000 493.000
Betalbar skatt 157.000 105.000 89.000 0
Skyldig offentlige avgifter 255.000 196.000 140.000 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 190.000 192.000 116.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 596.000 483.000 491.000 557.000
Sum gjeld og egenkapital 1.966.000 1.419.000 1.169.000 1.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.184.000 764.000 449.000 326.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.6 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 2.9 2.2 1.9 1.4
Soliditet 60.4 4 25.2 -10.1
Resultatgrad 8.6 7 9.9 -30.3
Rentedekningsgrad 139.2 93.6 5
Gjeldsgrad 0.7 1.2 3 -10.9
Total kapitalrentabilitet 35.4 3 42.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Atle Gabrielsen AndersenStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Atle G Andersen100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00