Fotklinikken Halden As
Juridisk navn:  Fotklinikken Halden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69510042
Storgata 24 Storgata 24 Fax:
1776 Halden 1776 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 919213442
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 29.03.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Lundi
Utvikling:
Omsetning  
  
48,46%
Resultat  
  
144%
Egenkapital  
  
34,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 628.000 423.000 455.000 517.000 514.000
Resultat: 61.000 25.000 -30.000 -73.000 69.000
Egenkapital: 145.000 108.000 88.000 111.000 168.000
Regnskap for Fotklinikken Halden As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 628.000 423.000 455.000 517.000 514.000
Driftskostnader -568.000 -398.000 -484.000 -590.000 -444.000
Driftsresultat 60.000 26.000 -29.000 -74.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 61.000 25.000 -30.000 -73.000 69.000
Skattekostnad -13.000 -6.000 7.000 16.000 -17.000
Årsresultat 47.000 20.000 -23.000 -57.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 19.000 24.000 35.000 36.000
Sum omløpsmidler 228.000 143.000 138.000 127.000 192.000
Sum eiendeler 233.000 162.000 162.000 162.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -8.000 -28.000 -5.000 52.000
Sum egenkapital 145.000 108.000 88.000 111.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 55.000 74.000 51.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 234.000 163.000 162.000 162.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 625.000 418.000 455.000 516.000 492.000
Andre inntekter 3.000 5.000 0 1.000 22.000
Driftsinntekter 628.000 423.000 455.000 517.000 514.000
Varekostnad -39.000 -17.000 -26.000 -58.000 -44.000
Lønninger -289.000 -198.000 -233.000 -231.000 -99.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -183.000 -208.000 -284.000 -284.000
Driftskostnader -568.000 -398.000 -484.000 -590.000 -444.000
Driftsresultat 60.000 26.000 -29.000 -74.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000 0 0 0
Årsresultat 47.000 20.000 -23.000 -57.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 19.000 24.000 18.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 17.000 35.000
Sum varige driftsmidler 0 17.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 19.000 24.000 35.000 36.000
Varebeholdning 67.000 60.000 49.000 61.000 90.000
Kundefordringer 16.000 19.000 20.000 22.000 30.000
Andre fordringer 9.000 9.000 16.000 2.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 136.000 56.000 53.000 43.000 53.000
Sum omløpsmidler 228.000 143.000 138.000 127.000 192.000
Sum eiendeler 233.000 162.000 162.000 162.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -8.000 -28.000 -5.000 52.000
Sum egenkapital 145.000 108.000 88.000 111.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 18.000 4.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 18.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 11.000 14.000 12.000 8.000
Utbytte -10.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 42.000 42.000 35.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 55.000 74.000 51.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 234.000 163.000 162.000 162.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 88.000 64.000 76.000 132.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 1.9 2.5 3.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.2 1.3 1.7
Soliditet 62.0 66.3 54.3 68.5 73.7
Resultatgrad 9.6 6.1 -6.4 -14.3 13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.8 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 25.6 16.0 -17.9 -45.7 30.7
Signatur
30.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Vibeke Garden BeiveStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vibeke Garden Beive100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00